Sluiten

Zoeken.

Een nieuw jaar om Israël te zegenen

Door Frank van Oordt - 

2 januari 2024

2021 CVI website (14)

We zijn een nieuw jaar ingegaan. Ook dit jaar is onze hulp en verwachting van de Heere. Hij is trouw en laat niet los wat Zijn hand is begonnen. Hij voert Zijn plan uit en daarin draait het om de Messias van Israël. We bestuderen de oude woorden van de profeten en zien voor onze ogen gebeuren wat zo lang geleden geschreven is. Het herstel van het volk in Israël is een teken van de naderende komst van Zijn vrederijk.

Onze roeping

Als Christenen voor Israël willen we ook dit jaar naast Gods volk staan. Onze diepe overtuiging is dat het geen mensenwerk is wat er gebeurt, maar dat God zelf aan het werk is. Hij brengt de kinderen van Israël terug naar Zijn land. Omdat Hij dat beloofd heeft en Hij trouw is. Die boodschap verkondigen wij in de kerken. Dat doen we omdat we geloven dat het onze roeping is om Israël te zegenen.

De moordpartij van 7 oktober 2023 heeft een onomkeerbare verandering gebracht in Israël. Die strijd gaat in 2024 door. Dat houdt ons dagelijks bezig. We volgen het nieuws op de voet. En niet alleen wij, maar ook de Verenigde Naties, de media en de publieke opinie kijken ernaar, maar met argwaan. Het oordeel is vaak al geveld. De Joodse staat niet alleen in de beklaagdenbank, maar is vaak al schuldig verklaard en wordt meer en meer gezien als paria onder de volken.

Gods trouw

We zijn geroepen om Israël te zegenen. Dat zullen we blijven doen door voor hen te bidden. Dat zullen we blijven doen door betrouwbare informatie te geven over wat er in Israël speelt. Dat zullen we blijven doen door voor hen op te staan en onze stem te laten horen als Israël aangevallen wordt. Dat zullen we blijven doen door hen te steunen in hun economie en Israëlische producten te kopen. Dat zullen we blijven doen door in de nood die er is onze hand uit te steken en te helpen.

Samen zijn we Christenen voor Israël. We merken dat in deze tijd van strijd in Israël steeds meer christenen zich bewust worden van de tijd waarin we leven. Steeds meer mensen zijn betrokken op onze organisatie. Ook daarin ervaren we Gods trouw.

We zingen en bidden met Israël psalm 125:

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion,

die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.

Rondom Jeruzalem zijn bergen,

zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.

Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten

op het erfdeel van de rechtvaardigen;

opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht.

Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn

en aan hen die oprecht zijn in hun hart.

Maar wie zich neigen tot kronkelwegen,

zal de HEERE doen verdwijnen, met hen die onrecht bedrijven.

Vrede over Israël!

Komende zaterdag 6 januari is onze eerste activiteit in het Israëlcentrum de verootmoedigingsbijeenkomst. Het is fijn als u daarbij aanwezig kunt zijn. Meer informatie daarover kunt u vinden via deze link Verootmoedigingsbijeenkomst (christenenvoorisrael.nl)

In Zijn shalom!

Namens bestuur en medewerkers,

Frank J. van Oordt, directeur.

Bezoek het Israëlcentrum

in Nijkerk

Frank van Oordt rondje

De auteur

Frank van Oordt

Frank van Oordt is directeur van Christenen voor Israël.

Doneren
Abonneren
Agenda