Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Nieuw bewijs: “De PA hitst mensen op en moedigt terreur aan”

Door Yochanan Visser - 

26 april 2022

De Palestijnse Autoriteit hitst op en moedigt terreur aan

Palestijnse schutters van de Al Aqsa Martelaren Brigades gelieerd aan Fatah beweging tijdens een herdenkingsceremonie voor de martelaren in het vluchtelingenkamp Balata. Foto: Nasser Ishtayeh/Flash90

De Palestijnse geweldsgolf die Israël meer dan een maand teisterde, lijkt af te nemen. Dat is echter niet het werk van de Palestijnse Autoriteit maar van de Israëlische veiligheidsdiensten die overal aanwezig zijn. Zij hebben Judea en Samaria nu afgesloten van de rest van Israël. Dat werd gedaan door reservisten van het leger op te roepen. Zij dichten nu met hun aanwezigheid de gaten in het veiligheidshek. De PA gaat echter onverstoorbaar door met ophitsing en het aanmoedigen van terreur…

Het geweld op de Tempelberg lijkt iets te zijn afgenomen. Dit komt doordat de Israëlische politie, op orders van de regering, tot nader order de toegang van Joden op het Tempelplein heeft opgeschort. Zoals wij al eerder meldden, werd de geweldsuitbarsting die op de vooravond van Pesach begon, georganiseerd en gefinancierd door Fatah. Dit is de partij van Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit (PA).

Schokkende feiten

De PA kwam afgelopen maandag opnieuw negatief in het nieuws nadat Palestinian Media Watch (PMW) schokkende nieuwe feiten publiceerde. Het ging daarbij om een uitzending van de officiële tv-zender van de PA en een analyse die aantoont hoeveel geld de PA spendeert aan het financieren van terreur.

PMW publiceerde eerst een video waarop een imam van de PA was te zien. Hij reciteerde een speciaal gebed ter gelegenheid van de vastenmaand ramadan. In dat gebed vroeg de imam Allah’s hulp bij de uitroeiing van de 'kwaadaardige Joden'. Hier is de letterlijke tekst van een gedeelte van dit gebed:

“Allah, verblijd ons met de uitroeiing van de kwaadaardige Joden, o Meester van het Universum, en de uitroeiing van hun hypocriete aanhangers die het kwaad in hun hart hebben. Geef ons de overwinning op de ongelovigen... Allah, verblijd ons met de verovering en bevrijding van de Al-Aqsa moskee. Allah, maak van ons een van de eersten die Jeruzalem binnenkomen, de veroveraars, de aanbidders en degenen die 'Allah Hoe Akbar' in de moskee roepen naar U, Heer van het Universum."

De Israëlische regering zweeg in alle talen over deze ophitsing tot volkerenmoord. Dit tot ontzetting van een gedeelte van de lokale media. PMW nam daarop het initiatief en diende een officiële klacht in bij de Israëlische politie.

Allah, verblijd ons met de uitroeiing van de kwaadaardige Joden en de uitroeiing van hun hypocriete aanhangers die het kwaad in hun hart hebben.

— Gebed van een imam op de Palestijnse televisie

“De PA presenteert moord op Joden en Israëli’s als vervulling van islam. Dat is een zeer krachtige aansporing tot moord. De Palestijnse moslimbevolking is immers zeer religieus. De PA presenteert het doden van Joden nu als iets wat Allah ondersteunt. Hierdoor wordt de moord op Israëli’s tot een nationalistische daad verheven en tot een islamitische vorm van aanbidding. Deze oproep tijdens ramadan is letterlijk een uitnodiging tot moord”, schreef Itamar Marcus, de directeur van PMW, op de website van de organisatie.

Financiering van terreur

Op 21 april jl. publiceerde PMW vervolgens een analyse, geschreven door onderzoeker Maurice Hirsch. Deze analyse ging over de mate waarin de PA terreur financiert. Het stuk was gebaseerd op authentieke documenten van de PA en cijfers van het Palestijnse Centrale Bureau voor Statistiek.

