Sluiten

Zoeken.

De Koran: Het land Israël is voor de Joden bestemd

Door Rabbijn mr. drs. R. Evers - 

1 mei 2023

ayesha-firdaus-oHdSOe8Egv8-unsplash

Ik ontdekte onlangs iets heel bijzonders tijdens de roerige discussies in de Verenigde Naties. Ik las een ‘ongewenst standpunt’ van een islamitische professor, die ons de ogen opent. De woede over Israël vanuit onze Arabische buurlanden is politieke ophitsing en antisemitische haatzaaierij. Ik laat de professor aan het woord, want ik ben geen expert op dit terrein.

Professor Khaleel Mohammed heeft een interessant standpunt over Israël en de Koran. Hij werd geboren in Guyana en studeerde klassieke Islamitische theologie aan de Imam Muhammad ibn Saud Islamitische universiteit te Riyad (Saoedi-Arabië). Hij promoveerde tot doctor islamitisch recht aan de McGill universiteit van Montreal. Hij is nu professor aan de Universiteit van San Diego. Hij is een van de strengste critici van het Islamitisch geweld.

Aan de Joden gegeven

Professor Khaleel Mohammed stelt dat het heilige land aan de Joden is gegeven. En dat baseert hij op de Koran zelf. Luister naar zijn woorden. Hij citeert: “O, mijn volk! Ga het heilige land in dat Allah voor u bestemd heeft. Vlucht niet weg want u zult zeker als verliezers terugkeren”, zegt de profeet Moussa (Mozes) in Soera 5,21 tegen zijn volk, de kinderen van Israël.

Het woord ‘bestemd’ is een vertaling van het Arabische katab, een sterk gebiedend woord, dat dwang, orders en de bestemming van het lot impliceert. “Als Allah het heilige land aan de Joden “katab” (dus: volgens bevel geeft), dan is dat van hen, tenzij het elders ontkracht wordt. En dit wordt nergens in de Koran ontkracht”, zegt professor Mohammed. Dus erkent de Koran dat het land Israël voor de Joden is!

Context

Dat het hier echt over de Joden gaat, blijkt als wij dit vers in de context lezen: "O, u mensen van het Boek (het Boek is de Thora. Het gaat dus over de Joden.). Onze boodschapper is naar u toe gekomen na een onderbreking in de reeks van boodschappers die u duidelijkheid brengen, opdat u niet zult zeggen: "Er is geen brenger van een blijde tijding en geen waarschuwer naar ons toe gekomen." Waarlijk er is een brenger van een blijde boodschap en een waarschuwer naar u toe gekomen. Allah heeft macht over alle dingen. En toen Mozes tot zijn volk zei: "O, mijn volk, herinner u Allah’s gunst voor u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven."

"O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat Allah voor u heeft bestemd (dat is het land Israël) en keert het niet de rug toe, anders zult u verliezers worden."" (Soera 5:19-21)

Nog drie citaten uit de Koran

  1. Koran 2:47. O kinderen Israëls! Gedenkt Mijn gunsten, die Ik u bewees, dat Ik u boven de volkeren verhief. (Dit wordt herhaald in Soera 2:122).
  2. Koran 2:40. O kinderen Israëls! Gedenkt Mijn gunsten, welke Ik u bewees en weest getrouw aan Mijn verbond. Ik zal Mijn verbond met u houden en Mij alleen zult gij vrezen.
  3. Koran 17:104. En Wij (dat is Allah) zeiden na hem tot de kinderen van Israël: "Blijft gij in het land en wanneer de laatste belofte komt, zullen Wij u allen tezamen brengen."

Dit laatste vers bewijst dat de Koran leert dat het de wil van Allah was dat de Joden na uit hun land verdreven te zijn, er voor het einde der tijden weer zouden terugkeren.

De waarheid is niet populair

Joden afschilderen als koloniale heersers is niet gebaseerd op de traditionele interpretatie van de Koran. G-d is soeverein over de wereld en geeft landen aan volkeren, zoals Hem goed dunkt (Koran 3:26). De vroegere moefti van Jeruzalem, Haj Amin el-Husseini, die later in dienst trad van de nazi’s, was overduidelijk anti-Joods. Maar dat was niet gebaseerd op de Koran. De Islam staat geenszins in de weg aan de normalisatie van de betrekkingen tussen de Arabieren en Israël. Kadaffi, Saddam Hussein, Yasin of Arafat waren geen goede Islamitische leiders.

De Koran erkent dat Jeruzalem voor de Joden dezelfde betekenis heeft als Mekka voor de moslims. Koran 2:145: “Zij volgen niet jullie richting bij het gebed (qiblah) en jullie volgen niet hun richting bij het gebed. Qiblah is de Ka’ba van Mekka.

Jeruzalem heet bij ons al-Quds, dat betekent: het heilige. Het is zeker een heilige plaats voor moslims. De redenering luidt dan dat moslims niet kunnen accepteren dat hun heilige plaatsen bestuurd worden door niet-moslims. Dat zou verraad aan de Islam zijn. De Hemelreis van Mohammed vertrok van de funderingssteen op de Tempelberg. Maar toen de Hemelreis plaatsvond, waren niet de moslims maar de Byzantijnen de baas over Jeruzalem.

Meer politiek dan religieus

Professor Khaleel Mohammed beaamt dit volmondig. Omar hief het Romeinse verbod voor Joden om Jeruzalem te betreden op. Kaliefen bouwden voor Maimonides in Cordova een synagoge en Saladin schreef na de overwinning op de kruisvaarders aan de Joodse leiders: “Uw ballingschap is voorbij. Iedereen, die wil terugkeren, is welkom”.

Koning Faisal van Irak durfde zijn sympathie voor de Joden in Israël openlijk te tonen. Koning Abdullah van Jordanië werd door andere Arabische leiders gedwongen de oorlog aan Israël te verklaren. Het heeft allemaal weinig met religie te maken.

Rabbijn-mr.-drs.-R.-Evers_avatar-90x90 (1)

De auteur

Rabbijn mr. drs. R. Evers

Rabbijn R. Evers was opperrabbijn in Dusseldorf. Hij maakte in de zomer van 2021 met zijn vrouw alija naar Israël. 

Doneren
Abonneren
Agenda