Sluiten

Zoeken.

Ontmoeting bij het graf van Simson

Door Petra van der Zande - 

18 mei 2017

IMG_1321-1024x576

In gesprek bij het graf van Simson. - Foto: Petra van der Zande

“… Simson … werd groot en de HEERE zegende hem. En de Geest van de HEERE begon hem aan te vuren in Mahane-Dan, tussen Zora en Esthaol.”

— (Richteren 13: 24,25)

In de omgeving van Beit Shemesh ligt een bos waar het Joods Nationaal fonds een tien kilometer lange route heeft aangelegd die dwars door ‘Simsons land’ loopt. Langs deze zogenaamde ‘sculpturenweg’ staan kunstwerken van Israëlische artiesten die in de natuurlijke omgeving passen.

Via een kronkelige weg rijden we van de ene naar de andere creatie, maken foto’s, of wandelen naar een uitzichtpunt dat gekoppeld is aan een Bijbelverhaal. Vanaf het Zora uitzicht zien we het moderne (Bijbelse) Beit Shemesh liggen met het Sorekdal. In Bijbelse tijden was de Sorekbeek de grens tussen de Filistijnen en de stam van Dan. Doordat de toen sterkere Filistijnen de vruchtbare vallei bezet hielden waren de Israëlieten gedwongen in de heuvels te wonen.

Uitzicht vanaf Tel Zora op het sorekdal.

Simson* werd in Zora geboren. Boven op Tel Zora, verspreid over drie heuvels, liggen twee eeuwenoude graven – die van Simson en zijn vader, Manoah. “…zijn broeders en heel zijn familie … begroeven hem tussen Zora en Esthaol, in het graf van zijn vader Manoach.” (Richteren 16:31) Deze plek is een nu bedevaartsoord voor religieuze joden die er komen bidden en de Bijbel bestuderen.

Terwijl we het zandpad omhoog lopen horen we een sjofar. Als we puffend boven komen ontmoeten we een religieuze Jood, David. Een van onze vrienden leest het verhaal van Simson vanuit zijn Nederlandse Bijbel hardop voor; David leest mee in zijn Hebreeuwse Tenach en is verbaasd dat het ‘klopt’.

Even later sleept David een tafel en stoelen aan en volgt er een interessant gesprek over de Bijbel vanuit Joods en christelijk oogpunt. “Dit zijn nieuwe christenen,” hoor ik David in het Hebreeuws tegen een Joodse vriend zeggen die voor een Bijbelstudie komt. ‘Nieuw’ in de zin dat we in zijn ogen anders zijn, omdat wij Maria niet aanbidden en geloven dat Israël Gods oogappel is. En dat de Heere een bijzonder plan met Zijn volk heeft. Een uur later nemen we afscheid, onder de indruk van deze bijzondere ontmoeting daar bovenop die tel.

De sculpturenweg eindigt bij een hoge heuvel die uitkijkt over het groene Sorekdal waar Simson Delila ontmoette. Langs het pad staan pilaren met Bijbelteksten uit Richteren 16. Nadenkend over het trieste levenseinde van Simson, kijken we uit over het dal dat overgaat in de kustvlakte, met in de wazige verte Ashdod en Ashkelon. Via het dal van Elah, waar David Goliath versloeg, rijden we weer terug naar Jeruzalem, dankbaar voor een prachtige dag en die bijzondere ontmoeting bij het graf van Simson.

* Simson’s verhaal staat in Richteren 13-16.

Petra-van-der-Zande_avatar-90x90

De auteur

Petra van der Zande

Petra van der Zande woont sinds 1989 in Jeruzalem. Samen met haar man zorgde zij 21 jaar lang voor vier meervoudig gehandicapte Israëlische pleegkinderen. Nu is zij onder andere actief...

Doneren
Abonneren
Agenda