Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Israël in oorlog

Terug naar overzicht

Israëlupdate 18 juni • Israëlische TV zender KAN publiceert verpletterend rapport over het falen van de IDF top voor 7/10

Door Yochanan Visser - 

18 juni 2024

F240609CG118

Israëlische militaire voertuigen en tanks nabij de grens tussen Israël en Gaza. | Foto: Chaim Goldberg, Flash90

De slag om Gaza is nu in een beslissende fase terecht gekomen na meer da acht maanden oorlog. Hamas’ verdedigingslinies staan op instorten, en het laatste bolwerk in de stad Rafah lijkt verloren te gaan. Op maandag veroverde de IDF-troepen de wijk APK in Rafah dat bekend stond als het kloppende hart van Hamas in het zuiden van Gaza. Van de vier bataljons die Hamas had voor de slag om Rafah zijn er nu nog maar twee over nadat de IDF in zware gevechten 500 terroristen doodde.

Elders in Gaza zijn er sporadisch gevechten met overgebleven Hamas terroristen die zich meestal schuil houden in het tunnelcomplex. In de APK-wijk vernietigde de IDF een groot aantal van deze tunnels deze week. Ook werden er twaalf lange tunnels ontdekte die naar de grens met Egypte leidden. Hamas gebruikte deze tunnels vrijwel zeker voor het smokkelen van wapens. Deze ontdekkingen roepen vragen op over de rol van Egypte, dat vrijwel zeker op de hoogte moet zijn geweest van deze massieve wapensmokkel.

TV-zender KAN 11

Op maandagavond ontstond er grote oproer in Israël over een tv-rapport van de nationale omroep KAN 11. De tv-zender onthulde dat de inlichtingendienst van de IDF twee weken voor de invasie van Hamas in het zuiden van Israël klaarblijkelijk alle informatie had over de op handen zijnde aanval die 1.400 mensen het leven kostte.

Uit een door de Gaza divisie samengesteld document blijkt dat inlichtingenfunctionarissen op de hoogte waren van een plan van Hamas om Israël binnen te vallen; in dorpen in te breken, en honderden mensen te ontvoeren. Het document werd minder dan drie weken vóór het bloedbad van 7 oktober verspreid en werd maandagavond gepubliceerd in het avondnieuws van KAN 11. Veiligheidsfunctionarissen vertelden KAN 11 dat het document bekend was bij de top van de inlichtingendienst, en in ieder geval bij die van de Gaza divisie.

Het document

Het document, gepubliceerd onder de titel ‘Gedetailleerde overvaltraining van begin tot eind’, werd op 19 september 2023 verspreid, en de persoon die het schreef beschrijft in detail een reeks trainingen die werden uitgevoerd door de elite-eenheden van Hamas. De betreffende functionaris beschreef hoe Hamas terroristen oefenden voor overvallen op militaire buitenposten en kibboetsen, het ontvoeren van soldaten en burgers. De training omvatte zelfs instructies over hoe de ontvoerden moesten worden vastgehouden en verzorgd wanneer zij zich op het grondgebied van de Gazastrook zouden bevinden.

Het begin van het document beschrijft een reeks trainingen van de compagnieën van de militaire tak van Hamas. “Om 11 uur in de ochtend werd waargenomen dat verschillende eenheden bijeenkwamen voor de start van de training, niet vóór het gebed en de lunch”, aldus het document. "Om 12.00 uur werden uitrusting en wapens uitgedeeld aan de militanten, waarna een oefening op het hoofdkwartier van de plaatselijke Hamas afdeling plaatsvindt. Om 14.00 uur begint de aanvalsoefening."

Volgens het document was de eerste stap in de oefening het maken van openingen in een nep IDF buitenpost die in de Gaza Strook was nagebouwd en die de aanval op de dorpen in de omgeving van Gaza simuleert. De oefening werd uitgevoerd door vier compagnieën, en elke compagnie kreeg een andere sector toebedeeld.

De Israëlische inlichtingenofficieren die de oefening volgden, formuleerden in een document de volgende stappen na het binnendringen op Israëlisch grondgebied en het overnemen van de buitenposten. Zij verklaarden dat het de opdracht was om de gevangen genomen soldaten over te dragen aan de compagniescommandanten (van Hamas). Het verwachte aantal gijzelaars, zo stond er geschreven, zou tussen de 200 en 250 mensen moeten liggen. Hamas ontvoerde op 7/10 inderdaad 250 mensen.

Voorbereid op het meest extreme scenario

De militaire aanvalsdoelen waarop werd geoefend, werden ook in het document beschreven: het IDF hoofdkwartier in Gaza, het controle- en controlehoofdkwartier, de synagogen op de bases, het squadronhoofdkwartier, het communicatiehoofdkwartier, de automatische schietsystemen en de soldatenverblijven. Volgens het document kregen de Nuh'ba eenheden van Hamas een uitdrukkelijke instructie: bij vertrek moest de plaats worden geïnspecteerd en mochten er geen documenten worden achtergelaten.

De inlichtingendiensten van het Zuidelijk Commando en de Gaza divisie van de IDF waren niet alleen op de hoogte van het ontvoeringplan van Hamas, maar gaven ook gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de detentie van de gijzelaars. Dit bevatte ook instructies aan de ontvoerders over gedrag in extreme gevallen, hoe de gijzelaars te detineren en onder welke voorwaarden executies konden worden uitgevoerd.

Het meest extreme scenario waarop de divisie was voorbereid: infiltraties door tientallen terroristen op drie locaties. De schatting was dat het plan van Hamas was om tussen de 200 en 250 soldaten en burgers, inclusief vrouwen en kinderen, te ontvoeren,  maar deze informatie werd volledig genegeerd.

Het falen van de 'veiligheidsbarrière'

Vóór het uitbreken van de oorlog was het veiligheidsapparaat trots op de nieuwe geavanceerde veiligheidsbarrière, waarvan de bouw twee jaar vóór de Hamas aanval voltooid was.  Deze ‘muur’ bevatte een boven- en ondergrondse barrière waarop technologische systemen werden aangelegd maar faalde volledig tijdens de Hamas aanval. Uit het document blijkt dat de IDF over nauwkeurige en gerichte informatie beschikte over de bedoelingen van Hamas, maar vanwege de concepties die het veiligheidsapparaat in zijn greep hielden werd de informatie genegeerd.  Binnen de IDF bestond een doctrine die ‘conceptzualia’ werd genoemd en deze concepties sloten een Hamas aanval zoals op 7/10 volledig uit.

Ook was er sprake van minachting bij hoge functionarissen in de Gaza divisie, bij AMAN (IDF-inlichtingendienst) en de generale staf. Niemand klopte aan of sloeg op de tafel en waarschuwde voor het naderende onheil. Het onderzoeksteam van de Generale Staf van de IDF zal naar verwachting over ongeveer twee weken de voorlopige bevindingen van het onderzoek aan de stafchef presenteren

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda