Sluiten

Zoeken.

Hoge vertegenwoordiger Wereldraad van Kerken suggereert: "Israëlische Joden zijn demonisch"

Door Melanie Philips - 

23 februari 2021

Frank Chikane

Ds. Frank Chikane op archiefbeeld, tijdens een toespraak voor het Palestine Solidarity Forum. - Foto: Meraj Chhaya/CC 2.0 Flickr.com

De Zuid-Afrikaanse dominee Frank Chikane, voorzitter van de Commissie van Kerken voor Internationale zaken van de Wereldraad van Kerken (WVK), suggereerde in een online meeting dat Israëlische Joden demonisch zijn.

In een recent webinar via Zoom, waaraan meer dan 300 christelijke activisten meededen om een film te promoten over pro-Palestijns activisme, ging ds. Chikane veel verder dan de gebruikelijke leugens over Israëls vermeende agressie tegen de Palestijnen.

“We moeten beginnen te zeggen tegen degenen die Israël steunen in het ontmenselijken van Palestijnen, dat het bloed van het volk van Palestina van hun hand geëist zal worden omdat ze samenwerken om dit systeem in stand te houden,“ zei Chikane.

Chikanes ophitsing gaf woorden aan de vloek in het Nieuwe Testament: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Deze vervloeking om voor eeuwig de Joden te vergelden voor de kruisiging van Jezus, resulteerde door de eeuwen heen in het vermoorden van honderdduizenden Joden.

Demonen

De aanklacht van godsmoord gaf aanleiding tot het slachten van Joden op theologische gronden, en veranderde hen in duivels.

Chikane, een Zuid-Afrikaanse predikant, suggereerde openlijk dat Israëlische Joden demonisch zijn. Hij zei dat de Palestijnen “te maken hebben met dezelfde demonen waarmee we in Zuid-Afrika te maken hadden, behalve dat in het geval van de Palestijnen de demonen veel meer andere demonen uitnodigen om hun strijd veel moeilijker te maken.”

Vervangingstheologie

Chikanes woordkeus trof Israëls Joden met dezelfde genocidale ophitsing. Deze schokkende samenvoeging van opruiende valsheden over Israëlische misdaden tegen de mensheid en de oneindig meer opruiende aanklacht van godsmoord, is absoluut niet nieuw in de christelijke kerk. Het is onderdeel van wat ‘supersessionisme’ wordt genoemd, ook wel ‘vervangingstheologie’ genoemd.

In de afgelopen decennia is deze oude christelijke lastering tegen de Joden nieuw leven ingeblazen en door de Palestijnen overgenomen. De doctrine gaat ervan uit dat de Joden geen aanspraak meer maken op Gods beloften, omdat zij de godheid van Jezus ontkenden. Om die reden erfden christenen Gods beloften en werd de Kerk het ‘nieuwe Israël’, terwijl de Joden werden verdoemd.

Boeken en bijbel-

studiematerialen

De vermening van christelijk-theologische en Palestijnse politieke demonisering van Israël is jaar in jaar uit rondgebazuind door de organisatie Sabeel. De bewuste Zoom-meeting was dan ook georganiseerd door Sabeel en andere giftige anti-Israël groepen en activisten uit christelijke hoek.

Palestijnse bevrijdingstheologie

De Palestijnse ‘bevrijdingstheologie’ is in z’n geheel overgenomen door de Wereldraad van Kerken. Tientallen jaren promootte de WvK anti-Israëlische en anti-zionistische retoriek. Door middel van de propaganda van z’n ’bevrijdingstheologie’, heeft het liberale kerken met neomarxistische, antikapitalistische en antiwesterse houdingen besmet. Er werd daarmee als het ware een virtueel aureool over het linkse antisemitisme en antizionisme geplaatst.

Zoals de christelijke historicus Paul Merkley heeft beschreven, speelde de WvK een sleutelrol in het organiseren van het anti-zionistische haatfestival in Durban, Zuid-Afrika, een paar dagen voor de terroristische aanslagen op de Verenigde Staten in 2001. Vertegenwoordigers die de VN-conferentie over racisme, discriminatie, xenofobie en daarmee samenhangende intolerantie bijwoonden, beschuldigden Israël van ‘systematische uitvoering van racistische misdaden, waaronder oorlogsmisdaden, genocidale handelingen en etnische zuivering'.

Onbeperkte kritiek op Israël

Het Simon Wiesenthal Centrum maakte na onderzoek op dat de WvK onbeperkt kritiek uitte op Israël, terwijl het weinig tot geen kritiek had op de wrede regimes in landen als Cuba, Noord-Korea, Venezuela, China en Iran.

