Sluiten

Zoeken.

Voorbeeldbrief klacht NVWA

12 april 2021

763

Onderstaande tekst kunt u kopiëren en sturen (met onderin uw eigen naam) naar info@nvwa.nl en een kopie aan info@israelwinkel.nl. U kunt uiteraard ook uw eigen brieftekst schrijven.

Uw klacht kunt u sturen aan: info@nvwa.nl

Stuur ook een kopie aan: info@israelwinkel.nl

Klacht t.a.v. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Geachte heer/mevrouw,

Met ontsteltenis vernam ik dat de NVWA aan het Israël Producten Centrum (IPC) een boete van € 2.100 heeft opgelegd voor het verkeerd etiketteren van producten uit gebied dat “bezet” wordt door Israël. Ik ben zeer verbaasd en ook verontwaardigd over de handelswijze van de NVWA.

  • Hoe kan het dat de NVWA een enorme achterstand heeft, bijvoorbeeld als het gaat om het honoreren van het WOB-verzoek van IPC, terwijl deze boete aan IPC wél vlot kon worden opgelegd? Vindt u het eerlijk dat IPC, door onvolledige openheid van uw kant, zich niet goed kan voorbereiden op een gefundeerd bezwaar?
  • Bent u zich ervan bewust dat u met deze boete Israël eenzijdig benadeelt? Waarom handhaaft de NVWA alleen bij producten uit Israël, en is er geen enkel ander product uit enig ander betwist gebied ter wereld waarop gehandhaafd wordt door de NVWA? Vindt u dat eerlijk? Ziet u de onrechtvaardigheid hiervan in?
  • U geeft aan dat u de benaming “Israëlisch dorp in Judea en Samaria” misleidend vindt, en dat consumenten redelijkerwijs deze benaming niet zouden kennen. Maar bij een eenvoudige zoekopdracht via Google wordt dit precies uitgelegd. Ook wordt op de website van IPC exact op een kaart getoond waar de bewuste producten vandaan komen. Kunt u aangeven waarom deze aanduidingen dan onduidelijk of misleidend zouden zijn? Heeft u een enquête gehouden om uit te zoeken of de termen Judea en Samaria al dan niet bekend zijn, of heeft u dit op een andere manier onderzocht? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarop baseert u uw mening?

Ik wil u verzoeken om meteen te stoppen met het steunen van de hetze tegen Israël, die door uw boete opnieuw wordt versterkt. U verschuilt zich achter “klachten” die u ontving. Deze klachten werden echter ingediend door anti-Israël-activisten, die enkel en alleen tot doel hebben om Israël te boycotten.

Ik vind het ronduit schandalig dat de NVWA, zonder enige vorm van zelfreflectie, zich voor het karretje laat spannen door deze boycot-beweging tegen Israël. De NVWA zou geen politiek moeten bedrijven, maar doet dit wel door het IPC een boete op te leggen. Daar maak ik middels deze brief ernstig bezwaar tegen.

Graag verneem ik per omgaande uw antwoorden op mijn vragen.
Hoogachtend,

[UW NAAM]

Doneren
Abonneren
Agenda