Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Door Ds. Gerard Krol - 

10 juni 2024

jeremy-bishop-6fbX_qHQCP8-unsplash

Foto: Jeremy Bischop, unsplash

“Sommige Bijbelteksten lijken voor zichzelf begonnen.” Zou de dichter/dominee Willem Barnard ooit hebben verzucht. Een enkel vers losgemaakt van zin en samenhang in het grotere geheel. Dat gevaar treft ook bovenstaande Bijbeltekst.

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

— Psalm 119:105

Het komt terug in liederen en kinderversjes. Eigenlijk hoort het in dat buitengewoon lange lied; Psalm 119 waarin de Thora in alle letters wordt bezongen. Thora; Dat is het hart van de Joodse lezingen die het jaarritme bepalen. Meer dan ‘wet’ gaat het om ‘wijzing’. Er is veel over dat lied van Israël te zeggen, bijvoorbeeld hoe het is opgebouwd als menora; de zesarmige kandelaar met haar middelste stam en zeven lichten. Het symbool van Israël!

De tekst bezingt Gods Woord. In het Nieuwe Testament wordt dat ‘Wet’ of ‘Mozes’ genoemd. Het geeft richting.

We lijken zo op deze wereld de weg – de richting – soms geheel kwijt. Spreekt u werkelijk recht, raad van rechters? Oordeelt u billijk, mensenkinderen? (Psalm 58,2) Dat is buitengewoon ontmoedigend. Het zou moedeloos kunnen maken. Geef daar niet aan toe, want daarmee zou u de ‘dia-bolos’ die ‘uiteen-werper’ in de kaart kunnen spelen. Niets is zo lastig als het onderscheiden van de geesten. Toch blijft dat een heuse opdracht voor elke Bijbelgetrouwe getuige.

Denk niet te gauw dat u het ‘gelijk’ aan uw zijde hebt; ga een gesprek nooit uit de weg. Heb de vijanden lief. Juist deze tijd vraagt zorgvuldig luisteren om helder te kunnen zien. Er zijn machten van binnen en van buiten die onze blik willen vertroebelen. Geef er niet aan toe!

Het is een belangrijke tijd. Laten we waken dat we niet opnieuw in de valkuil van het wegkijken (ver)vallen en quasi onschuldig roepen ‘ik heb het niet geweten’ (Spreuken 24, 10-12!)

De Bijbel is het Woord van Israëls God. Aan Zijn volk gegeven om te kunnen onderscheiden. Deze tekst uit die lange Psalm zingt van vertrouwen en belofte. God wil Zijn volk niet in het donker laten, maar licht geven. Mij treft dat het een lamp is voor de voet. Het is geen lichtkogel die alles in één klap duidelijk maakt. Een beetje licht, maar genoeg om volgende stappen te kunnen zetten. Een licht op het pad. Om de goede door Jezus Christus gebaande weg te kunnen blijven volgen.

Elke dag heeft voldoende aan het eigen kwaad. Toch laat God Zijn Licht opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Bidt dan met elkaar. Lees en luister over de verharde wereld nadat u eerst Gods licht over u hebt laten opgaan. De zegen – de Naam van God – die de priesters op de Israëlieten mogen leggen is als de opkomende zon. Hoor en lees dat eerst, liefst met anderen samen. Laat dat voorafgaan aan uw nieuwsgaring. Omdat Gods Woord zo zon en schild voor u wil zijn kunt u dan staande blijven (Efeziërs 6,11-18) tot Gods eer.

“Het is geen lichtkogel die alles in één klap duidelijk maakt. Een beetje licht, maar genoeg om volgende stappen te kunnen zetten.”

ds. Gerard Krol

De auteur

Ds. Gerard Krol

Ds. Gerard Krol is spreker en bestuurslid van Christenen voor Israël.

Doneren
Abonneren
Agenda