Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Overdenking

Terug naar overzicht

Openbaring 19 • Een scherp zwaard uit Jezus’ mond

Door Ds. Henk Poot - 

23 oktober 2023

2021 CVI website (85)

De 'ontwikkelingen' van de laatste weken hebben mijn beeld van Jezus weer stevig bijgesteld, of misschien moet je zeggen: rechtgezet.

Gods Gezalfde

Ik heb veel gesproken over Psalm 2. Het gaat immers niet alleen om Israël of om het Joodse volk. Het gaat om God en Zijn Gezalfde. Het gaat om de hel tegen de hemel, om de duisternis tegen het licht, om de slaven van de zonde tegenover de kinderen van Gods volk.

In geen enkel ander conflict in de wereld wordt één partij zo weggezet als Israël. Het is absurd. De halve wereld doet mee om IS uit te schakelen in Irak en Syrië, maar als het om Hamas gaat….

Uiteindelijk kan alleen de God van Israël aan alle Jodenhaat een einde maken en Hij doet het ook! Zou Hij die het oor geplant heeft niet horen en zou Hij die het oog gevormd heeft niet zien? En als Hij het doet, dan doet de Heere het door Zijn Gezalfde.

Wie is Jezus?

Als iemand mij zou vragen om uit te leggen wie Jezus is, dan zou ik al gauw zeggen dat Hij de Zoon van God is, dat Hij onze zonden gedragen heeft en dat wij door Zijn dood en opstanding Gods Koninkrijk mogen binnen gaan. En ik zou er aan toevoegen dat we mogen leven door Zijn Geest.

Maar Hij is meer en ik merk dat menigeen daar zijn wenkbrauwen bij optrekt.

Maar elke christen zou het moeten weten, want Maria zong erover en Zacharias: ‘Nu zullen machtigen van hun tronen getrokken worden en nu zal Israël bevrijd van al zijn vijanden en van alle mensen die hem haten in vrede voor Gods Aangezicht kunnen wandelen.’ En Jezus zorgt daarvoor!

Jezus is immers ook de Koning der Joden en de Leeuw van Juda. Hij is het Die de laatste boekrol opent, Die terugkeert in Jeruzalem, Die Gods volk bevrijdt, Die de verstrooide schapen van Israël terugbrengt uit de volken. En Hij is het ook Die de volken richten zal! De wijzen van Israël, en Paulus is een van hen, zeggen dat de Heere weliswaar de zonden van de wereld verdraagt, maar dat Hij ze ook opspaart tot het oordeel (Rom. 1). En dat oordeel voert de Gezalfde uit.

Openbaring 19

Het laatste Bijbelboek dat gedragen wordt door woorden uit de profeten, zegt dat als Hij komt Zijn gewaad gedoopt is in bloed, dat Hij de wijnpersbak van de toorn van de grimmigheid van God treedt en dat uit Zijn mond een zwaard gaat om daarmee de naties te slaan (Openbaring 19).

Ik merk dat die Jezus niet bij iedereen bekend is en dat mensen zich ook aan die kant van Jezus storen. Maar wordt het niet tijd dat we God en Jezus weer in het middelpunt zetten en verkondigen zoals Zij zijn?

Lees vandaag Openbaring 19 en bid voor de spoedige verlossing van Israël.

“'En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.' ”

— Openbaring 19:16

Volg ons liveblog over Israël

De auteur

Ds. Henk Poot

Doneren
Abonneren
Agenda