Sluiten

Zoeken.

Israël in oorlog

Terug naar overzicht

Avondupdate 16 februari • Het morele failliet van het Westen in Israëls meervoudige frontenoorlog

Door Yochanan Visser - 

16 februari 2024

F231019NS04

Journalisten aan de grens met Gaza. Foto: Nati Shohat/Flash90

In de Israëlische media verschijnen meer en meer artikelen van gerespecteerde journalisten die gaan over de wijze waarop met name het Westen omgaat met de existentiële oorlog die Israël gedwongen is te voeren.

Na een zeer korte onderbreking vanwege de aanvankelijke schok over de volkerenmoord die Hamas en anderen uit Gaza begingen op zeven oktober 2023 lijkt het er sterk op dat vooral Westerse politici en media weer terug zijn in hun oude rol. En dat betekent Israël bekritiseren en te betuttelen over bijna ieder aspect van de oorlog. 

Een IDF-operatie tegen Hamas in Rafah? Een heel koor van Westerse regeringen denkt dat het een heel slecht idee is. Er zijn immers een miljoen burgers die in tentenkampen leven in het gebied rond Rafah. Dus niettegenstaande de verzekeringen van Israël, dat alle voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om de burgers in het gebied rond Rafah te beschermen en over te brengen naar gebieden waar de IDF de controle heeft overgenomen, blijft de buitenlandse kritiek hetzelfde.

'Westen is moreel bankroet'

Ya’akov Katz, de voormalige hoofdredacteur van The Jerusalem Post, schreef in zijn nieuwste column dat het Westen moreel bankroet is in de wijze waarop er wordt omgegaan met de Gaza oorlog. Hij wees op het klakkeloos overnemen van de propaganda van Hamas over het humanitaire leed in Gaza en vroeg zich af of het Westen ook de cijfers van het Al Qaida ministerie van gezondheid zou hebben geloofd over de oorlog in Afghanistan die eind 2001 begon na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in de Verenigde Staten.

"Hoe logisch is het dat er mensen zijn die de leugens accepteren van een terreurgroep in plaats van de rapporten van een land waar wetten zijn en waar doorzichtigheid en verantwoordelijkheid de norm zijn, en dat een vrije pers heeft?”, vroeg Katz zich af. De journalist wees verder op het aantal burgerdoden in Gaza tegenover het aantal dode terroristen die deel namen aan de strijd tegen de IDF en aan het bloedbad op 7/10. De ratio is 1 tegen 1.8, dus met andere woorden: voor iedere dode terrorist waren er minder dan twee burgers die omkwamen. 

Dit is een cijfer dat nergens anders in vergelijkbare stedelijke oorlogsvoering werd gehaald door een regulier leger, stelde Katz vast. “Terwijl ik niet verwacht dat dat de wereldgemeenschap aan de zijlijnen staat en de IDF applaus geeft zouden we een beetje integriteit mogen verwachten. Droevig genoeg is dat afwezig en de Westerse media, denkers en politici continueren om de Hamaspropaganda te accepteren als de waarheid. Het is een ongelooflijke dubbele standaard die doordrenkt is in een onderstroom van antisemitisme”, schreef de voormalige hoofdredacteur van Israël’s meest gelezen Engelstalige krant.

Tweede Kamer neemt motie van D66 en CDA aan 

Katz’ column kwam in gedachten toen bekend werd dat het Nederlandse parlement de tijd heeft gevonden om een debat te houden over een veronderstelde golf van geweld door Joden tegen hun Palestijnse buren in het hartland van Israël. In een motie die werd ingediend door Tweede Kamerleden Paternotte (D66) en Boswijk (CDA) werd gevraagd om en inreisverbod voor Joden uit Judea en Samaria die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan geweld hun Palestijnse buren. 

Het zou gaan om 4 of 28 Joden, afhankelijk van wie je het vraagt. De Franse regering hanteert een niet gepubliceerde lijst van 28 personen, terwijl de regering van de VS de namen heeft gepubliceerd van 4 Joden in Judea en Samaria. Van die 4 zijn er 3 al in Israël vervolgd en één persoon werd onder administratieve detentie geplaatst in afwachting van verder onderzoek.

Cijfers spreken voor zich

Wanneer we nu in aanmerking nemen dat er in die gebieden (Jeruzalem niet meegerekend) meer dan een half miljoen Joden wonen, dan gaat het om een minimaal aantal - zelfs wanneer men de tot nu toe onbekende Franse lijst accepteert. Wanneer we naar geweldsmisdrijven in Nederland kijken dan werden er in 2022 maar liefst 80.000 gevallen geregistreerd

Wanneer we nu in aanmerking nemen dat er bijna 18 miljoen mensen in Nederland wonen dan gaat het om een geweldsmisdrijf per 225 inwoners (2022). Indien we nu kijken naar de Franse lijst van 28 gewelddadige Joden, dan is het cijfer in Judea en Samaria één per 17.857 inwoners. De ‘lijst’ die de VS publiceerde laat dan een ratio zien van één per 125.000 inwoners. 

De cijfers spreken voor zich en tonen het gelijk aan van premier Benjamin Netanyahu, die nadat de VS bekend hadden gemaakt dat er een inreisverbod voor vier Joden uit Judea en Samaria werd bekendgemaakt, zei dat de overgrote meerderheid van de Israëli’s die daar leven burgers zijn die zich aan de wet houden.

Anti-Israëlcampagne duurt voort

Het lijkt er dus sterk op dat sommige regeringen en parlementen in het Westen iets moesten hebben om hun anti-Israëlcampagne voort te zetten na 7/10. In een later te schrijven artikel zal ik dieper ingaan op dit fenomeen, dat gerelateerd is aan de golf van antisemitisme die de Westerse wereld overspoelde zodra de oorlog tegen Hamas en Hezbollah begon.

Intussen roepen inwoners van dorpen langs de zogenaamde ‘Groene Lijn’, de bestandslijn van de Onafhankelijkheidsoorlog uit 1948, op tot het creëren van een bufferzone rondom hun dorpen. Met name de Israëli’s die dichtbij Palestijnse steden en dorpen wonen zijn zeer bevreesd voor een herhaling van het bloedbad op 7 oktober 2023. Momenteel worden de dorpen bewaakt door de IDF, maar de inwoners zijn bang dat wanneer het leger meer eenheden nodig heeft voor een offensief tegen Hezbollah in Libanon, zij onbeschermd achterblijven.

De kans op dat offensief neemt met de dag verder toe en Hezbollah leider Hassan Nasrallah lijkt dit te beseffen. In een toespraak tot het Libanese volk zei Nasrallah dat Hezbollah de keus heeft tussen “verzet” en “overgave”. De Hezbollah leider maakte duidelijk dat wat hem betreft de volgende fase van de oorlog kan beginnen en dreigde het enorme arsenaal lange afstandsraketten te gebruiken om doelen te raken van Kiryat Shmoneh in het uiterste noorden van Israël tot Eilat aan de Rode Zee.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda