Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

In memoriam - Jan van Barneveld (1936-2022)

Door Christenen voor Israël - 

28 september 2022

Jan van Barneveld

Jan van Barneveld (Foto: Family7)

‘Om Sions wil niet zwijgen’ - de titel van één van zijn boeken - is voor de bekende spreker en schrijver Jan van Barneveld altijd het uitgangspunt geweest. Het was spreekwoordelijk voor hem.

Woensdag 21 september is Jan van Barneveld overleden, 86 jaar oud, na een zeer arbeidzaam leven, gekenmerkt door zijn liefde voor het Profetisch Woord en Gods volk Israël.

Aanvankelijk was hij na zijn studie aan de VU in Amsterdam werkzaam in het onderwijs als leraar wis- en natuurkunde. Na een jaar in Ghana werkzaam te zijn geweest bezocht hij het land Israël, kort na de Zesdaagse oorlog. Daar werden zijn ogen geopend voor de actuele betekenis en toekomst van Israël. Hij zag de profetieën in vervulling gaan. Vanaf die tijd heeft hij niet aflatend in lezingen en artikelen hierover gesproken en geschreven.

Tussen 1975 en 1983 was Jan van Barneveld betrokken bij de organisatie Tearfund als directeur. Samen met anderen uit de evangelische wereld riep hij christenen niet alleen op tot geloof, maar vooral ook tot navolging als goede rentmeesters.

Zijn bekendheid in christelijk Nederland kreeg Jan van Barneveld met name door zijn vele artikelen, spreekbeurten en boeken. Vele jaren schreef hij Bijbelstudies over Israel in de Oogst, het maandblad van de stichting Tot Heil des Volks. Ook anderen bladen namen zijn artikelen op zoals het Zoeklicht. Tot eind 2017 schreef hij maandelijks een artikel voor de krant Israel Aktueel of voor de website van Christenen voor Israel.

Zijn boeken hebben niet aan actualiteit ingeboet. Zijn eerste boek ‘Israel onze oudere broeder’ gaf hij in eigen beheer uit in 1973. Twintig jaar later verscheen een nieuwere actuele uitgave. Andere titels zijn o.a. Het herstel van Israël, Met Israël op weg naar de eindtijd en Het einde van de vervangingsleer. Ook via Family7 kreeg de Bijbelse visie van Jan van Barneveld bredere belangstelling door de tweehonderd afleveringen tellende serie Eindtijd en profetie.

Met dankbaarheid herdenken wij Jan van Barneveld. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.

Favicon CVI

De auteur

Christenen voor Israël

Doneren
Abonneren
Agenda