Sluiten

Zoeken.

Overdenking

Terug naar overzicht

Een groter wonder dan de uittocht

Door Ds. Willem Glashouwer - 

4 maart 2024

wonder groter dan de uittocht

Joden vanuit de hele wereld keren terug naar Israël. Zo ook deze meisjes uit Oekraïne, die net zijn aangekomen op de luchthaven Ben Gurion. Vol enthousiasme kijken ze uit naar wat gaat komen. | Foto: Flash90

“Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: Zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen.” (Jeremia 23:7-8)

Ja, het staat er echt: een groter wonder dan de exodus uit Egypte. Wij zien iedere dag met eigen ogen Bijbelse profetieën in vervulling gaan. Wij mogen het meemaken en er zelfs persoonlijk bij betrokken zijn. Wij zijn bevoorrechte mensen, u en ik. Wij zien al vele jaren een groot wonder met eigen ogen geschieden.

Je zou het bijna vergeten, vanwege alle emoties en de niet aflatende stroom van informatie tegen Israël die wereldwijd op gang gekomen is in de media vanwege de demonische haatexplosie door de moordpartij van Hamas op 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog in Gaza. Het is goed om de grote lijn in de gaten te houden en de situatie in Israël en het Midden-Oosten vanuit Bijbels perspectief te blijven zien.

Uittocht

De geschiedenis van Israël begint bij de uittocht uit Egypte: met de wonderlijke tien plagen over Egypte; met de doortocht door de Schelfzee; en met de verbondssluiting bij de berg Sinaï. Indrukwekkende wonderen waarmee Israëls geschiedenis begon.

Destijds vertrokken volgens Numeri 1:46 uit Egypte 603.555 man van twintig jaar en ouder, de Levieten niet meegerekend. De wereldwijde terugkeer van het volk naar Israël in onze dagen loopt nu al in de miljoenen. Indrukwekkender dan de uittocht uit Egypte destijds. De profeet Jeremia zegt dat dit wonder van de uittocht uit Egypte zal verbleken bij het wonder van de uittocht van Israël uit alle delen van de wereld. God is getrouw en Zijn plannen falen niet. De Messias van Israël is komende en Zijn rijk van vrede en gerechtigheid vanuit Jeruzalem wordt wereldwijd.

Agressie

Gods heilshandelen wekt in toenemende mate de agressie van de machten der duisternis op. Vele onvervulde profetieën zullen nog in vervulling gaan. Oorlogen des Heeren.

Zoals bijvoorbeeld Jesaja 17:1-2 dat spreekt over een volledige verwoesting van Damascus, de hoofdstad van Syrië, dat je bij helder weer vanaf de Golan Hoogvlakte in Israël kunt zien liggen. Of Jesaja 19:16-17, waarin Egypte siddert voor Israël vanwege wat de hand des Heeren door het land van Juda gaat doen tegen Egypte. Of Psalm 83 met daarin een eerste ring van landen vlak om Israël heen die gezamenlijk eensgezind zeggen: ‘Komt, laten we hen als volk vernietigen, zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.’ Of Ezechiël 38 en 39 met daarin een tweede, wijdere ring van landen om Israël heen die Israël plotseling van de kaart willen vegen. Met Turkije, en de voormalige Sovjetrepublieken en Rusland op de achtergrond? Een islamitische heilige oorlog, een jihad, tegen Israël? En Zacharia 12 en 14 waarin ten slotte alle volkeren – je zou kunnen zeggen in onze dagen: de Verenigde Naties – die lastige steen Jeruzalem zullen trachten te tillen.

Koninkrijk komt

Eenmaal zal in vervulling gaan wat de Heere aan Israël belooft in Jesaja 62:8-9: “De Heere heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer aan uw vijanden tot spijze geven en nooit zullen vreemdelingen meer de most drinken, waarvoor gij gezwoegd hebt; maar zij die het oogsten, zullen het eten en de Heere loven, en zij die hem inzamelen, zullen hem drinken…”

De dingen gaan niet buiten Hem om. Er is er inderdaad Eén die de geschiedenis vast in Zijn handen houdt. En de geschiedenis van mens en wereld dwars door de oordelen en plagen heenleidt naar het door Hem gestelde doel, en dat is de komst van Zijn Koninkrijk. Er zijn oorlogen des Heeren, waarin Hij strijdt aan de zijde van Zijn volk Israël; het Oude Testament is er vol van. Opdat de volkeren zullen weten Wie waarlijk God is, de Heilige Israëls.

Wonder

Wij zien het wonder van de vervulling van Jesaja 43:5-8, de terugkeer van Joden vanuit de hele wereld. En wij mogen daarbij helpen. Jesaja 49:22 zegt dat de volkeren (de niet-Joden) in hun armen Israëls zonen en dochters zullen terugbrengen naar het hun Beloofde Land. De Allerhoogste is er met heel Zijn hart en heel Zijn ziel (Jeremia 32:41) bij betrokken. Zouden wij dat dan niet zijn?

Deze overdenking stond eerder in onze gratis maandkrant Israël Aktueel. Klik hier voor meer informatie/abonneren.

Ds._Willem_Glashouwer

De auteur

Ds. Willem Glashouwer

Doneren
Abonneren
Agenda