Sluiten

Zoeken.

Profetie Jeremia geeft herkenning

Door ds. Kees van Velzen - 

7 september 2023

0401 - van velzen - profetie geeft herkenning F220220TN13

Een jongetje uit Oekraïne, gevlucht voor het oorlogsgeweld, heeft net vol goede moed en optimisme zijn eerste stappen gezet in zijn nieuwe thuisland Israël. | Foto: Flash90

Misschien herken je het volgende wel: je ziet iets of iemand en je hebt een herinnering gevolgd door een herkenning. Zie ik dit nou goed? Gebeurt dit echt? Dat heb ik met een gedeelte in het boek Jeremia. Vooral met hoofdstuk 31. Daar herken ik iets in wat ik in geen jaren gezien heb.

Maar voordat ik daar iets over zeg, wie is of was Jeremia? Jeremia was een profeet van God die begon met profeteren kort voor de val van Jeruzalem in 586 voor Christus. Die val van Jeruzalem zou de zeventigjarige ballingschap van Juda en Jeruzalem inluiden. Het oordeel over Juda is onherroepelijk en God gaat het uitvoeren. Maar ondanks dat moet Jeremia het volk oproepen om zich te bekeren.

Een onmogelijke missie waarvan de Almachtige er meteen bij zegt dat Jeremia geen enkel succes zal boeken. Niemand zal naar hem luisteren, laat staan iets doen met wat hij, Jeremia, namens God, zegt. Wat?! Waarom moet hij zich dan gaan inspannen? Wat heeft dat voor zin? Maar Jeremia gehoorzaamt. Hij doet, met alle aanvechtingen en twijfels, uiteindelijk wat God zegt dat hij moet doen.

Tijdgeest

Dit vind ik fascinerend en volkomen haaks staand op onze tijdgeest. Waarom zou je iets gaan doen waarbij je van tevoren weet dat niemand naar je zal luisteren? Sterker nog, ze zullen je achtervolgen en mishandelen en proberen te vermoorden. Geen wonder dat Jeremia de wanhoop en de opstandigheid nabij is. Waarom ik?! Weet u wat ik denk als ik dit lees en me verdiep in het leven van Jeremia?

Wat een kerel, wat een man van God, wat een voorbeeld! Wat kunnen wij dan een stelletje watjes zijn die vooral proberen politiek correct te blijven. Wat kunnen we veel leren van het leven van deze man van God!

Woorden voor ons

Een soort samenvatting van zijn boek, het Bijbelboek Jeremia, vind je in Jeremia 4:27: “Want zo zegt de Heere: Heel het land zal een woestenij worden, toch zal Ik er geen einde aan maken.” Somberheid troef? Nee, want zie bijvoorbeeld Jeremia 31. Te midden van alle ellende en voorspelde rampen, een majestueus hoofdstuk waarin hoop in glorie geopenbaard wordt. Het laatste vers van het voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 30 dus, zegt iets opmerkelijks: “In later tijd zult u dat begrijpen”. Letterlijk staat er: “Aan het einde van de dagen”. Dat is dus, absoluut, de tijd waarin wij leven. Woorden voor ons!

Wat zijn die woorden? Dat God Zijn volk thuisbrengt. Vanuit de hele wereld brengt Hij het thuis. God herstelt Zijn relatie met het oude verbondsvolk. En dan staat er een opmerkelijk detail in Jeremia 31:5: “Er zullen weer wijngaarden geplant worden op de bergen van Samaria. Men zal genieten van de vruchten daarvan.” Er was geen druiven- of wijncultuur tussen 1517 en 1917 zolang Israël onder Ottomaans en dus islamitisch bestuur was. Maar nu sinds 14 mei 1948 weer wel.

Weet u wat ons meest bediscussieerde product is? De wijn afkomstig uit Samaria. Want het mag geen wijn uit Samaria heten. Zoals het vaste narratief is in nagenoeg alle Nederlandse en buitenlandse kranten, NOS-journaal, RTL Nieuws en noem maar op als ze het hebben over “de bezette gebieden”. Dat zijn dus Bijbels bezien Judea en Samaria.

Nu het mooie. Die immense vreugde, dat goede wat Jeremia profetisch ruim 2500 jaar geleden mocht en moest verkondigen zien wij voor onze ogen gebeuren. Als je ooit wil weten of God trouw is aan Zijn beloften? Kijk dan naar het feit dat Hij, in Zijn onuitsprekelijke genade, Zijn volk, het Joodse volk, thuisbrengt. Om, opnieuw, Zijn Zoon aan hen te openbaren. Maar eerst mogen ze thuiskomen, na de Shoah en de onvoorstelbare mishandelingen die Joden in de loop van de geschiedenis hebben ondergaan. Ze komen thuis en geen duivel, hel of Verenigde Naties, houdt dat tegen.

Verkondig het in kustlanden

Wat moeten wij hiermee doen? Zie vers 10: “Hoor het woord van de Heere, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg: Hij, Die Israel verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.” In mijn inleiding had ik het over herkenning. Het heeft mij heel wat jaren gekost om te herkennen wat Jeremia 31:10 laat zien. Maar nu zie ik het en ik hoop dat ook u of jij als lezer van dit gedeelte dat ook ziet en hier jouw mond niet over dicht houdt.

Lieve mensen, mijn belangrijkste missie is om de Here Jezus in al Zijn schoonheid en reddende genade te verkondigen, maar daarnaast spreek ik van harte in onze kustland Nederland en daarbuiten, over het feit dat die God, die Heiland, Zijn geliefde volk weer thuisbrengt. Want Hij, Jezus de Messias, komt terug! Laten we dit alles met nieuwe energie en inspiratie, mede op grond van de hoopvolle profetie van de strijder voor God, Jeremia, samen doen! Er is hoop voor ons land en voor onze wereld!

Ds. Kees van Velzen is spreker voor Christenen voor Israël. U kunt hem uitnodigen via cvi.nl/sprekers.

Portetten CVI 2021_studio_Kees van Velzen-637_©willemjandebruin_HR

De auteur

ds. Kees van Velzen

Ds. Kees van Velzen is spreker van Christenen voor Israël.

Doneren
Abonneren
Agenda