Sluiten

Zoeken.

Joodse wereld

Terug naar overzicht

Een vreselijke oorlog en een hartverwarmende Jeruzalemmars

Door Rabbijn mr. drs. R. Evers - 

13 oktober 2023

Jeruzalem mars

Duizenden christenen liepen op 4 oktober de Jeruzalemmars. Foto: Chaim Goldberg/Flash90

Sjabbat, het Loofhuttenfeest was net voorbij. We hadden zeven dagen in loofhutten gewoond, zoals ons is opgedragen: “Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben uw G‘d“. We hadden vrijdagavond 6 oktober afscheid genomen van de loofhut, die G’ds begeleiding en bescherming symboliseert.

Droom werd ruwe realiteit

Zaterdagochtend 7 oktober droomde ik om 6 uur ’s ochtends van de oorlog van Gog en Magog. Om half zeven hoorde ik in de verte sirenes loeien en tien over half zeven hoorden we uit de luidsprekers dat we de schuilkelders in moesten.

De schuilkelder was een overvolle trap midden in het hotel in Tel Aviv waar we waren. We hoorden doffe ploffen en begrepen dat er ergens in de buurt een raket vanuit Gaza was ingeslagen. Een kwartier later mochten we weer uit de schuilkelder. Kwart voor acht was er weer luchtalarm. En zo ging het de hele Sjabbat door.

Het was ook het Slotfeest van Soekot, het Loofhuttenfeest en Simchat Thora, de ‘Vreugde der Wet’.

Dansen met bloedend hart

We zaten de hele eerste oorlogsochtend in de synagoge. Het nieuws dat ons bereikte, werd steeds onheilspellender. Soldaten van alle rangen werden acuut opgeroepen. De dodentallen bleven dramatisch stijgen. Paradoxaler kon het niet.

Wij moesten blijven dansen en zingen met de Thora omdat het Simchat Thora was. Ik voelde me totaal verscheurd tussen totale depressie, woede en verdriet over de vele slachtoffers en gijzelaars en de vreugde over ons transportabele vaderland, de Thora. Ik bleef doordansen maar met een bloedend hart. Mijn goede buren Jair en Doron werden al vroeg opgeroepen.

Hartverwarmende Jeruzalemmars

Soekot was mooi geweest. Juist naar aanleiding van de profetie over de laatste oorlog van Gog en Magog, hielden drieduizend christelijke vertegenwoordigers van meer dan 90 volkeren, op woensdag 4 oktober hun bekende Jeruzalemmars.

Deze mars is geïnspireerd door Zacharia’s profetie (14:16): “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de G’d van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren“.

Vol van pelgrims

Israëls hoofdstad was overvol van pelgrims, die speciaal met Soekot, het Loofhuttenfeest, Jeruzalem bezochten. De optocht begon om 3 uur ’s middags in de Bezalel Street in Jeruzalem en volgde daarna de route door de Hillel, Ben Sira en King David straten.

In de King David Street werd een speciaal podium opgericht voor de burgemeester en andere hoogwaardigheidsbekleders. Iedereen was door de gemeente Jeruzalem uitgenodigd om naar de traditionele Soekotviering te komen: “Kom het met ons vieren in de hoofdstad van Israël, Jeruzalem!".

Daarbij werd een speciale loofhut gebouwd. De enorme "soeka van de burgemeester van Jeruzalem" voor 650 mensen werd op het Safra-plein neergezet.

Vlakbij de Machane Jehoeda markt stonden tientallen kraampjes met landbouwartikelen voor de feestdag - de etrog (citrus), loelav (palmtak), hadas (mirte) en arava (wilg). Dit zijn de vier soorten planten die wij gedurende Soekot in alle windrichtingen schudden om G’ds Alomtegenwoordigheid te benadrukken (Lev. 23:40):

“Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van uw G‘d, verblijden“.

Gog en Magog

De oorlog met Gaza werd steeds heviger. We lazen eerder in de synagoge de profetie uit Ezechiël (38:18 - 39:1-10): ‘En het zal zijn op die dag dat Gog op de bodem van Israël komt’, zo zegt G’d, ‘dan zal Mijn woede ontbranden’. Dit is een voorloper van de Messiaanse bevrijding.

Volgens Rabbi Sjimsjon Refa’eel Hirsch (19e eeuw, Frankfort) is het geloof van Gog en Magog de antithese van alles wat we van de soeka leren. De vernietiging van Gogs heerschappij aan het einde van Soekot, is in feite de overwinning van het soeka-idee boven zijn levensfilosofie.

Gog zal Israël met een enorm leger, met soldaten vanuit alle volkeren, overvallen. Het wapentuig is overweldigend. De intentie is om het Joodse volk te vernietigen en de Messiaanse verlossing te voorkomen.

Over de identiteit van Gog en Magog weten we weinig. In Genesis (10:2) is Magog een zoon van Jefet en een kleinzoon van Noach. Ook Gog is een afstammeling van Jefet.

Gog en Magog worden meestal samen genoemd. Elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een getallenwaarde. A is 1 en b is 2 etc. Gog en Magog zijn in getallenwaarde 70. Zij zullen de 70 volkeren leiden, die de aanval tegen het Joodse volk zullen inzetten.

Bescherming zonder G‘d

Het woord Gog is verwant met het Hebreeuwse woord ‘gag’, ‘dak’. Gog is de vertegenwoordiger van de gag-dak-filosofie. Vanaf het begin van de mensheid meenden ongelovigen dat zij een eigen leven zouden kunnen leiden zonder hun ogen naar boven te verheffen. In de tijd van de toren van Bavel dacht men veiligheid te vinden in een enorme wolkenkrabber. Gog meent onoverwinnelijk te zijn onder zijn eigen dak, dat hem scheidt van G’d.

Met Soekot betrekken wij een gammele hut met een doorlaatbaar dak van loof en takken. Wij kijken naar boven en staan onder G’ds gezag. Wij vertrouwen op Zijn zorg. De grote oorlog aan het einde van de geschiedenis, vormt de strijd tussen de soeka-waarheid en de Gog en Magog-illusie. Pas in Messiaanse tijden zullen we mondiale vrede ervaren onder de vleugelen van de G’ddelijke Majesteit.

Rabbijn-mr.-drs.-R.-Evers_avatar-90x90 (1)

De auteur

Rabbijn mr. drs. R. Evers

Rabbijn R. Evers was opperrabbijn in Dusseldorf. Hij maakte in de zomer van 2021 met zijn vrouw alija naar Israël. 

Doneren
Abonneren
Agenda