Toen islamitische extremisten Koptische kerken opbliezen in Egypte, zeiden getraumatiseerde Kopten dat de WvK ogenschijnlijk te gefocust was op Israël om steun aan hen te verlenen.

Inderdaad heeft het vlagschip van de WvK – het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) – in de afgelopen tientallen jaren op z’n minst 1800 vrijwilligers als observanten gestuurd naar Jeruzalem en de Westoever.

"Het meest schokkende aspect hiervan is dat de kerk hierover zwijgt, op een paar uitzonderingen na."

De Internationale Holocaust Herinneringsalliantie verklaarde dat ‘vergelijkingen maken tussen Israëlisch beleid en nazi-Duitsland’ antisemitisch is. De WvK zegt dat het ‘de vergelijking van Israël met nazi-Duitsland niet goedkeurt, en ook niet de training van deelnemers aan de EAPPI of anderszins'.

Toch heeft in 2019 de pro-Israël waakhond NGO Monitor bericht dat het leiderschap van de WvK en EAPPI vrijwilligers herhaaldelijk vergelijkingen maakten tussen Israëlisch beleid en dat van nazi-Duitsland.

In 2012 zei de president van de Raad van Afgevaardigden in Engeland, Vivian Wineman, dat leden van Joodse gemeenschappen door het hele land heen “pesterijen en vijandigheid over zich heen kregen tijdens EAPPI vergaderingen.” En dat de EAPPI “hielp om in de Anglicaanse kerk (Church of England) een klimaat van vijandschap richting Israël te scheppen.”

"Chikane sprak niet namens WvK"

De Zoomsessie van de WvK werd vorige week in de Algemeiner besproken door Dexter van Zile. Hij is specialist in christelijke zaken voor het Comité voor Nauwkeurigheid van Verslaggeving in het Midden-Oosten (CAMERA) en heeft lang de samenvoeging van christelijk antisemitisme met ophitsing richting Israël in kaart gebracht.

In een daarop volgend artikel bericht Van Zile dat de WvK heeft geprobeerd zich te distantiëren van de opmerkingen van Chikane, door te zeggen dat hij afkomstig was van het Afrikaanse Nationale Congres, en om die reden niet sprak namens de WvK.

Hij schreef dat theoloog Gerald McDermott het sterk oneens was met de opmerkingen van Chikane en verklaarde dat Chikane “geen feeling met de werkelijkheid op de grond” had.

De situatie in de kerk is echter zo dat invloedrijke christelijke organisaties blijven doorgaan met het verspreiden van opruiende leugens over Israël en het zionisme. Deze demoniseren niet alleen Israël en verklaren haar onwettig, maar vallen terug op de eigen theologie waarbij het Joodse volk wordt gedemoniseerd.

Toespelingen op de vervangingsleer

Het meest schokkende aspect hiervan is dat de kerk hierover zwijgt, op een paar uitzonderingen na. Kerkleiders ontkennen gewoonlijk glashard dat de christelijke vervangingsleer in onze tijd resoneert. Toch hoef je niet diep te graven onder de oppervlakte van anti Israëluitingen door Westerse kerkleiders om toespelingen op de vervangingsleer te horen.

Het is waar dat sommige van de meest gepassioneerde pro-Israël mensen in de wereld christenen zijn. Zij neigen naar Bijbelgetrouwheid. De obsessieve anti-Israëlische en anti-zionistische geest vanuit de vervangingsleer wordt dan ook grotendeels gevonden onder liberale christenen.

En hun invloed door christelijke ngo’s en een bredere uitwaaiering van andere openbare en culturele instituten, is immens.

Verderfelijke valsheden over Israël

Het is niet alleen dat zij andere christenen beïnvloeden. Zelfs op betrekkelijk godloze plaatsen betekent de opvatting dat christenen staan voor waarheid, gerechtigheid en mededogen, dat zelfs seculiere mensen er toe nijgen te geloven wat zij zeggen. De verderfelijke valsheden die zulke liberale christenen over Israël eruit gooien, worden om die reden gezien als absoluut waar.

Hoe extreem het ook was, de scherpe kritiek van Chikane op Zoom illustreerde een onsmakelijker situatie van feiten - de stille berusting van kerkleiders in de huidige wijziging van de eigen moorddadige geschiedenis van de christenheid, en z’n giftige verspreiding via de culturele aders van het Westen.

Bekijk hier de bewuste Zoom-meeting terug. Ds. Frank Chikane komt vanaf minuut 19:46 aan het woord.

Anonieme auteur artikelen

De auteur

Melanie Philips

Dit artikel is geschreven door Melanie Phillips en stond 18 februari 2021 op de website van JNS.

Doneren
Abonneren
Agenda