Sluiten

Zoeken.

Israël in oorlog

Terug naar overzicht

Avondupdate 13 maart • Samenvatting gebeurtenissen in de Simchat Thora-oorlog van vandaag

Door Yochanan Visser - 

13 maart 2024

F240312CG23 (1)

Normaal wemelt het hier van de toeristen, maar sinds 7 oktober is het erg rustig in Jeruzalem. Foto: Chaim Goldberg/Flash90

Lees hier een overzicht van de gebeurtenissen in en rond Israël van vandaag.

Een hoge functionaris van de Israëlische politie onthulde tijdens een vergadering van het Knesset comité voor buitenlandse zaken en defensie dat de helft van het aantal klachten over het zogenaamde ‘kolonisten’ geweld in Judea en Samaria vals was. Dezelfde functionaris meldde een daling van vijftig procent van het aantal geweldsincidenten tegen Palestijnse Arabieren in deze gebieden.

Avishai Muallem, de commandant van de centrale districteenheid van de Israëlische politie in Judea en Samaria, vertelde de Knessetleden dat van de 191 klachten over ‘kolonistengeweld' in het gebied ten zuiden van de stad Hebron, de helft was gefabriceerd door buitenlandse pro-Palestijnse activisten. Hij gaf een voorbeeld van deze gefabriceerde aanklachten. 

Aanklacht

Tijdens een ondervraging van een activist die was gearresteerd wegens gewelddadig gedrag tegen Joden, werd de man een foto getoond van de Jood tegen wie hij een aanklacht had ingediend. De arrestant herkende de man niet en zei vervolgens dat hem was verteld om een aanklacht tegen de bewuste Jood in te dienen. 

In de Jordaanvallei was de situatie al niet anders, vertelde Muallem. Daar werd ontdekt dat de helft van de zeventig aanklachten die waren ingediend tegen Joden woonachtig in de Jordaanvallei ook vals waren. Tijdens de vergadering werd het comité ook een video getoond waarin buitenlandse activisten waren te zien die in Judea en Samaria IDF-soldaten en Israëlische burgers verbaal aanvielen en geweld gebruikten.

Amit Barak, het hoofd van de organisatie Documenting and Monitoring Unauthorized Activities die de video had gemaakt, zei dat de activisten van linkse pro Palestijnse actiegroepen in het buitenland training ondergaan en dan worden opgedragen om als toerist Israël binnen te gaan. Israëlische pro-Palestijnse activisten geven de buitenlanders onderdak en voorzien hen van de benodigde kennis over de situatie in Judea en Samaria, aldus Barak. De activisten beperken zich niet tot geweld tegen Israëlische soldaten en burgers maar richten ook schade aan op IDF bases en spioneren op IDF oefeningen.

“Zij slagen er niet in om ons te raken via terrorisme of oorlog en dus proberen ze dat te doen via de media en de publieke opinie,” zei Barak later in een interview TPS-IL. De activisten en de organisaties waartoe zij behoren zouden foto’s van gewelddadige confrontaties van Palestijnse Arabieren en de IDF kunnen gebruiken om arrestatiebevelen te krijgen tegen IDF soldaten bij buitenlandse gerechtshoven zo is de verwachting in Israël.

Campagne 

Na 7/10 werd er een internationale campagne gestart tegen het zogenaamde kolonistengeweld in Judea en Samaria. De Verenigde Staten vonden na een grondig onderzoek slechts vier Joden in deze gebieden die zich na 7/10 hadden schuldig gemaakt aan geweld tegen Palestijnse Arabieren en gaven hen een inreisverbod. De kwestie werd door buitenlandse media gebruikt om de aandacht te verleggen van de gruweldaden door Hamas op die Zwarte Shabbat naar de zogenaamde ‘kolonisten’.

Christenen in Israël

Evangelische christenen komen in toenemende mate naar Israël om vrijwilligerswerk te verrichten, dat in het begin van de oorlog werd gedaan door Israëli’s die in vele gevallen uit het buitenland terugkwamen om een bijdrage te leveren aan de opvang van- en assistentie aan de getroffen Israëli’s. Nu komen er bijna 3.000 christenen per dag Israël binnen, en de meesten komen om vrijwilligerswerk te doen. Voor de oorlog kwamen er gemiddeld 15.000 christenen per dag Israël binnen, voor vakantie of andere activiteiten. Vanuit de Verenigde Staten kwamen er zelfs Evangelische christenen die vrijwillig dienst namen in de IDF, om mee te vechten tegen de terroristen die Israëls bestaan bedreigen. 

