Sluiten

Zoeken.

Profetieën die in onze tijd vervuld worden (2) • De Exodus uit het noorden

Door ds. Oscar Lohuis - 

11 juli 2023

1002 - lohuis - profetieën 2

Foto: Flash90

“Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden (…): zij zullen wonen in hun eigen land.” (Jeremia 23:7-8).

In de jaren tachtig van de vorige eeuw woonden er nog zo’n drie miljoen Joden in de Sovjet-Unie. Al honderden jaren lang werden zij blootgesteld aan antisemitisme. In de negentiende eeuw trokken veel Joden daarom al weg uit het oosten van Rusland richting Oekraïne. Ook was er toen een stroom van Joden die zich in Palestina vestigden.

De Sovjet-Unie stond het Joodse burgers bijna nooit toe om te emigreren naar Israël. Degenen die dat aanvroegen, kregen een afwijzing, waardoor zij ‘refuseniks’ werden genoemd. Als het een Jood wél een keer lukte de Sovjet-Unie te verlaten, was dat wereldnieuws.

Exodus

In Jesaja 43 lezen wij dat God tegen het noorden zegt: “Geef!” en in de profetie uit Jeremia 23 (zie boven) wordt gezegd dat er dagen zullen komen dan men zal spreken over een exodus uit het land in het noorden. Naast al de landen waarvandaan de Heere Zijn volk weer terugbrengt in het land, wordt het ‘land in het noorden’ hier specifiek en apart genoemd. Het is dan ook een bijzonder opvallende vervulling van Bijbelse profetie dat er vanaf de val van het IJzeren Gordijn in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, in slechts enkele jaren tijd meer dan een miljoen Russische Joden naar Israël zijn geëmigreerd. Sinds de exodus uit Egypte (3400 jaar geleden) is er nooit meer sprake geweest van zo’n massale verhuizing van Joden naar het Beloofde Land als deze. Daarom wordt deze uittocht uit het land in het noorden ook vergeleken met de exodus.

Oorlog

Ook sinds het begin van de (nieuwe) oorlog in Oekraïne is er een behoorlijke stroom van Joodse vluchtelingen uit het uit het noorden richting het Beloofde Land op gang gekomen. Zelfs ‘as we speak’ wordt deze profetie vervuld.

Dit was deel 2 in een reeks van 6 over profetieën die in onze tijd vervuld worden. Lees hier deel 1!

Oscar Lohuis

De auteur

ds. Oscar Lohuis

Doneren
Abonneren
Agenda