Sluiten

Zoeken.

De ooievaar en het Hebreeuwse woord 'chesed'

Door Petra van der Zande - 

1 november 2021

rijk-van-de-kaa-YfYu0qKxvMI-unsplash

“Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden, tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht…” Jeremia 8:7 HSV

Ieder najaar beginnen meer dan een miljard vogels vanuit Europa aan de gevaarlijke tocht naar het zuiden. De verzamelde ooievaars gaan massaal op de wieken. Er zijn maar weinig trekvogels die zo punctueel zijn als de ooievaar. Zwevend op de noordelijke wind trekken de ooievaars, in schijnbare wanorde, richting Afrika. Tegen de avond landen zij in de Hula Vallei, waar de nacht wordt doorgebracht in de hoge eucalyptusbomen.

De Hula vallei is van levensbelang voor miljoenen trekvogels die verschillende woestijnen moeten overvliegen voordat ze bij hun eindbestemming zijn aangekomen. In de Sinaï- en Saharawoestijn is geen voedsel of water te vinden, dus is de Hula vallei een ‘tankstation’. Daar bouwen ze hun vetreserves opbouwen wat van levensbelang is.

Wit en zwart

Israël heeft zowel witte als zwarte ooievaars, die familie van de reiger zijn. De zwarte soort leeft voornamelijk in moerasgebieden en broedt in hoge bomen.

“… de cipressen zijn het huis voor de ooievaar.”  - Psalm 104:17 HSV

De witte soort is te vinden in de buurt van mensen. De vogels helpen met het opruimen van ongedierte. Omdat de ooievaar ook afval eet, wordt het als een onrein dier beschouwd (Leviticus 11:19; 14:18).

Het Hebreeuwse woord voor ooievaar is 'chasieda' en het Hebreeuwse woord voor rechtvaardige is 'chasied'. Zowel ‘chasieda’ en ‘chasied’ stammen af van ‘chèsed'. Dit betekent goedheid, genade, zachtmoedigheid en liefdadigheid. Er bestaat een bijzondere band tussen ooievaarsouders en hun jongen, die levenslang met hen verbonden blijven. Zij verzorgen ‘bejaarde’ ouders door eten naar het nest te brengen. Het ooievaarspaartje blijft elkaar levenslang trouw en keren na iedere migratie weer naar hun eigen nest terug. Wat een verschil met de struisvogel, die absoluut geen interesse in haar kuikens vertoont (Job 39:13-18)!

Klepperen

“... in de groene weiden, en daar liep ook op zijn lange rode benen de ooievaar en klepperde Egyptisch, want die taal had hij van zijn moeder geleerd.” Hans Christian Andersen

De ooievaar zingt niet maar ‘kleppert’ met zijn snavel. Ze slapen op één poot, hun nek naar achteren gebogen, de kop rustend tussen de schouders. In het voorjaar begint de migratie in tegenovergestelde richting. Sommige vogels vliegen oostwaarts, naar Azië; het merendeel gaat westwaarts – richting Europa. Buurtkranten vermelden het nieuws als ‘hun’ ooievaars weer op het nest zijn teruggekeerd.

Sinds de geboorte van het christendom staat de ooievaar symbool voor onschuld, bescheidenheid, zachtmoedigheid en loyaliteit. De oude Grieken begrepen dat ooievaars belangrijk waren omdat zij gevaarlijk ongedierte uit de weg ruimden. Iemand die een ooievaar doodde, kreeg de doodstraf. Het kan zijn dat de huidige ooievaarsbeschermingswet uit de oudheid stamt.

De zachtaardige chasieda is een prachtig Bijbels symbool van Gods chèsed aan ons.

“De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid [chesed], Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding.” - Numeri 14:18 HSV

Petra-van-der-Zande_avatar-90x90

De auteur

Petra van der Zande

Petra van der Zande woont sinds 1989 in Jeruzalem. Samen met haar man zorgde zij 21 jaar lang voor vier meervoudig gehandicapte Israëlische pleegkinderen. Nu is zij onder andere actief...

Doneren
Abonneren
Agenda