Sluiten

Zoeken.

Premier Netanyahu en de media

Door Yochanan Visser - 

18 juli 2023

Benjamin Netanyahu en de media

Premier Benjamin Netanyahu. Foto: Marc Israel Sellem/POOL

Afgelopen zaterdag werd bekendgemaakt dat premier Benjamin Netanyahu van Israël was opgenomen in het ziekenhuis. De 73-jarige premier werd vanaf zijn huis in Caesarea naar het Sheba Tel HaShomer ziekenhuis overgebracht en later opgenomen.

De bekendmaking kwam als een schok en deed herinneringen oproepen bij een deel van het Israëlische publiek aan wat er indertijd gebeurde met de inmiddels overleden premier Ariel Sharon.

Sharon werd destijds opgenomen met een hersenbloeding en ontwaakte nooit meer uit zijn coma. Nu werd er korte tijd ook gedacht dat Netanyahu in ernstige toestand verkeerde. Dit omdat uit de eerste details van het ongeval in Caesarea bleek dat de premier korte tijd buiten bewustzijn was geweest en pijn op de borst voelde. Er werd gevreesd voor een hartinfarct.

Wilde speculaties

De televisiemedia in Israël begonnen te speculeren over de mogelijke opvolger van de premier. Ook werd er al voorbarig teruggekeken op de carrière van Netanyahu, die nu al bijna 16 jaar premier van Israël is met twee onderbrekingen.

Uiteindelijk was het de premier zelf die een einde maakte aan de speculaties en een videoboodschap stuurde aan het Israëlische volk. In die video zei de premier dat hij zich “heel goed” voelde en dat hij waarschijnlijk aan uitdrogingsverschijnselen leed. Hij was op vrijdag naar het Meer van Galilea (Kinneret) gegaan voor een boottocht met zijn vrouw Sarah. Netanyahu zei dat hij geen hoofddeksel had gedragen en dat hij te weinig gedronken had. Ook vroeg hij de Israëli’s om een les te trekken uit wat hem was overkomen. Men moest niet onnodig in de zon gaan, een hoofddeksel dragen terwijl men buiten in de hitte was en veel drinken.

Er werden later blijkbaar in Sheba vraagtekens gezet bij de oorspronkelijke diagnose van uitdroging en men besloot dat er op zondag speciale harttesten zouden worden uitgevoerd. Uit deze testen kwam echter niets bijzonders naar voren en de doktoren in het medisch centrum in Ramat Gan zeiden dat de hartfunctie van de premier “volledig normaal” was. Uit voorzorg werd echter wel een hartmonitor aangebracht in het lichaam van de premier.

De initiële speculaties over een mogelijk hartinfarct werden gevoed door een andere speculatie. De Israëlische premier zou niet langer opgewassen zijn tegen de enorme druk die er van alle kanten op hem wordt uitgeoefend om het hervormingsplan voor het justitiële apparaat in Israël stop te zetten. Ook zou hij lijden onder de al jarenlange campagne van links en de Israëlische media tegen zijn persoon en de rechtszaak die tegen hem loopt. Uiteindelijk zou dat zijn gezondheid hebben geschaad.

Mediacampagne

Er is inderdaad al jarenlang een campagne, vooral door de televisiemedia, gaande tegen de langstzittende Israëlische premier. Deze campagne nam soms de vorm aan van een heksenjacht en speelt zeker een rol in de huidige protesten tegen de justitiële hervormingen in Israël. Die protesten worden op dit moment weer groter in omvang nu de regering heeft besloten om delen van het hervormingsplan te gaan implementeren. Uit alles is echter gebleken dat de demonstraties erop gericht zijn om de nieuwe rechtse regering en daarmee Netanyahu ten val te brengen.

Netanyahu heeft sinds zijn hernieuwde aantreden blijkbaar besloten om geen interviews meer te geven aan de Israëlische media. In plaats daarvan is hij regelmatig te gast bij Amerikaanse en andere buitenlandse media.

Interview

Vorige week gaf Netanyahu een zeer interessant en uitgebreid interview aan Lex Fridman, een Joodse Russisch-Amerikaanse wetenschapper die regelmatig interviews publiceert met populaire of omstreden vips via een podcast.

Tijdens dat interview liet Netanyahu zijn fabelachtige kennis zien over ingewikkelde onderwerpen zoals economie, mondiale veiligheid, artificiële inlichtingen, filosofie en geschiedenis. Wat opvalt, is ook de ontspannen en rustige manier waarop Netanyahu zich gedroeg tijdens het interview. Niet bepaald het beeld van een man die onder grote spanning leeft.

Het is de moeite waard om het gehele interview te zien, dat ongeveer een uur duurde. In het geval dat u Engels niet zo goed beheerst om het interview goed te kunnen volgen, dan vindt u hieronder een korte samenvatting.

Bekijk hier het interview!

