Sluiten

Zoeken.

Actuele profetie

Door Jan van Barneveld - 

20 januari 2016

4585111144_c61cd59703_o-1024x576

Een verbeelding van engelen met hun oordeelsbazuinen in een raamwerk in de kapel van Magdalen College, Oxford in Engeland. - Foto: Andrew/CC 2.0 Flickr.com

Europa heeft niet één maar heel wat ‘zwaarden van Damocles’ boven zijn hoofd hangen. Wat in 2016 over ons komt weten we niet. Eén ding is zeker: De HEERE gaat ‘gewoon’ door met Zijn herstelplan voor Israël.

Dit herstel van Israël is al meer dan een eeuw onderweg. Wij werken daar van harte aan mee. Een profetie van Jeremia maakt duidelijk dat tegelijk met Gods herstel van Zijn volk ook andere, vreselijke gebeurtenissen over de heidenvolken zullen komen. Met name over Europa.

Jeremia was ongeveer 14 jaar toen hij als profeet werd geroepen. Veel leuke dingen heeft hij niet meegemaakt. Hij mocht niet trouwen van de HEERE. Hij overleefde twee moordaanslagen. Kreeg als profeet veel tegenstand en weinig gehoor.

Naast voornamelijk oordeelsprofetieën heeft hij ook een paar prachtige profetieën over Gods trouw aan en het herstel van Israël ontvangen en doorgegeven. Die leest u voornamelijk Jeremia 30,31 en 33. Opvallend in die profetieën is dat tegelijk met de terugkeer van Israël naar het beloofde land en het herstel ook zware oordelen over de vijanden van Israël worden aangekondigd. Nu volgen vier voorbeelden uit Jeremia 30 over het samenvallen van het herstel van Israël en oordelen over de volken

1Gods afrekening (Jeremia 30:10,11)
“Wees niet bevreesd , Mijn dienaar Jakob…want zie Ik ga u verlossen uit verre landen. En: “ Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb”. “Voorgoed afrekenen” staat in de NBG-vertaling.

We zien dit gebeuren in de landen rond Israël. Dreigende oordeelswolken hangen over Europa. Ook over ons land. Want wij zijn bezig ons na-oorlogse pro-Israël krediet bij de HEERE te verspelen.

2Verslinders worden verslonden (Jeremia 30:16-18)
De profeet geeft een dramatische beschrijving van al het erge dat het Joodse volk is aangedaan. Ik geeft maar een paar citaten uit de verzen 12-15, die aan de Holocaust doen denken: “Ongeneeslijk is uw breuk…niemand is er die naar u omziet … omdat uw leed ongeneeslijk is”. Dan volgt een hard oordeel over de volken: “Allen die u verslinden zullen zelf verslonden worden, al uw tegenstanders … zij allen zullen in gevangenschap gaan. Wie u plunderen zullen tot buit worden” (Jeremia 30:16 en 17).

Maar voor Israël geldt: “Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen … Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jakob … de stad zal herbouwd worden op haar ruïne … Ik zal al zijn onderdrukkers bestraffen” (Jeremia 30:16-18).

Wat wij Israël aandoen zal op onze eigen hoofden terecht komen en God gaat door met en bevordert Zijn herstelplan.

3In het laatst der dagen
In het laatste vers van hoofdstuk 30 geeft de HEERE een aanwijzing van de tijd waarin dit allemaal gaat gebeuren: “In later tijd” (HSV), “het laatst der dagen” (NBG). Hoofdstuk 33 voorzegt voornamelijk het herstel van Israël en de verzekering van de Eeuwige dat Zijn verbond met Israël even zeker is de regelmatige wisseling van dag en nacht (Jeremia 33:24-16).

Ook Jeremia 31 bevat voornamelijk herstelprofetieën. Gods grote liefde voor Israël (31:3); de wijngaarden op de bergen van Samaria (31:5); Efraïm, Gods dierbare zoon (31:20) doet weer mee. Het belangrijkste is geestelijk, het nieuwe verbond met Israël en Juda (Jeremia 31:31-34 (Hebreeën 8:8-11).

We vinden in Jeremia 31 echo’s van al het leed dat het Joodse volk is aangedaan. Nu is Israël “hoofd van de heidenvolken” (31:7).

4Benauwdheid en redding
We gaan terug naar het begin, de aanhef boven deze drie actuele en wonderbare herstel-hoofdstukken waar we in 2016, middenin zitten.

“Want er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik zal hen terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb en zij zullen het in bezit nemen” (Jeremia 30:3).

Het is geen makkelijke weg. Want in die tijd van herstel voorziet Gods profeet “een schrikwekkende stem, angstgeschreeuw … een tijd van benauwdheid voor Jakob” (30:5-7). Ook Daniël profeteert dit: “Het zal een benauwde tijd zijn zoals die er niet geweest is sinds er een volk is geweest” (Daniël 12:1).

De Heere Jezus voorzegt in zijn eindtijdrede deze vreselijke tijd ook: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld” (Mattheüs 24:21). Maar én Daniël én Jeremia profeteren dat Israël “daaruit verlost zal worden” (Jeremia 30:7): “In die tijd zal uw volk ontkomen” (Daniël 12:1).

2016
Een nieuw jaar. Vol van Gods herstel van Israël. En oordelen over de volken. Ook over ons land. Moge de HEERE Israël zegenen en ons arme land genadig zijn.

De auteur

Jan van Barneveld

Doneren
Abonneren
Agenda