Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Een smartphone zonder extra bescherming is gevaarlijk

Door Opperrabbijn Binyomin Jacobs - 

21 juli 2022

2022 Website CVI

Diverse media meldden vorige week dat er een trend gaande is onder orthodoxe joden waarbij de smartphone in de ban wordt gedaan. Zo zouden tienduizenden jonge Joodse vrouwen daartoe zijn opgeroepen tijdens een bijeenkomst in de Verenigde Staten. Ook stuitte nieuwe wetgeving omtrent ongecontroleerd smartphonegebruik in Israël op weerstand. Wat is er aan de hand? En hoe moeten we vanuit het geloof in G'd naar de (omgang met) de smartphone kijken?

Berichtgeving moeten we altijd een beetje voorzichtig bekijken. Kloppen de getallen? Wat is er werkelijk gezegd? En wat werd er bedoeld? Ik was niet aanwezig bij de grote bijeenkomst in de VS en wat er nu precies gaande is met een wetsvoorstel in Israël weet ik ook al niet goed. Ik ga me er ook niet in verdiepen, maar wil wel een en ander aan het digitale papier toevertrouwen, maar dan dus zonder voorprogrammering door kranten of sociale media.

Kennelijk, en ik ben me daarvan bewust, bestaat er discussie over het wel/niet gebruiken van smartphones. Wat zou het probleem kunnen zijn? Toch handig zo’n kleine draagbare computer die ook nog als telefoon dienst kan doen en bovenal altijd waar ik ook ben tot van alles en nog wat toegang kan verschaffen? Welke nadelen kleven hieraan?

Het traditionele Jodendom bestaat uit stromingen die allemaal uitgaan van Thora en Traditie. Thora en Traditie zijn gegeven door de Eeuwige aan het Joodse volk op de berg Sinaï, meer dan 3300 jaar geleden. Toen bestonden er nog geen smartphones. Heeft de Halaga, de Joodse wet, er dan dus geen mening over? Zeker wel, want met Thora en Traditie heeft G’d ook het systeem gegeven hoe de meest moderne vraagstukken uit het bestaande systeem kunnen worden behandeld.

Om het gezin als hoeksteen van de samenleving te beschermen, moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Wat speelt er met de smartphone? Waar ligt het mogelijke probleem? Het Jodendom gaat uit van het gezin als hoeksteen van onze samenleving. Om dat gezin te beschermen moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Gelijk we op een brug een leuning maken om van de brug vallen te voorkomen, zo ook moeten er ook voorzorgsmaatregelen zijn om te voorkomen dat het gezin uiteenvalt.

De wereld zit helaas juist vandaag de dag vol met verleidingen. Wat doe ik daar mee? Hoe bescherm ik mijn gezin tegen allerlei valkuilen waaraan ik mezelf en mijn gezinsleden niet wil blootstellen? Ik kan een muur gaan bouwen zodat er niets van buiten aan ongewenste berichten, foto’s en gesprekken kan binnenkomen. Nadeel van zo’n afsluiting is dat het zou kunnen leiden tot een te verstikkende entourage. Misschien kunnen niet alle kinderen hiertegen en dwalen daardoor af van de weg die de Eeuwige wil dat wij bewandelen.

Ik mag er ook voor kiezen om juist iedere vorm van muur te verwijderen omdat ik, juist omdat er zoveel is in onze huidige samenleving dat voor mij onacceptabel is, de wereld wil verbeteren. Een prima opstelling, maar ik moet wel alert zijn en ervoor waken dat in plaats van mijn beïnvloeding van de brede samenleving, de brede samenleving mij beïnvloedt!

Welke van deze twee uitersten is de juiste? Beiden zijn juist en beiden hebben naast hun positiviteit, ook de mogelijke negatieve consequenties. Ik behoor tot de stroming die de muren heeft verwijderd, maar zeg dus niet dat ik gelijk heb, want beide opstellingen zijn juist en halagisch geoorloofd.

Ook bij een smartphone blijft een gevaar steeds op de loer liggen.

Als je behoort tot de stroming die hecht aan de muur-benadering, dan past daarbinnen geen smartphone. Als je behoort tot de stroming die juist anti-muur is, dan is een smartphone minder problematisch, maar: er blijft een gevaar steeds op de loer liggen. Hoewel onze samenleving terecht vandaag de dag ontucht keihard aanpakt, blijft de alles-mag-en-alles-kan maatschappij duidelijk overheersen. Waarom moet in de advertentie voor telefoons of voor wat dan ook als lokmiddel een vrouw in halfnaakte kledij worden gebruikt? Is dit emancipatie? Waarom moeten kinderen op de middelbare school vertrouwd worden gemaakt met anticonceptie? Waarom worden slippertjes getolereerd en tot normaal verheven?

Ik zeg het allemaal wat direct, hetgeen mij wellicht kwalijk zal worden genomen, maar het is wel duidelijk. In onze huidige maatschappij is overspel en verleiding schering en inslag. Ik herinner mij dat zo’n 30 jaar geleden er een nieuwe polikliniek gebouwd moest worden voor het Psychiatrische Centrum waar ik werkzaam was als geestelijk verzorger. Ik wilde dat de spreekkamers van de artsen of voorzien waren van een raampje of van binnenuit niet op slot konden. Een hel aan kritiek kreeg ik over me heen. Waarom was dat nou nodig? Zij, de medewerkers, waren allen professioneel. Hoe haalde ik het in mijn hoofd om ze te verdenken van…!

Uiteindelijk heb ik mijn zin gekregen door uit te leggen dat ik niet twijfel aan de professionaliteit van de medewerkers, mijn collega’s, maar wilde voorkomen dat een patiënt zou kunnen zeggen dat de arts, de psycholoog of de maatschappelijk werker haar wilde verkrachten en dat hij/zij de deur op slot had gedaan. Heden ten dage zal geen enkele professionele medewerker zich alleen willen bevinden in een ruimte waar de me-too beweging hem zou kunnen beschuldigen van poging tot verkrachting of ongewenste intimiteiten.‘

Een smartphone zonder extra bescherming is gevaarlijk. We bouwen toch ook geen bruggen zonder leuning?

Projecteer bovenstaande op de smartphone en denk even goed na. Als u uzelf wilt beschermen tegen ongewenste verleidingen en de daaraan mogelijk gekoppelde gevolgen, is het bezit van een smartphone dan verstandig? Niemand van ons is van beton! En dus is mijn mening: een smartphone met een koosjer-filter. Maar ik heb begrip voor andersdenkenden die liever helemaal geen smartphone willen. Maar een smartphone zonder extra bescherming is gevaarlijk en zou ik onder geen beding aan mijn kinderen willen toestaan. We bouwen toch ook geen bruggen zonder leuning?!

Dit artikel verscheen eerder op de website van Cvandaag.

Jacobs website

De auteur

Opperrabbijn Binyomin Jacobs

Opperrabbijn Binyomin Jacobs werd in 1949 in Amsterdam geboren. Hij staat bekend als een bruggenbouwer en is een veelgevraagd spreker.

Doneren
Abonneren
Agenda