Sluiten

Zoeken.

Overdenking

Terug naar overzicht

Psalm 94 • Dit is de tijd om op te staan!

Door Ds. Henk Poot - 

15 december 2023

2021 CVI website - 2023-12-15T103740.913

Bij de veelheid van mijn gedachten verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel (Psalm 94:19).

Terwijl ik dit schrijf en mijn gedachten de vrije loop laat, is het al weer meer dan twee maanden geleden dat het bloedbad plaats vond. Terwijl de identificatie van alle slachtoffers nog altijd voortduurt, zijn de eerste gijzelaars losgekocht. De prijs was drie terroristen voor een Joods kind. Soldaten zijn een stuk duurder. Daarna is de strijd weer verder gegaan, wie weet voor hoe lang.

Net zoals de meeste mensen, hebben we ons afgevraagd hoe het mogelijk was. We hebben naar de hemel gekeken en we zijn verbijsterd over hoe de hel eruit ziet. Hoe mensen die slaven van de duisternis zijn zich kunnen gedragen. Bij alle vragen die er zijn is het goed, is het een zegen, dat we mogen leven bij de Woorden van God.

Zoals in Psalm 94, in het negende vers:

‘Zou Hij die het oor plantte niet horen en zou Hij die het oog vormde niet zien?’

Woorden als antwoord op de bewering van de goddelozen (vers 7) die uitroepen dat de God van Jakob het niet merkt en dat hun god groter is.

De Heere was de eerste die het zag, die het voorzag: ‘De Heere kent de gedachten van de mensen: ijdelheid, leegheid, boosheid zijn ze…’(vers 11).

Bidden

Als antwoord ook op ons bidden.

Alsof God het niet weet en het allemaal van mij moet horen.

Als antwoord op mensen, voorgangers vooral, die zich in allerlei bochten wringen om toch maar politiek correct proberen te bidden. Alsof dat nog bidden is.

Ik heb in deze weken de kracht van het bidden van de psalmen weer geleerd. Psalmen zijn immers door de heilige Geest, door de Geest van Christus (1 Petr.1:11) geïnspireerd. Zoals het begin van Psalm 94: ‘God der wrake, verschijn in lichtglans!’, zoals Christus zal komen wrekend in lichtglans (Opb.19).

Ik heb opnieuw het Onze Vader gebeden: ‘Uw Naam worde geheiligd’. Want dat was het ongetwijfeld ook: een ontheiliging van Gods Naam. Alles wat Gods volk treft, wordt aangedaan is dat. Zoals een andere psalm dat onder woorden brengt: ‘Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van Uw naam’(Psalm 79:9). En moet je lezen hoe die psalm dan verder gaat!

Het antwoord voor Israël

Het Joodse volk zal ongetwijfeld zoeken naar een antwoord hoe dit alles zo gebeuren kon. Sommigen zullen spreken over de weeën van de Messiaanse tijd, anderen zullen andere dingen zeggen. Dat is ook niet onze zaak.

Je moet wel heel erg arrogant en blind als christen zijn wil je in deze omstandigheden Israël de les willen lezen. Ik weet dat het gebeurt, dat niet. Net zoals in de periode van corona zullen er ook nu weer predikheren zijn die er voor zichzelf goed garen mee weten te spinnen.

Het lukt me nog steeds niet om gewoon weer verder te gaan. Zo van: Waar waren we ook al weer gebleven? Wat is eigenlijk ‘gewoon’ weer verder gaan? Preken over eigen heil en hoe groot ons geloof moet zijn?

Ergens ben ik blij dat we weer in de dagen van Advent gekomen zijn. Als iets ons de afgelopen weken geleerd heeft dat we moet verkondigen wat Gabriël verkondigde, de woorden waarmee Maria de Heere loofde en Simeon en Hanna en Zacharias niet te vergeten: ‘Nu zullen wij (Israël) bevrijd worden van alle mensen die ons haten!’.

Wat de engelen zongen: ‘Ere zij God en vrede op aarde bij de mensen naar wie Gods welbehagen uitgaat (Israël).’

'Wie durft er de eerste week van het Nieuwe Jaar te preken over de besnijdenis van Jezus?', denk ik zomaar.

Het wordt tijd dat onze preken God naspreken en dat ze meer dan ooit profetisch zullen zijn en dat ze de woorden van God niet zo verdraaien dat wij weer in het middelpunt staan. Moge de Naam van de God van Jakob geheiligd worden.

Een tijd van leugens

Het Woord van God verkwikt, het Woord van God is waarachtig. Het Woord van de boze is list en leugen. Een voorbeeld: Vrienden in Israël vroegen mij of het echt waar is dat in de media in ons land gezegd wordt dat Joodse kolonisten in Judea en Samaria overmatig geweld gebruiken en waar dat dan wel was.

Het wordt inderdaad beweerd, terwijl de meeste jonge mannen in de nederzettingen aan het front zijn! Niet veel later na deze berichten was er een beraad tussen een generaal-majoor in de regio Benjamin en mensen van de overheid of van de media, die benadrukte dat er zelfs minder incidenten zijn dan anders en dat het in heel Israël hetzelfde is.

