Sluiten

Zoeken.

151 landen in de VN: 'jeruzalem hoort niet bij Israël'

Door Marijke Terlouw - 

1 december 2017

F170926YS121-1024x576

Uitzicht over de Oude Stad van Jeruzalem

Een bericht op de Jerusalem Post trekt mijn aandacht. De Verenigde Naties heeft in grote meerderheid op donderdag 29 november, voor een resolutie gestemd waarin de soevereiniteit van Israël over Jeruzalem illegaal wordt verklaard.

Na enig speuren – op de site van de VN zijn de stukken niet te vinden – heb ik dan toch de resolutie voor me. Er staat: “De Algemene Vergadering herhaalt zijn vaststelling dat elk handelen van Israël, de bezettende macht, om zijn wetten, rechtsbevoegdheid en bestuur op te leggen aan de Heilige Stad Jeruzalem illegaal zijn, en daarom zondermeer ongeldig en van generlei waarde, en roept Israël op onmiddellijk alle illegale en eenzijdige maatregelen te staken.”

151 landen stemden in met de hele tekst, waaronder ook Nederland.

Dit is precies zeventig jaar na de instemming van de VN met het delingsplan voor Palestina een op zijn minst zeer wrange, maar net zo zeer een onterechte resolutie. Wie ook de rest van de resolutie leest, schrikt van de woorden. Zo staat er ook dat “waarin bepaald wordt dat alle wetgevende en bestuurlijke maatregelen en handelingen van Israël, de bezettende macht, die het karakter en de status van de Heilige Stad Jeruzalem hebben veranderd of dat willen veranderen, in het bijzonder de zogenoemde Basiswet voor Jeruzalem en de uitroeping van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, waren ongeldig en moeten direct worden herroepen”.

Eigenlijk is deze zin nog erger dan het citaat dat ik eerder noemde. Ergerlijk is het ook dat met een veelheid aan termen voor Jeruzalem in de resolutie verhuld wordt om welk Jeruzalem het precies gaat. Dan weer staat er ‘Jeruzalem’, dan ‘Heilige Stad van Jeruzalem’, of ‘de Stad’, ‘Oost-Jeruzalem’, de ‘Stad Jeruzalem’, en ‘Oude Stad van Jeruzalem’.

Net zo alarmerend is het dat slechts enkele landen tegen deze resolutie stemden en enkelen zich onthielden van het uitbrengen van hun stem. 151 landen stemden in met de hele tekst, waaronder ook Nederland.

Inmiddels heeft de ChristenUnie vragen aan de minister gesteld hierover. Joël Voordewind laat ons weten: “Onbegrijpelijk stemgedrag van Nederland. Eerder heeft de ChristenUnie met succes gelobbyd om Nederland tegen de anti-Israëlresolutie te laten stemmen in de UNESCO. Nu stemt Nederland voor. Ik heb meteen bij minister Zijlstra protest aangetekend en om uitleg gevraagd.”

“Blijkbaar is deze stemming tussen de ministerswissel heen geglipt. Ik ga er vanuit dat ons signaal serieus wordt genomen en volgende stemmingen in lijn zijn met de onlangs nog geuite wens van de Kamer om anti-Israëlmoties niet meer te steunen. Er zit nu een ander kabinet, dus de stemadviezen moeten per direct worden aangepast aan de nieuwe kleur van deze coalitie en in lijn met het regeerakkoord (het streven is naar een tweestatenoplossing en niet naar een eenzijdige erkenning van de Palestijnse staat en de Nederlandse inspanningen zijn gericht op verbeteren van de onderlinge relatie en verzoening van de Israëli’s en de Palestijnen in plaats van het versterken van de polarisatie zoals dit soort moties doen).”

“Het niet erkennen van de jurisdictie van Israël over heel Jeruzalem is volkenrechtelijk onjuist zolang er geen vredesakkoord is besloten tussen beiden volken. In de tussentijd is Israël juridische en staatsrechtelijk verantwoordelijk voor geheel Jeruzalem. En wat de ChristenUnie betreft blijft dit ook zo: Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël en verhuist de Nederlandse ambassade zo snel als mogelijk van Tel Aviv weer naar Jeruzalem. Hopelijk geeft Amerika daartoe snel het goede voorbeeld.”

0

De auteur

Marijke Terlouw

Doneren
Abonneren
Agenda