Dit zijn Hirsch’ belangrijkste conclusies, gebaseerd op die officiële cijfers en authentieke PA documenten:

  • De PA besteedt meer dan 33 keer per hoofd van de bevolking aan het betalen van terreurbeloningen dan aan gezondheidsdiensten voor de Palestijnse bevolking.
  • De PA besteedt verder per hoofd van de bevolking 10,86 keer meer aan het betalen van terreurbeloningen dan aan onderwijs voor Palestijnse kinderen onder de 18 jaar.
  • De PA besteedt ook 1,87 keer meer per hoofd van de bevolking aan het betalen van terreurbeloningen dan aan uitkeringen voor de behoeftige Palestijnse bevolking.

Dat laatste cijfer is wat misleidend. Andere rapporten hebben namelijk aangetoond dat de meeste uitgaven voor het betalen van sociale uitkeringen aan de Palestijnse behoeftige bevolking niet worden gedekt door de PA zelf, maar door buitenlandse donaties. In feite besteedt de PA zes keer meer van haar eigen budget aan het betalen van terreurbeloningen dan aan het uitbetalen van sociale uitkeringen aan de Palestijnse behoeftige bevolking, aldus PMW.

De buitenlandse donaties komen vooral van landen in de Europese Unie en de EU zelf. Deze conclusie kan getrokken worden uit de woorden van Ahmed Majdalani, de Palestijnse Minister van Sociale Zaken.

Majdalani zei in maart op de PA tv-show ‘Real News’ dat hij niet exact de datum wist waarop de sociale uitkeringen zouden worden uitbetaald. Dit omdat dat afhing van de EU-financiering van het sociale programma voor straatarme Palestijnse Arabieren.

Betaling voor moord

De PA beweert dus dat het uit haar eigen budget niet genoeg fondsen kan vrijmaken voor hulp aan de arme Palestijnse Arabieren. Wie echter kijkt naar de enorme som geld die de PA wist vrij te maken voor de betaling van terroristen en hun families, weet dat de PA opnieuw liegt. In 2021 spendeerde de PA namelijk 243 miljoen euro aan de zogenaamde ‘betaling voor moord’. Dit bedrag ging naar Palestijnse terroristen die straffen uitzitten in Israëlische gevangenissen en naar de families van gedode terroristen.

Zeshonderd miljoen shekels (173 miljoen euro) werden betaald aan gevangen terroristen. Nog eens 241 miljoen shekels (70 miljoen euro) werden betaald aan de families van terroristen die omkwamen bij hun terreuraanslagen. Een berekening maakt duidelijk dat de gemiddelde uitkering aan deze terroristen en hun families 4.161 euro per jaar was. Hierbij dient te worden aangetekend dat de terroristen die een levenslange gevangenisstraf uitzitten in Israëlische gevangenissen, de hoogste uitkering krijgen. Ieder van hen ontvangt meer dan 12.000 shekels per maand en dat komt neer op 3.380 euro.

De PA maakt aanzienlijk meer geld vrij voor het betalen van terroristen dan voor het steunen van haar arme bevolking.

Ter vergelijking, het gemiddelde salaris in de door de PA gecontroleerde gebieden is slechts 2.500 shekels (704 euro). Dit is de reden dat duizenden Palestijnse Arabieren in Israël werken, omdat daar de salarissen veel hoger liggen. Een stukadoor die in Israël werkt krijgt, bijvoorbeeld, meer salaris dan een academicus die een baan heeft in de Palestijnse gebieden. Een gekwalificeerde arbeider die in de bouwindustrie in Israël werkt kan een salaris krijgen van boven de 10.000 shekels (2816 euro) per maand. Er zijn momenteel meer dan 110.000 Palestijnse Arabieren die legaal in Israël werken. Daarnaast zijn er duizenden die illegaal in Israël werken en het land binnenkomen door gaten in het veiligheidshek te knippen. Sommigen van deze Palestijnse illegale arbeiders waren betrokken bij de recente terreuraanslagen in Israëlische steden.

De onthullingen door PMW werden slechts door een paar media in Israël gepubliceerd en werden tot nu toe genegeerd door de Knesset en de regering.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda