Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

SGP ontevreden over stemgedrag Nederland bij de Verenigde Naties

Door Roger van Oordt - 

23 februari 2023

UN_General_Assembly_hall

Tijdens de stemming over de adviserende opinie over wat de ‘Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden’ wordt genoemd, stemt Nederland in de Verenigde Naties (VN) niet mee.

Naast 52 andere landen onthoudt ook Nederland zich van een stem over het gerechtelijk advies aan de VN. De SGP is ontevreden over deze actie en reageert met Kamervragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Na de beantwoording, die hieronder te lezen is, volgt een statement waarin de SGP haar verontrusting uit.

Stemming VN

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gestemd over resoluties over de ‘Israëlische bezetting’. Het is opmerkelijk dat bij een resolutie over de Tempelberg alleen in het Arabisch info over de Tempelberg ter beschikking is gesteld. Naast het belang voor moslims, spreekt het voor zich dat het belang van de berg voor de andere Abrahamitische godsdiensten, indien een genuanceerde resolutie was ingediend, ook aan bod kwamen.

Kamervragen

De positie van de SGP in deze kwestie wordt duidelijk door de Kamervragen die naar aanleiding van de stemming van het Internationaal Gerechtshof (IG) zijn gesteld door SGP-senator Diederik Van Dijk. De vragen en antwoorden kunt u hier lezen.

Statement SGP

Als reactie op de beantwoording van de vragen gaf de SGP een statement waarin hun verontrusting wordt geuit:

“De SGP in de Eerste Kamer heeft met verontrusting en onbegrip kennisgenomen van de reactie die de minister van Buitenlandse Zaken heeft gegeven op vragen van SGP-Kamerlid Van Dijk over de VN-resoluties tegen Israël en de steun van NL daarvoor. Deze antwoorden geven nagenoeg geen blijk van enig begrip voor de uiterst precaire veiligheidssituatie van Israël. Een land dat letterlijk aan alle kanten in haar bestaan wordt bedreigd. Het is immoreel dat de VN zoveel veroordelende resoluties wijdt aan Israël en het is stuitend dat aan vele van die resoluties steun wordt verleend door de EU en Nederland.

Volstrekt buiten de orde blijft de veroordeling van Israël vanwege annexatie van de Golanhoogten; een gebied dat van wezenlijk belang is voor de veiligheid van de Israëlische burgers. De gedachte dat Israël dit gebied zou moeten overdragen aan het Syrië van Assad is pervers.

"Een gotspe, en een lelijke klap in het gezicht van een volk dat zo vaak in de geschiedenis met dreigende vernietiging en uitsluiting is geconfronteerd."

— SGP-senator Diederik van Dijk

Harteloos is de steun van NL aan de resolutie waarin het Internationaal gerechtshof wordt verzocht een opinie te formuleren over de zogenaamde ‘Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden’. Dergelijke resoluties zijn erop gericht om Israël te definiëren als apartheidsstaat, met alle consequenties (boycotacties) van dien. Een gotspe, en een lelijke klap in het gezicht van een volk dat zo vaak in de geschiedenis met dreigende vernietiging en uitsluiting is geconfronteerd.

In navolging van onder meer Duitsland en Groot-Brittannië had NL krachtig tégen deze resolutie moeten stemmen. Dat had ook in lijn geweest met de aanvaarde Tweede Kamermotie-Van der Staaij om expliciet tegen anti-Israël-resoluties te stemmen en niet te kiezen voor onthouding. De Tweede Kamer mag zich niet neerleggen bij het negeren van deze duidelijke Kamermotie.

De SGP zal tijdens de komende Europese beschouwingen in de Eerste Kamer (april) de minister oproepen om zich voluit in te zetten voor de veiligheid van de Joodse democratische staat Israël en haar burgers. Daarbij past geen enkele steun voor VN-resoluties die deze veiligheid ondermijnen.”

Roger van Oordt

De auteur

Roger van Oordt

Roger van Oordt is honorair consul van de staat Israël.

Doneren
Abonneren
Agenda