Antisemitisme vs. antizionisme

Gevraagd naar het verschil tussen antisemitisme en antizionisme, antwoordde Netanyahu dat hij dat onderscheid niet maakt. Dit omdat antizionisme in feite zegt dat je Joden het recht ontzegt op een eigen staat. “Het is vergelijkbaar met zoiets als zeggen, ik ben niet anti Amerikaans maar ik denk dat er geen Amerika zou  moeten zijn,” zei Netanyahu. Over de demonstranten tegen de justitiële hervormingen beweerde Netanyahu dat zij voornamelijk gedreven worden door slogans. Eén van die slogans is dat Israël wordt omgevormd in een dictatuur. “Je ziet de hoeveelheid demonstraties hier, wat een dictatuur”, zei hij glimlachend. Er is volgens de premier hier een enorme hoeveelheid desinformatie.

Economie

Over de economie zei Netanyahu dat het feit dat Israël een startup natie is en de basis was voor vele technologische innovaties, een constante garantie is gebleken voor een groeiende economie. De premier wees op het feit dat onder zijn leiding Israël is omgevormd tot een vrije markteconomie waar het bruto nationaal product bijna is verviervoudigd in minder dan twintig jaar.

Toen het interview ging over cyber en artificiële inlichtingen, werd het meer brainstormen tussen twee zeer intelligente personen die gezamenlijk tot conclusies kwamen.

Macht

Sprekend over de macht die politici hebben, zei Netanyahu dat hij die verworven had zonder enige hulp van de media, zoals elders in de Westerse wereld het geval is. Hij vertelde zijn interviewer dat hij ooit de ex-premier van Italië, Silvio Berlusconi, bezocht in Rome. Die vroeg hem hoeveel Israëlische tv-stations hij bezat. Berlusconi was stomverbaasd toen Netanyahu hem antwoordde dat hij geen enkel station bezat en dat hij had te maken met vijandige media. “Hoe slaag je erin om dan zoveel verkiezingen te winnen”, vroeg Berlusconi en Netanyahu zei dat hij het “the hard way” deed. Inderdaad greep de Likoed leider terug op een mix van een klassieke politieke campagnevoering en het gebruik van de sociale media tijdens de laatste verkiezingscampagne. Hij won de verkiezingen ondanks een venijnige mediacampagne.

Corruptie

Het interview ging daarna over de corruptie in Israël en over Netanyahu’s eigen rechtszaak vanwege vermeende corruptie. De premier zei dat het proces tegen hem langzaam maar zeker uit elkaar valt en dat hij dit altijd al had voorspeld. De ware corruptie was aan de kant van de aanklagers en de politie, beweerde de premier. Deze hadden getuigen op een illegale en manipulatieve wijze onder druk gezet en op niet legale wijze geprobeerd om belastend materiaal te krijgen door illegale afluisterapparatuur te gebruiken.

Conflict

Het gesprek ging daarna over het conflict met de Palestijnse Arabieren. Netanyahu herhaalde zijn bekende standpunt dat het conflict niet over grondgebied gaat maar over het bestaan van een Joodse staat. Israël zal volledige veiligheidscontrole behouden over het hele gebied tussen de rivier Jordaan en de Middellandse Zee, zei Netanyahu. De Palestijnse Arabieren zullen alle macht behouden om zichzelf te besturen maar geen verantwoordelijkheid dragen voor de algemene veiligheid, aldus de premier. Wanneer Israël gebied overdraagt is gebleken dat het vacuüm wordt opgevuld door terreurbewegingen die Israëls vernietiging nastreven, zei Netanyahu. Er zal geen Palestijnse staat komen maar in plaats daarvan een entiteit die autonomie zal kennen. Netanyahu zei daarna dat hij tot de conclusie was gekomen dat het pad naar vrede niet leidt via de twee procent Palestijnse Arabieren in het Midden-Oosten maar via de andere 98 procent Arabieren.

Hij wees op het feit dat onder zijn leiderschap de zogenaamde Abraham vredesakkoorden met vier Arabische landen tot stand kwamen. Ook gaf Netanyahu opnieuw een hint die indiceerde dat vrede met Saoedi-Arabië mogelijk is geworden. Het is vooral een kwestie van interesses zei hij en haalde de dreiging van Iran voor de Arabische landen aan. Dat was de laatste zet die sommige Arabische landen nodig hadden om met Israël te praten over vrede, zei de premier. Vrede met de Arabische wereld zal waarschijnlijk gaan leiden tot vrede tussen Israël en de moslimwereld, zei Netanyahu.

Invloed

Het gesprek ging tot slot over de invloed die Netanyahu’s vader op hem had gehad. Benzion Netanyahu was een historicus en vroeg zijn zoon voordat hij zijn eerste premierschap aanvaardde wat hij dacht was het belangrijkste dat een Israëlische premier nodig had om te slagen. Benjamin dacht “visie” maar zijn vader was het niet met hem eens en zei educatie. “Je hebt brede educatie nodig of anders zal je in de handen van je klerken zijn”, zei de oude man.

Het hele interview gaf blijk van deze ‘brede educatie’ en Netanyahu maakte duidelijk dat hij constant leert, en nooit stopt. Ook maakte hij duidelijk dat kennis van de wereld geschiedenis het belangrijkste is voor hem.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda