Sluiten

Zoeken.

Joodse wereld

Terug naar overzicht

De maand Elloel: we kijken vooruit, gericht op een betere toekomst!

Door Opperrabbijn Binyomin Jacobs - 

4 september 2023

Elloel vooruitkijken toekomst

In de maand Elloel bidden Joden voor vergeving voor het afgelopen jaar, ter voorbereiding op Rosj Hasjana. Foto: David Cohen/Flash90

We bevinden ons in de maand Elloel, de maand van voorbereiding voor de Hoge Feestdagen.

Tesjoewa

Tesjoewa wordt vaak vertaald met berouw. Je denk na over wat je verkeerd hebt gedaan in het verleden en dat spijt je, je hebt hierover berouw. Maar die vertaling dekt de lading niet. Tesjoewa heeft minder te maken met het verleden en richt zich veel meer en bijna hoofdzakelijk op de toekomst. Er ging iets mis in het verleden en dus kijk je hoe in de toekomst deze misstap voorkomen kan worden, in je gedrag ten aanzien van jezelf en ten aanzien van je medemens. Achteraf verwijten maken is misschien goed, maar u kent het spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen. Maar gewoonlijk gaat onze goegemeente uit, gelijk bij die steppen en fietsen, van het dempen van de put als het kalf al verdronken is.

En dat is nu precies waarover het gaat in deze maand voorafgaande aan Rosj Hasjana en Jom Kippoer. Natuurlijk het verleden zoveel mogelijk repareren, de put dempen als..., maar nog veel meer: voorkomen is beter dan…

Ophef

Er was een rel ontstaan over de plaatsing van Stolpersteine in Aerdenhout. Artikel in Trouw, in het NIW en op/in nog een groot aantal andere media. De huidige bewoners waren niet gediend van zo’n herinneringsmonument voor hun deur. Was in hun optiek veel te confronterend. B&W kwam, naar hun eigen zeggen, tot een zogenaamd Salomonsoordeel dat inhield dat er geen Stolpersteine mochten worden geplaatst. Wat er zo Salomons aan dit oordeel zit, begrijp ik niet, maar uiteindelijk hebben de huidige bewoners ingestemd en op een heel nette en indrukwekkende wijze. Ik citeer uit hun schrijven aan het organiserend comité:

Uw wens om twee Stolpersteine te plaatsen voor ons huis in Aerdenhout heeft inmiddels veel discussie en commotie veroorzaakt. Wij vinden dat daarmee de herinnering aan het echtpaar Barends, de voormalige bewoners, geen recht wordt gedaan. Zij verdienen een dergelijke behandeling niet.

Om hen op een juiste wijze te eren stemmen wij daarom in met de plaatsing van de twee gedenkstenen.

Wij zullen dit vandaag ook aan de gemeente Bloemendaal meedelen.

Zo hoort het. In een opwelling of ook zonder opwelling neem je een verkeerd besluit, je heroverweegt en daarna een openbaar Mea Culpa. Het zou mooi zijn als wij in deze maand Elloel bereid zijn om na te denken en daar waar nodig openlijk afstand te nemen van foutieve beslissingen zonde gêne. Hulde aan deze Aerdenhoutse bewoners.

Helaas maken mensen regelmatig elkaar het leven zuur. Ze vallen elkaar aan, beschuldigen, kunnen niet meer stoppen en weten na een x-aantal maanden niet eens meer waarmee de ruzie begonnen was.

Zoals u zult begrijpen wordt mij ook af en toe het vuur na aan de schenen gelegd. Mijn opstelling is dan als volgt: is de kritiek terecht? Zo ja, dan moet ik er iets aan doen en dankbaar zijn voor de kritiek. Zo nee, dan ga ik uit van de gedachte: de honden blaffen, maar de caravaan trekt verder. Lijkt me de meest gezonde opstelling!

Betere toekomst

En laat ik nu net voordat ik dit dagboek begon in Hajom Jom, een chassidisch werk dat voor iedere dag een lesje heeft, gelezen hebben:

Keep away - to the ultimate degree - from a campaign of attack. Not because we lack the means of prevailing or because of timorousness, but because we must consecrate all our strength exclusively to strengthening our own structure, the edifice of Torah and mitzvot performed in holiness and purity. To this we must devote ourselves utterly.

Anders geformuleerd: verpruts geen tijd aan verdediging en al helemaal niet aan aanval, maar investeer in je eigen gebouw, in jezelf. Want uiteindelijk kun je alleen voor de medemens van betekenis zijn als je uitgaat van je eigen kracht en capaciteiten en die optimaal voor jezelf en voor de brede samenleving weet in te zetten!

Het is weer een nieuwe week. Rosj Hasjana is in volle aantocht. Het Jodendom kent geen oudejaarsvieringen, omdat het verleden uitsluitend een middel is. In het Jodendom, en speciaal in deze maand Elloel, blikken we weliswaar kortstondig terug, maar met als enig doel vooruit te kijken, gericht op een betere toekomst!

Alvast een sjana towa!

Jacobs website

De auteur

Opperrabbijn Binyomin Jacobs

Opperrabbijn Binyomin Jacobs werd in 1949 in Amsterdam geboren. Hij staat bekend als een bruggenbouwer en is een veelgevraagd spreker.

Doneren
Abonneren
Agenda