Sluiten

Zoeken.

Maimonides: gezondheidszorg vanuit de Thora

Door Tal Hartuv - 

18 januari 2022

Maimonides

Een standbeeld van Maimonides in Spanje. Foto: Wikimedia Commons

De Bijbel en de Talmoed vormen de basis van de Joodse wetgeving. Ruwweg zijn de Joodse wetten eeuwen van rabbijnse discussies. Zij discussieerden om het eens te worden over hoe Joodse mensen de geboden kunnen onderhouden om zo het Joodse voortbestaan te waarborgen, waar ze zich ook bevinden.

Door de eeuwen heen zijn er vele werken geschreven, elk voortbordurend op het vorige. Deze werken beschrijven hoe men de Joodse Wetten kan blijven koesteren, midden in de steeds veranderende culturen om hen heen.

Eén van deze werken is de Mishneh Thora, een allesomvattende gids van 2711 volgeschreven bladzijden met Joodse gedachten uit de Talmoed. De Mishneh Thora is samengesteld in 14 eenvoudig te begrijpen thema’s. Het is een enorm en hoog gewaardeerd werk, geschreven door Maimonides. Hij is in de Joodse wereld bekend met zijn acroniem van “de Rambam”. Maimonides, geboren in een welvarend Joods gezin in Spanje, was een wonderkind. Hij begon al voor zijn Bar Mitswa andere kinderen te onderwijzen.

Levensloop

Toen Maimonides 10 jaar oud was, kwamen hij en de Joodse gemeenschap onder bestuur van radicalere moslimleiders. Zij maakten de Joden tweederangs burgers en dreigden hen te verdrijven, te doden of tot de islam te bekeren. Maimonides’ familie koos, zoals duizenden andere Joden, voor verbanning. De volgende tien jaar dwaalde zijn familie rond de Middellandse Zee en Noord-Afrika.

Maimonides schreef over allerlei ziekten en behandelingen, lang voordat de Westerse wereld zelfs maar wist wat de ziekte was.

Maimonides’ hart brak toen de tragedie toesloeg door de dood van zijn jongere broer David. Hij schreef dat hij zo door verdriet overmand was dat hij een jaar lang niet uit zijn bed kwam. David was de belangrijkste kostwinner van het gezin, waardoor het op de rand van armoede kwam. Dus deed Maimonides wat elke slimme Joodse jongen zou doen: hij studeerde voor arts. Hij blonk uit in zijn studie en werd een bekend arts in Marokko. Zijn reputatie ging voor hem uit toen hij naar Egypte verhuisde. Daar werd hij al snel als de hoofdarts van de Sultan aangesteld.

Na lange dagen van hard werken besteedde Maimonides uren aan het schrijven over ziekten als astma, hepatitis, longontsteking en diabetes, lang voordat de Westerse wereld zelfs maar wist wat dat was. Zijn vele scripties legden de cruciale medische fundamenten voor de hedendaagse Westerse gezondheidsbehandelingen.

Gezond verstand

Als het op gezondheid aankwam, verdedigde Maimonides eerst en vooral het gezond verstand. Hij bepleitte terughoudendheid. Een gezond leven betekent vroeg naar bed, opstaan bij zonsopgang, je niet overeten, een evenwichtige mentale gezondheid en dagelijkse beweging. Hij geloofde dat als iemand deze eenvoudige aanbevelingen zou volgen, hij een veel grotere kans op een lang en gezond leven zou hebben.

De Rambam was een fervent lezer en niet bang voor hen die een andere kijk op de wereld hadden. Hij bestudeerde niet alleen de Thora, maar leerde ook over moslim- en Griekse filosofie. Dit gaf veel kritiek van andere Joodse geleerden. Sommigen beschuldigden hem “te Grieks” te zijn. Ondanks de kritiek – die hem werkelijk diep verwondde – overleefden zijn wijsheid en ideeën en bloeiden 800 jaar.

Tot op de dag van vandaag wordt zijn nalatenschap door Joden over de hele wereld hoog gewaardeerd. Veel Yeshiva-studenten volgden in zijn voetsporen door zichzelf eerst te onderwerpen aan een fulltime studie Joodse geschriften, voordat ze verder gingen met de artsenopleiding. Deze mensen zullen nooit vergeten dat Maimonides, een van de grootste denkers die de wereld ooit aanschouwd heeft, de bron van hun inspiratie is.

Kay-Wilson_avatar

De auteur

Tal Hartuv

Tal Hartuv groeide op in het Verenigd Koninkrijk, maar maakte alija naar Israël waar ze onder meer werkte als gids. In 2010 overleefde ze een gruwelijke aanslag waarbij haar vriendin,...

Doneren
Abonneren
Agenda