Sluiten

Zoeken.

Overdenking

Terug naar overzicht

Eindejaarsoverdenking 28 december • Gods oogappel

Door ds. Frank Heikoop - 

28 december 2023

2021 CVI website (6)

Aan het eind van 2023 kijken we terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. De komende tijd delen we elke dag een korte overdenking met u. Leest u mee?

“Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.”

— Zacharia 2:8-13

Zacharia noemt het volk Israël de oogappel van God. Waarom? Omdat het volk Israël een bijzondere plek heeft in Gods hart. Is dat niet oneerlijk naar alle andere volkeren toe? Nee, want God is vrij en soeverein. Hij mag doen wat Hij wil. Net zoals een man en een vrouw elkaar kunnen uitkiezen om met elkaar een huwelijksband aan te gaan, zo mag God ook Zijn eigen volk verkiezen. Hij heeft Israël uitgekozen. God is en zal tot in eeuwigheid de God van Israël zijn.

Trouwens: Zacharia wijst er al op dat God door Israël heen ook de heidenvolkeren tot Zijn volk wil maken (vers 11). Als God Abraham uitkiest, dan zullen in Abraham ook alle geslachten van de aarde gezegend worden. Laten we nooit jaloers zijn op Israël, maar zien dat God door Israël heen bezig is met het heil van alle volkeren

Verootmoedigingsbijeenkomst in Nijkerk

zaterdag 6 januari 10.00 uur
Heikoop

De auteur

ds. Frank Heikoop

Doneren
Abonneren
Agenda