Sluiten

Zoeken.

Overdenking

Terug naar overzicht

Jesaja 60 • Uw licht komt!

Door Jaap de Vreugd - 

15 februari 2024

Bijbelstudie Jaap de vreugd

De zon straalt over Jeruzalem. | Foto: Shutterstock

Inktzwart was de duisternis die over Israël viel op de zwarte Sjabbat in oktober. Inktzwart was de duisternis daarna in de oorlog die de terreurgroep Hamas ontketende. Inktzwart was de reactie van een groot deel van de wereld.

Veroordeling van Israël, tot en met de VN onder leiding van een bevooroordeelde secretaris-generaal. Uitbarstingen van antisemitisme, vaak heel duidelijk in felle demonstraties, soms bedekt en subtiel zoals in de regelmatig herhaalde beweringen in de pers dat nieuws vanuit Israël niet geverifieerd kan worden, terwijl de leugenpropaganda van Hamas grif wordt verspreid. Dit doet mij denken aan het oeroude antisemitische vooroordeel dat Joden onbetrouwbare leugenaars zijn enzovoort, enzovoort.

Duisternis

Heel de geschiedenis door zijn er zulke inktzwarte periodes geweest. Zoals in de dagen van de profeet Jesaja. De tekst ‘Uw licht komt’ uit Jesaja 60 is een profetische belofte aan een volk in uiterst moeilijke omstandigheden. Het Joodse volk is in ballingschap in Babel. Het is donker om hen heen. Stad en tempel zijn verwoest. Duisternis.

In die situatie klinkt de profetie: Maak u klaar – want Uw licht komt. Een verrassende belofte! Het gaat om het herstel van Jeruzalem, dat God belooft. Herstel van de stad, herstel van de tempel - grote heerlijkheid voor Sion.

Jaloers

De heerlijkheid des Heeren – de lichtglans van God – gaat opnieuw over Jeruzalem op, als de zon na een donkere nacht. God laat de zon van Zijn genade en ontferming weer opgaan over Zijn volk. En die heerlijkheid van God zet heel het volk weer in het licht! De Heere laat Zijn volk niet in de duisternis van de ballingschap. Hij brengt Israël terug naar het land van de belofte. Na de nacht breekt het daglicht van de verlossing en de terugkeer aan. En dat is zó opvallend, dat zelfs de heidenen het zullen zien en jaloers worden op dat licht. Duisternis bedekt de aarde en donkerheid de volken. De nacht van het heidendom.

Maar door het licht, dat God in Israël doet opgaan worden ze aangetrokken. Ze gaan zich zelfs gezamenlijk inspannen om de zonen en de dochters van de ballingen thuis te brengen. En ze brengen schatten bijeen voor de heerlijkheid van Jeruzalem. Er zal geen geweld meer zijn. Jeruzalem zal door louter rechtvaardigen bewoond worden. En Joden en heidenen samen zullen Israëls God dienen en prijzen.

Licht der wereld

Christenen hebben dit woord (ook) altijd gelezen in verband met de komst van Christus. En dat is terecht. Het licht en de heerlijkheid van God zijn in Hem geopenbaard. Voor Zijn eigen volk Israël en voor heel de wereld. In de kerstnacht gaat de heerlijkheid van het Licht van God op over de donkerheid van de wereld.

De oude priester Zacharias zingt van de Opgang uit de hoogte, die gekomen is voor mensen in duisternis en schaduw van de dood. Simeon neemt het Kind in de armen en zingt van een Licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van Gods eigen volk Israël. Johannes spreekt in zijn evangelie van het waarachtige Licht van God, dat komt in de wereld. En Jezus zelf noemt zich het Licht der wereld.

Tweede komst

En als de Heere Jezus Zijn werk volbracht heeft, gaat vanuit Israël het Licht van God de wereld in. Twaalf Joodse mannen brengen het licht van de Joodse Man, het Licht van de God van Israël, de donkerheid van deze wereld in. De definitieve vervulling van de profetie staat nog open.

De tweede komst des Heeren is aanstaande. Al de – ook gruwelijke – tekenen van de tijden zeggen ons: de Messias komt! Die mooie beloften uit Jesaja 60 en vele andere profetieën moeten hun volle realisering nog krijgen.

Heerlijkheid

Jesaja spreekt over het licht en de heerlijkheid die God over Sion brengt. En over de volken, die op dat licht zullen afkomen. Simeon legt dat nader uit. Het licht van het Kind, de Messias, is licht tot verlichting of openbaring voor de volkeren. Ze moeten in de Messias kennismaken met de openbaring van de God van Israël. Daar waren de volken van verstoken. Ze leefden zonder kennis van God. Die openbaring was alleen aan Israël gegeven.

Maar sinds Pinksteren gaat dat licht de wereld in. De Geest van God en van de Messias is aan het werk om overal heidenen van huis uit te laten kennismaken met het licht van God. En dan, zingt Simeon, gaat het licht van God werken tot heerlijkheid van Israël. De heerlijkheid des Heeren gaat over u op!

Geweldige toekomst

Dan vallen de profetieën op hun plaats. Israël gaat – door de diepten heen - een geweldige toekomst tegemoet. Maar dat is ook een heerlijke toekomst voor de volkerenwereld! Want in het vrederijk van de Messias zal al wat leeft, delen in het licht en de heerlijkheid van God. Heel de wereld Zijn domein – Jeruzalem het midden.

“Zij zullen u noemen de stad des Heeren, het Sion van de Heilige Israëls” staat er in ditzelfde hoofdstuk. Een toekomst om naar uit te zien! Geen duistere macht die dit verijdelt.

Deze overdenking verscheen eerder in onze maandkrant Israël Aktueel. Klik hier om gratis abonnee te worden!

Jaap-de-Vreugd_avatar-90x90

De auteur

Jaap de Vreugd

Ds. Jaap de Vreugd is emerituspredikant binnen de Protestantse Kerk Nederland. Hij was jarenlang voorzitter van stichting Christenen voor Israël en is voor de stichting nog altijd actief als spreker...

Doneren
Abonneren
Agenda