Sluiten

Zoeken.

Een wake-up call voor de wereld

Door ds. Kees Kant - 

29 december 2022

063_1426595904-640x400

De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, houdt een afbeelding omhoog terwijl hij de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreekt (Foto: Spencer Platt/Getty Images)

In november 1947 stemde de VN nog in met de wederoprichting van de Staat Israël. In november 2023, vier weken geleden, besloot diezelfde Algemene Vergadering van de VN dat dit in 2023 moet worden herdacht als een 'Ramp' (Arabisch: 'Nakba'). Deze officiële herdenkingsdag van Israël als 'Ramp' gaat plaatsvinden in mei 2023 in het VN-gebouw, precies wanneer Israël haar 75e verjaardag viert.

Negentig landen stemden voor, dertig stemden tegen. Gelukkig stemde ook Nederland dit keer tegen. Wel is het beschamend om te zien hoe de vijandschap tegen Israël alsmaar toeneemt. Zeker wanneer een orgaan als de VN, dat vrede voor alle volken tot haar hoogste doel heeft, het ontstaan van Israël als een ‘Ramp’ gaat herdenken.

In de afgelopen Adventstijd moest ik denken aan wat hogepriester Zacharias zegt in Lukas 1, vervuld van de Heilige Geest, op de 8e dag na de geboorte van zijn zoon Johannes de Doper:

'zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond’

De Lofzang van Zacharias als een wake up call voor de wereld!

In The Times of Israël vescheen het volgende nieuwsbericht: UN General Assembly votes in favor of commemorating Palestinian 'Nakba'.

CHR-v-ISRAEL-0005-HENK

De auteur

ds. Kees Kant

ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International.

Doneren
Abonneren
Agenda