Sluiten

Zoeken.

Hoe Psalm 34 ineens een speciale betekenis kreeg

Door Marianne Glashouwer - 

23 september 2022

2022 Website CVI (20)

Overkomt het je ook wel eens dat een Bijbeltekst die je misschien al vaak gelezen hebt, zonder dat deze een speciale betekenis voor je had, ineens oplicht en tot je spreekt in de situatie waarop je op dat moment bent? Dat overkwam mij tijdens het lezen van Psalm 34.

Je hebt er altijd overheen gelezen en opeens krijgt die tekst betekenis en is er een bemoediging voor je. Gods Woord is een levend Woord, dat ons kan vertroosten en bemoedigen als wij het nodig hebben. Het is geen dor geschiedenisboek – hoewel het de geschiedenis van het volk Israël vertelt – maar een lamp voor onze voet en een licht op onze pad (Psalm 119:105).

Aan de dood ontsnapt

’s Morgens vroeg werd ik gebeld. Mijn man Willem was in Israël en hij viel met de deur in huis: ‘Ik ben aan een aanslag op mijn leven ontsnapt!’ Ik schrok geweldig en moest meteen aan een terroristische aanslag denken. ‘Nee’, vertelde hij, ‘er gebeurde iets heel anders. Ik reed samen met Joodse mensen in de Negev woestijn. Er was geen verkeer, behalve een vrachtwagen die voor ons reed. Het was een oude wagen en op een gegeven moment liet de laaddeur aan de achterkant van de auto, los en kwam recht op onze auto af.’

‘Als je zo’n grote ijzeren plaat op je auto krijgt, dan kun je dat niet meer navertellen’, schoot er door mijn hoofd. ‘Weet je wat er gebeurde’, zei Willem, ‘die grote plaat ketste op de motorkap van onze auto af, wipte op en zeilde over onze auto heen naar de weg achter ons. Net als een platte steen die je over het water laat scheren en die telkens even op wipt voordat hij tenslotte in het water definitief zinkt. We waren erg geschrokken en hebben onmiddellijk de auto aan de kant van de weg gezet en God gedankt dat Hij ons bewaard had.’

Toen moest ik ineens denken aan Psalm 34:8: ‘De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen’. Sindsdien heeft die tekst veel betekenis voor me gekregen. Zo echt is Gods Woord, zo kan Hij werken in ons leven. Zo kan ons vertrouwen groeien in God. Hij is een Vader Die voor ons zorgt.

Waarom-vragen

Ik vertelde dit voorval aan iemand. Die persoon reageerde: ‘Iets dergelijks is familie van mij ook overkomen, maar dat liep helaas niet zo goed af. Zij reden ook achter een vrachtauto, er viel een wiel af, die op hun auto terechtkwam. Hun auto ging over de kop en er viel een dodelijk slachtoffer.’ Waarom? Waarom wordt de een gered en komt de ander om? Zo kunnen er zoveel vragen in ons leven zijn. Waarom moet ik nu die ernstige ziekte krijgen, waarom word ik in de steek gelaten?

Op al die vragen in ons leven hebben wij het antwoord niet. We kunnen er wel mee naar God gaan. Hij is er altijd om naar ons te luisteren. “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet” (Jeremia 33:3). Iemand noemde dit eens het telefoonnummer van God. En die lijn is nooit bezet!

Psalm 34: God luistert!

Ook in Psalm 34 vinden we de belofte van God dat Hij naar ons luistert: ‘De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep (vers 16). Roepen zij, dan hoort de Heere, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden (vers 18). Er staat niet dat alles in ons leven van een leien dakje zal gaan. Maar wel dat we er niet alleen voor staan: ‘Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Heere’ (vers 20).

Wilt u het geheim weten van een gelukkig leven? We krijgen het antwoord van koning David:

Psalm 34 vers 12 en 13:

Komt, kinderen, luistert naar mij,
Ik zal u de vreze des Heren leren.
Wie is de man dit het leven begeert,
Vele dagen wenst om het goede te genieten?

Hier is het antwoord:

Psalm 34 vers 14 en 15:

Bewaar uw tong voor het kwade
En uw lippen voor het spreken van bedrog:
Wijk van het kwade en doe het goede,
Zoek de vrede en jaag die na.

Zo eenvoudig is het nu! Als we bij de Heere schuilen, dan zijn we veilig. Hij zegt: ‘En wie de rechtvaardigen haten, zullen ervoor boeten’ (vers 22). De Heere Jezus zegt dat Hij over ons waakt en ons bewaakt en dat niemand van Zijn kinderen verloren gaat (Johannes 17:12). Ons leven als christen is niet altijd gemakkelijk, maar wel zeer de moeite waard. En we staan er niet alleen voor: Hij is erbij om ons te helpen en ons eens veilig bij Hem thuis te brengen!

Marianne Glashouwer

De auteur

Marianne Glashouwer

Marianne Glashouwer is spreekster van Christenen voor Israël. Ze is bekend van de Evangelische Omroep en schreef diverse boeken.

Doneren
Abonneren
Agenda