Sluiten

Zoeken.

In welke boom klom Zacheüs?

Door Petra van der Zande - 

24 juni 2021

Boom Zacheus Jericho

De boom van Zacheüs in Jericho. Foto: Larry Koester / Flickr.com

De sycamore (Hebreeuws: sjikma; Grieks: Sycomoros) kent verschillende namen: wilde vijgenboom, Egyptische vijgenboom, de sycamorevijg of vijgenmoerbeiboom. De stam van sjikma - sj.k.m – betekent herstel of regeneratie.

De wilde vijgenboom

In Bijbelse tijden stond de boom bekend as de “Faraovijg” en was Egypte “het land waar de sycamore boom bloeit.” Dankbaar voor de schaduw die de boom verspreidde, was het hout voor de Egyptenaren belangrijker dan de vruchten. Het werd veelvuldig gebruikt in bouwprojecten en voor mummiekisten. In Israël groeide de boom hoofdzakelijk in de Sjfela (kustvlakte).

In Amos 7:14 staat: “Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker.” Terwijl hun schapen in de boomgaard graasden, verzorgden de herders de sycamore bomen.

"Een overvloedige oogst is alleen mogelijk wanneer de vrucht met een ijzeren haak wordt ingekerfd - anders rijpt de vijg niet.  Drie dagen later kan er geoogst worden, terwijl een nieuwe vijg zich alweer ontwikkelt. Per zomer geeft de boom zeven oogsten van heel sappige vijgen,” aldus Plinius de Oudere in Natuurlijke Geschiedenis.

Voor koning David waren de bomen zo belangrijk dat hij er een speciale opzichter voor aanstelde: “Over de olijfbomen en de wilde vijgenbomen die in het Laagland waren, ging Baäl-Hanan uit Geder.” (1 Kronieken 27:28). En in 1 Koningen 10:27 lezen we: “De koning [Salomo] maakte het zilver in Jeruzalem zo overvloedig als stenen, en de ceders maakte hij zo talrijk als de wilde vijgenbomen die in het Laagland voorkomen.”

Als harde wind de wortels ontbloot, verankert de boom haar wortels nog dieper in de aarde.

De olijfboom en sycamore worden in de Bijbel regelmatig samen genoemd. De olijfboom, die reproductie symboliseert, kan dagen zonder water en kan verplant worden. De droogte- en vorstgevoelige sycamore symboliseert regeneratie. Als harde wind de wortels ontbloot, verankert de boom haar wortels nog dieper in de aarde. Zelfs nadat de takken met zand zijn bedolven ontspruiten er wortels waaruit weer nieuwe bomen groeien. Vandaag de dag zijn de bomen voornamelijk in de Sjfela- en Jordaanvallei te vinden. Tijdens de hete zomermaanden bloeit en draagt de sycamore vrucht. De vijgen die in de winterperiode aan de boom zitten ontwikkelen zich heel langzaam.

Zacheüs

“En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen…. Zacheüs was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen.” (Lukas 19:1-4). Jericho werd de “stad van de palmbomen” genoemd, maar Zacheüs klom via de dikke stam de groenblijvende sycamore boom in. Verstopt tussen de leerachtige bladeren kon hij de stoet ongezien observeren. Totdat de Heere Jezus omhoogkeek….

‘Zacheüs’ sycamore’ staat tegenwoordig op een belangrijk kruispunt in Jericho. Volgens de overlevering staat de meer dan 2000 jaar oude boom op dezelfde plek als de oorspronkelijk boom uit het Bijbelverhaal. In het oude Israël werden de sycamore vruchten voornamelijk door de arme bevolking gegeten. Door de eeuwen heen begon het belang van de sycamore boom te verminderen. Omdat andere fruitbomen in populariteit toenemen, verdwijnt de sycamore langzaamaan. Behalve ‘Zacheüs’ beroemde boom in Jericho, uiteraard!

Bekijk hier foto's van de boom van Zacheüs!

Petra-van-der-Zande_avatar-90x90

De auteur

Petra van der Zande

Petra van der Zande woont sinds 1989 in Jeruzalem. Samen met haar man zorgde zij 21 jaar lang voor vier meervoudig gehandicapte Israëlische pleegkinderen. Nu is zij onder andere actief...

Doneren
Abonneren
Agenda