Sluiten

Zoeken.

Profetieën die in onze tijd vervuld worden (1) • Terugkeer naar het Beloofde Land

Door ds. Oscar Lohuis - 

4 juli 2023

1002 - lohuis - terugkeer naar beloofde land 1

Franse Joden komen aan in Israël om daar hun nieuwe thuis op te bouwen. | Foto: Flash90

In deze nieuwe serie staan we de komende tijd stil bij profetieën uit de Bijbel waarvan we kunnen zeggen dat die de afgelopen tijd in vervulling zijn gegaan of nu bezig zijn vervuld te worden.

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.” - Jesaja 43:5 (HSV)

Alle windrichtingen

Bovenstaande tekst komt uit Jesaja 43:5-6. Jesaja profeteerde in de achtste eeuw voor Christus. Daarna heeft de Babylonische ballingschap van het volk Israël plaatsgevonden (605-536 v.Chr.). Sommigen zeggen dan ook dat de vervulling van bovenstaande profetie is geweest toen de Heere Zijn volk heeft teruggebracht uit de Babylonische ballingschap.

Nu is het zeker zo dat Jesaja ook profetieën heeft opgeschreven die over die terugkeer gaan. Maar bovenstaande profetie gaat over terugkeer uit alle windrichtingen van de aarde: vanwaar de zon opkomt in het oosten, waar zij ondergaat is het westen. Ook spreekt de Heere tot het noorden en het zuiden om Zijn kinderen (de kinderen van Israël) terug te roepen naar het aan hen beloofde land. De terugkeer uit Babylon was een terugkeer uit het oosten en misschien een beetje uit het noorden. Maar zeker niet uit het westen en zuiden.

Vervulling

Juist wat er sinds halverwege de negentiende eeuw gebeurt met het Joodse volk, laat ons een heel duidelijke vervulling zien van bovenstaande profetie. Joodse mensen begonnen uit alle hoeken van de aarde terug te keren naar het land van hun voorvaderen. Eerst kwamen zij vooral uit Rusland vanwege de pogroms in het oosten. Maar daarna begonnen zij overal vandaan te komen en inmiddels zijn er Joden naar Israël teruggekeerd uit meer dan honderd landen wereldwijd!

Uit landen in het verre Oosten zoals China en India, uit landen in Noord- en Zuid-Afrika, uit Noord- en Zuid-Amerika, uit alle landen van Europa en uit alle Arabische landen in het Midden-Oosten. Ook uit Iran en uit Turkije. En inmiddels kwamen er meer dan een miljoen terug uit het Noorderland, de voormalige Sovjet-Unie. De voorvaderen van de huidige Joodse bevolking in Israël spraken gezamenlijk meer dan tachtig verschillende talen. Wonderlijk is het allemaal. Het is het tegenovergestelde van kolonialisme. Palestina als mandaatgebied van een buitenlandse mogendheid is verleden tijd. Het land wordt bewoond door het volk wiens geschiedenis daar al vierduizend jaar geleden begon.

Oscar Lohuis

De auteur

ds. Oscar Lohuis

Doneren
Abonneren
Agenda