Elizabeth Odegaard, een christelijke vrijwilliger uit Noorwegen vertelde The Times of Israel dat zij verrast was door de emoties van de Israëli’s over de komst van de vrijwilligers. “Velen vertelden ons, de wereld haat ons, iedereen is tegen ons, dus zei ik hen: jullie zijn niet alleen. Ik weet dat het Israëlische volk belangrijk is voor G'd. "Jullie zijn mijn broeders en zusters, wanneer zij Israël aanvallen, vallen ze mij ook aan!” De christelijke vrijwilligers helpen nu, onder andere, met agrarische werkzaamheden en in de gaarkeukens waar maaltijden voor IDF-soldaten en getroffen Israëli’s worden bereid.

Kort oorlogsnieuws

Nadat vanuit Qatar werd gemeld dat Hamas nu opeens wel geïnteresseerd was in een zes weken durend staakt-het-vuren bleek dat het Hamas leiderschap in Gaza nog altijd vasthoudt aan de oorspronkelijke eis van volledige terugtrekking van de IDF. Muhammad Nazal, een lid van het politieke bureau van Hamas zei daarop dat de onderhandelingen dreigen te mislukken (opnieuw).

Vanuit Gaza werd vandaag een nieuwe poging gedaan om met duikers een terreuraanslag te plegen in het zuiden van Israël. De IDF spotte twee Hamas duikers die al een eind gevorderd waren richting de stad Ashqelon. De twee werden vervolgens gewaarschuwd met schoten in de lucht vanaf een marineschip en vluchtten terug naar Gaza.

Joseph Borrell, de Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie vertelde de VN Veiligheidsraad op dinsdag dat de humanitaire crisis in Gaza door mensen was gecreëerd en doelde daarbij op Israël. Borrell beweerde dat Israël de vermeende honger in Gaza gebruikte als een “oorlogswapen”. Het is inmiddels duidelijk dat er geen honger meer is in Gaza, nadat er op grote schaal voedsel wordt geleverd. Naast de gemiddelde 112 trucks met levensmiddelen die Gaza iedere dag binnenrijden wordt er ook op grote schaal aan voedseldroppings gedaan door een reeks van landen, waaronder Jordanië en de Verenigde Staten. 

Turkije

Turkije maakte verder bekend dat het 9.000 ton aan kindervoedsel en medicijnen had geleverd aan Gaza alsmede parachutes voor de Jordaanse voedseldroppings. Bovendien is de VN organisatie World Food Programma via een alternatieve landroute in zuid Israël begonnen met de levering van voedsel. Een Spaans schip is verder met 200 ton humanitaire hulp onderweg van Cyprus naar Gaza. Het schip, genaamd open armen, zal via een speciaal aangelegde pier afmeren in Gaza. In dit verband is het ook wetenswaardig dat de echte hongercrisis in Syrië plaatsvindt waar nu negentig procent van de bevolking afhankelijk is van humanitaire hulp. Het is onduidelijk wanneer de VS, de EU en de VN hier aandacht aan gaan besteden.

De Verenigde Staten overwegen momenteel om de grote financiële hulp aan de VN hulporganisatie voor Palestijnse Arabieren UNRWA definitief stop te zetten. Dit, vanwege de bewezen betrokkenheid van UNRWA bij de terreur van Hamas. UNRWA werd door de regering Trump afgesneden van Amerikaanse hulp om dezelfde reden en vanwege grootschalige corruptie binnen de organisatie. De regering Biden herstelde echter de financiering van UNRWA. Een opinieonderzoek onder de Israëlische bevolking wees deze week uit dat 44 procent van de Israëli's Donald Trump prefereren boven de huidige president Joe Biden die de steun heeft van slechts dertig procent van de bevolking in de Joodse staat.

Palestijns geweld blijft toenemen

Het Palestijnse geweld in Jeruzalem, Judea en Samaria blijft ondertussen toenemen. De IDF schoot twee terroristen dood bij een inval in het terreurbroeinest Jenin in het noorden van Samaria. Twee andere Palestijnen waaronder een twaalfjarige tiener werden doodgeschoten tijdens gewelddadigheden in Jeruzalem. Eveneens in Jeruzalem schoot de politie op vijf verdachten die bezig waren om Molotov cocktails te gooien naar Israëlische auto’s. Twee van de vijf Arabieren werden gedood. De politie in Jeruzalem ontdekte op dinsdag ook een tas met zes pijpbommen die klaar waren voor gebruik tegen Israëlis. Een Palestijnse terrorist werd verder doodgeschoten nadat hij twee Israëli's had neergestoken bij een controlepost op de weg van Goesh Etzion naar Jeruzalem. De twee werden verwond en afgevoerd naar een ziekenhuis in Jeruzalem.

In Libanon liquideerde een Israëlische drone vanmorgen een Hamas terrorist die verantwoordelijk was voor het organiseren van aanslagen tegen Joodse en Israëlische doelen buiten Israël. De Hamas-commandant, Hadi Ali Matzafa, zat in zijn auto in het dorp Tzur in Zuid-Libanon toen hij door een raket werd getroffen. Een passerende Syriër op een motorfiets werd ook gedood door de enorme ontploffing.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda