Breng de joden thuis

“Brengt Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde.”

— Jesaja 43:6

“Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en heel Mijn ziel.”

— Jeremia 32:41

“Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder.”

— Jesaja 49:22

“En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.”

— Deuteronomium 30:5

De achtergrond

Eeuwenlang was er geen thuisland voor het Joodse volk. Maar het verlangen naar Jeruzalem bleef. Vanaf de negentiende eeuw zien we steeds meer Joden die ook daadwerkelijk naar Israël vertrekken. Tot op vandaag keren duizenden Joden jaarlijks terug naar Israël. Alija maken heet dat. Kwamen de Joden in de negentiende eeuw vooral uit Europa en Rusland, nu komen ze uit alle hoeken van de wereld.

Christenen voor Israël helpt bij de terugkeer en bij de integratie in Israël.

Armoede, beperkte gezondheidszorg en sociale voorzieningen, koopkrachtverschil tussen land van herkomst en Israël zijn belangrijke redenen om de mensen de helpende hand te bieden wanneer ze alija willen maken.

In Israël helpen we de mensen door ondersteuning van integratieprojecten die bijdragen de kloof in cultuur, taal, onderwijs en ontwikkelingsniveau te overbruggen.

De hulp

Oekraïne

We helpen met vervoer naar de ambassade of het consulaat. Daar wordt gekeken of de documenten op orde zijn en welk document er eventueel nog nodig is. De afstanden in Oekraïne zijn enorm, de wegen zijn erg slecht. Door armoede beschikken de mensen niet over eigen vervoer. Maar ook ouderdom of ziekte maakt dat de mensen vaak niet in staat zijn zelfstandig de reis naar de ambassade te maken. Wanneer het definitieve vertrek naar Israël eindelijk zover is, helpen we ook. We halen de mensen op en brengen ze naar de luchthaven. Zo nodig regelen we ook een overnachting als de afstand te ver is voor een dag.

We helpen ook met informatie. Dat doen we door folders uit te delen en alijaseminars te organiseren in samenwerking met het Joods Agentschap. Op een seminar krijgen de mensen die eens iets meer willen weten over alija maken allerlei informatie. Welke documenten ze nodig hebben, welke hulp er is bij het alijaproces, en welke mogelijkheden er in Israël zijn om een bestaan op te bouwen.

Het helpen met vervoer en het geven van informatie kost 135 euro per persoon.

Voedselpakketten uitdelen is een belangrijk deel van het werk in Oekraïne. Zo leggen we de contacten met de Joodse gemeenschap, juist ook in de meer geïsoleerd gelegen gebieden. Zo kunnen we de mensen laten weten, dat als ze hulp nodig hebben bij de voorbereidingen van hun alija, wij ze kunnen helpen. Deze pakketten blijken in de praktijk vaak een zeer noodzakelijke aanvulling voor de arme bevolking. Maar evenzogoed is het voedselpakket een blijk van medeleven en vriendschap. Voor de voedselpakketten houden in de winterperiode een speciale inzamelingsactie.

India

In het uiterste, en afgelegen noordoosten van India, in de staten Mizoram en Manipur wonen de Bnei Menashe. Ze leiden een eenvoudig bestaan. Het grootste obstakel voor hen om naar Israël te gaan is het koopkrachtverschil tussen India en Israël. De kosten van een paspoort kunnen ze vaak maar met moeite opbrengen. Die negentig dollar voor het paspoort en de reis naar de ambassade zijn enkele maandsalarissen voor hen. Er zijn velen die hiervoor al een schuld aangaan. Een ticket van 900 euro om naar Israël te reizen is onmogelijk zelf te betalen. Daarom helpen wij hierbij. De reis naar Israël bestaat uit een busrit, een binnenlandse vlucht en de vlucht naar Israël.

Frankrijk

Achter de voordeuren van de Franse Joden heerst veel armoede. Aan het keurige mantelpakje of de glimmende schoenen is het niet af te lezen. Maar de armoede maakt het besluit om naar Israël te vertrekken wel heel erg moeilijk. Het Joods Agentschap betaalt de vliegtickets. Maar de bagage, de verhuizing zit daar niet bij. Die spullen moeten met een zeecontainer naar Israël. Maar hoe betaal je dat als je niets hebt? En hoe verkoop je eventuele spullen voor een eerlijke prijs als de mensen weten dat je op het punt van vertrek staat? Christenen voor Israël bezoekt de mensen, luistert naar hun noden en helpt met de verhuizing. Dat kost 400 euro.

Integratie in Israël

Een leven in Israël opbouwen gaat niet vanzelf. Denk aan taal, werk, onderdak, school voor de kinderen. En dan zijn er allerlei zaken die je moet regelen zoals het openen van een bankrekening. Mensen uit Ethiopië worstelen met het enorme verschil in ontwikkelingsniveau. Ook ouderen hebben meer moeite om zich aan te passen.

Israël heeft allerlei programma’s om te helpen bij de integratie, zodat de eerste tijd een stuk makkelijker is.

Het programma First Home in the Homeland (eerste thuis in het thuisland) ondersteunen we zowel financieel als met bezoek tijdens onze solidariteitsreizen. Dit programma is bij uitstek geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. Zij krijgen zes maanden onderdak in een kibboets en studeren vijf uur per dag Hebreeuws, de kinderen kunnen naar school op de kibboets, de kibboets helpt bij het vinden van werk, het regelen van administratieve zaken en biedt sociale contacten met de bewoners van de kibboets.

Doneer voor een van onze projecten:

First Home in the Homeland | Foto: Jaco Klamer

Breng de Joden thuis

Oekraïne

First Home in the Homeland

Vanuit alle landen van de wereld keren Joden terug naar Israël. Een...

Koen voedselpakketten 2022

Voedselhulp

Voedselpakketten Oekraine

Veel Joodse ouderen in Oekraïne leven in diepe armoede. Met een pen...

Aleh | Foto: Jaco Klamer

De kinderen van Israël

Zorg voor meervoudig gehandicapten

Adi is de grootste zorginstelling van Israël die de zorg draagt voo...