Wel is het aantal incidenten sinds medio 2022 toegenomen, maar alleen omdat sinds die tijd het aantal aanvallen van Arabieren verhevigd is, wat vele malen hoger ligt trouwens dan die van de settlers.

Waar de berichten dan vandaan komen? Het leger gaat steden als Jenin en Tulkarem binnen om terroristen en aanhangers van Hamas op te pakken. Wordt dat in de berichtgeving soms meegenomen?

Wat ook het geval is, dat in de C-gebieden die onder beheer staan van Israël volgens de Oslo-akkoorden en waar door Arabieren illegaal gebouwd wordt (met steun van Europa) hier en daar bouwsels worden aangepakt.

Waarschijnlijk is alle aandacht voor de bühne en probeert het alvast de grond rijp te maken voor een nieuwe Palestijnse staat in Judea en Samaria. Zonder sympathie voor de Joodse bewoners gaat dat weer een stuk makkelijker.

Een tijd die zo absurd is

Je zou het niet geloven als het niet waar was.

Men beschuldigt Israël een apartheidsstaat te zijn terwijl in de zogenaamde Palestijnse gebieden geen Joden mogen wonen en in de toekomstige Palestijnse staat evenmin? Waar zijn trouwens de Joden gebleven in de Arabische wereld?

Men roept: ‘from the river to the sea…’ zonder te eten welke rivier en dat het zou betekenen dat meer dam 7 miljoen Joden weg zouden moeten.

….in 1972 vermoordde het Jordaanse leger 25.000 Palestijnen? De straten bleven leeg!

Je zou eindeloos door kunnen gaan…

Een tijd van eenheid

Nee, ik heb het niet over de eenheid binnen Israël. Maar over de eenheid tussen Joden en Christenen.  Hoe vaak is de afgelopen weken niet gevraagd om gebed door Joodse vrienden en kennissen. In de Grote Synagoge was een bijeenkomst waar Joden en christenen samen de Psalmen baden. Voor mij is dat een van de grote tekenen van de komst van de Messias.

Zo is het begonnen. Volgelingen van Jezus als een stroming binnen de synagoge. Wat heeft het voor God betekend dat wij zoveel eeuwen onze eigen weg zijn gegaan en wat betekent het dat wij, al zijn het sommigen, nu weer omkeren en samen voor de troon van de Heere verschijnen?

Een tijd om naar elkaar om te zien

In onze woonkeuken hangen aan de deur de foto’s van gijzelaars. Elke dag bidden wij om hun vrijlating. Ella en Dafna zijn gelukkig weer thuis. Rom, Ben en Ron nog niet. Dit is een tijd om keuzes te maken, om achter Gods volk te staan.

Derek Prince wijst in een van zijn lezingen op de profeet Joël; Als de Messias komt zal Hij de volkeren meevoeren naar het dal van Josafat, het dal van de beslissing. Daar zal Hij rechtspreken ‘ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl ze mijn land verdeelden’(Joël 3:2). Het gaat over de tijd waarin God een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem. Het is de tijd geweest ook waarin de volken hun ploegscharen omgesmeed hebben tot wapens om Joden te doden. Niet alleen de krijgers maken zich op, ook burgers. Zelfs de slappelingen doen mee en roepen uit. Ik ben een held! (Joël 3: 9 en 10). Het doet mij denken aan die jongen uit de Gaza die was meegereden naar het zuiden van Israël en zijn vader en moeder opbelde: ‘Vader, moeder! Ik heb met mijn eigen handen tien Joden vermoord. Uw zoon is een held!!!’ Inmiddels is zijn ‘heldendaad’ viraal de halve wereld rondgegaan. Als er een nobelprijs voor het kwaad zou zijn, zou hij hem krijgen.

Als de Messias de volkeren voor zich verzameld, gaat Derek Prince verder, zal Hij hen zeggen: ‘Toen Ik naakt was hebben jullie mij gekleed, toen Ik dorst had hebben jullie mij te drinken gegeven..’(Matth.25). We kennen het gedeelte uit het evangelie. En dan staat er ook dat Hij tot volken zal zeggen: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.’ (Matth.25:41). Het is een van de meest afschrikwekkende uitspraken in de Bijbel. En we kunnen ons afvragen welke vreselijke misdaad die mensen op hun geweten hebben dat de Messias tegen hen zegt: Gaat weg van Mij, gij vervloekten.

Terecht zegt Derek Prince: Ze hebben helemaal niets gedaan!

Juist dat is hun vreselijke zonde: Ze deden niets! Ze zwegen.

Dit is geen tijd om gewoon weer verder te gaan. Dit is de tijd om op te staan tegen het antisemitisme, om te protesteren tegen Jodenhaat, om Joden te helpen en te steunen, om je uit te spreken.

Dit is de tijd om te zeggen tegen de wereld en tegen de kerk: Waar haal je het recht vandaan om het erfdeel van de Heere te verdelen?

De auteur

Ds. Henk Poot

Doneren
Abonneren
Agenda