Sluiten

Zoeken.

De Heilige Geest: voor Jood en heiden

Door Andrew Tucker - 

7 juni 2022

Pinksteren Sjawoeot

Afgelopen weekend vierde het Joodse volk Sjawoeot, en christenen vierden Pinksteren. Een goed moment om te beseffen dat het christendom zijn bestaan dankt aan het Jodendom.

De kerk kan niet bestaan zonder Israël.

Een niet-Joodse christen is een "medeburger van Gods volk" (Efeziërs 2:19), een wilde tak die geënt is in de olijfboom van God, waarvan het Joodse volk de natuurlijke takken zijn (Romeinen 11).

Vijftigste dag

Zoals het woord "Pinksteren" al aangeeft (Pinksteren is Grieks voor "vijftigste"), wordt het Joodse feest van Sjawoeot gevierd op de vijftigste dag na Pesach. Sjawoeot staat ook bekend als het "Wekenfeest" en het "Feest van de 50 dagen" in de rabbijnse traditie.

In de tijd van de Tempel was het het feest waarop de tarweoogst begon en de eerste vruchten van die oogst naar de Tempel werden gebracht. Ook werd de ontvangst van de Thora (de wet) door Mozes op de berg na de Exodus uit Egypte herdacht. Kortom, een Joods feest, in de Joodse stad Jeruzalem, in het Joodse land Israël, rondom een Joodse Tempel.

Heilige Geest

Het was op die dag van Sjawoeot (Pinksteren) dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen en andere discipelen van Jezus in Jeruzalem, terwijl zij het Joodse Wekenfeest vierden, zoals opgetekend in Handelingen 2.

Die eerste "dag van Pinksteren" was een zuiver Joodse aangelegenheid. De Heilige Geest daalde neer op de Joden die in Jeruzalem bijeen waren. Voor zover wij weten, was er geen heiden in zicht.

De Geest van God werd uitgestort op het volk Israël, en zal opnieuw worden uitgestort op het volk Israël wanneer het weer zal worden verzameld in het land, zoals beloofd in Zacharia 12.

Herstel van Israël

Het herstel van het Joodse volk in het land is een zeker bewijs dat God trouw is aan Zijn verklaarde doeleinden en beloften. Hij zal Zijn volk nooit verlaten, dat Hij heeft voorbestemd en dat Hij liefheeft met een eeuwigdurende liefde.

Wij, niet-Joden, mogen ons "verheugen met Zijn volk" (Deuteronomium 32:43 en Romeinen 15:10).

Moge de God van hoop u in de komende dagen vervullen met alle vreugde en vrede terwijl u op Hem vertrouwt, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.

Photo Andrew

De auteur

Andrew Tucker

Andrew Tucker is Chief Editor van Israel & Christians Today en directeur van thinc. - The Hague Initiative for International Cooperation www.thinc.info

Doneren
Abonneren
Agenda