Sluiten

Zoeken.

Poerim 2021 en onze Tweede Kamer

Door Roger van Oordt - 

1 maart 2021

tweedekamer

Op het Poerimfeest viert het Joodse volk de bevrijding van de Jodenhater Haman en zijn trawanten, zo’n 2500 jaar geleden. Dat zij dat vieren is begrijpelijk want de Jodenhaat, wellicht gedreven door jaloezie, is nooit gestopt en heeft in de Tweede Wereldoorlog tot een bijna uitroeiing van de Joodse bevolking in Europa geleid. De Joden die de Holocaust wel overleefd hebben zijn voor een gedeelte Europa ontvlucht en hebben in Israël een woonplaats gevonden. Een rest kon door veel moeilijkheden heen weer een bestaan in Nederland opbouwen.

Anti-Israëlmoties

Ondertussen is de Jodenhaat niet gestopt. Men probeert o.a. door middel van anti-Israëlmoties daar uiting aan te geven. (80% van de resoluties in Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is tegen Israël.)

Afgelopen donderdag, Poerim, was het weer zo ver. Twee moties kwamen in stemming in onze eigen Tweede Kamer, waarbij het om de Joodse staat ging. De ChristenUnie diende een motie in om Israël op dezelfde wijze te behandelen wat betreft etikettering als andere landen. Daarbij werd het voorbeeld van Marokko genoemd. Producten uit de Westelijke Sahara worden geëtiketteerd als 'gemaakt in Marokko', terwijl de Westelijke Sahara door de Verenigde Naties wordt beschouwd als bezet door Marokko. Datzelfde geldt voor Israël en de Palestijnse gebieden door Israël. De motie riep op om niet met twee maten te meten.

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat de ChristenUnie zo'n motie moest indienen. Het zou toch volgens het gelijkheidsbeginsel een automatisme moeten zijn? Dat je daar een motie voor moet indienen! De partijen die altijd hun mond vol hebben over gelijkheid, laten het steunen van zo’n motie echter gewoon achterwege. Ze vinden dat voor de Joodse staat andere maatstaven moeten gelden. Slechts 63 Kameleden stemden voor deze motie. Zelfs het CDA stemde tegen, evenals D66, GroenLinks, SP, PvdA, Denk en Partij voor de Dieren. Zij willen waarschijnlijk met het oog op de komende verkiezingen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, waar veel haat is tegen Joden, niet tegen de haren in strijken. Dan moet Israël maar opgeofferd worden.

De partijen die altijd hun mond vol hebben over gelijkheid, laten het steunen van zo’n motie echter gewoon achterwege.

Een andere motie

Op dezelfde dag werd een motie door de partij Denk ingediend. Deze motie was een oproep aan de regering om haar afkeur uit te spreken over het Israëlische vaccinatiebeleid, omdat de Palestijnen vaccins zouden worden onthouden. Op zich is het opmerkelijk dat een Nederlandse partij Israël meent de maat te moeten nemen over vaccinatiebeleid. Dat ze kritiek hebben op het Nederlandse beleid, prima. Maar waarom Israël? Waarom niet Rusland, Saoedi-Arabië of Turkije? Het lijkt de Verenigde Naties wel, waar ook altijd éénzijdig de Joodse staat op de korrel moet worden genomen.

Israël met negen miljoen inwoners, waarvan 20% Arabisch, heeft geen enkele uitzondering gemaakt bij haar vaccinatiebeleid ten aanzien van haar inwoners. Bijna de helft van de bevolking heeft reeds een vaccin ontvangen. In de Palestijnse gebieden is de Palestijnse Autoriteit zelf verantwoordelijk voor de gezondheidszorg. De Palestijnse Autoriteit heeft ook vanaf het begin de hulp van Israël afgewezen. Desondanks helpt Israël nu ook grootschalig. Nu denkt u natuurlijk: deze motie wordt niet door fatsoenlijke partijen gesteund en alleen door de Turks/Marokkaanse partij Denk? Echter, deze motie werd ook gesteund door SP en D66. Wat zou daarachter zitten?

Wat zou het geweldig zijn als Nederland spoedig en snel mag gaan beseffen dat nog steeds geldt Gods belofte aan Abraham en zijn nakomelingen: 'Ik zal zegenen die u zegent en vloek wie u vloekt.'

Roger van Oordt

De auteur

Roger van Oordt

Roger van Oordt is honorair consul van de staat Israël.

Doneren
Abonneren
Agenda