Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Bidden om vergeving

Door Yoel Schukkmann - 

23 september 2022

2022 Website CVI

(Foto: Pixabay)

Aanstaande zondagavond is het alweer Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar), de dag waarop volgens het Jodendom de hele wereld door G-d wordt geoordeeld. Daarom bevinden we ons momenteel midden in de selichot-periode waarin Joden G-d smeken om vergeving voor al onze daden.

Selichot

De meeste Joodse gebedsdiensten vinden overdag of vroeg in de avond plaats. De zogenaamde Hoge Feestdagen-selichot worden juist in de vroege ochtenduren gehouden. Deze speciale diensten vormen een ontroerende introductie tot de Jamim Nora’iem (dagen van vrees, verwijzende naar Rosj Hasjana en Jom Kippoer). In de Asjkenazische traditie worden de selichot over het algemeen na middernacht gehouden, op een zaterdagavond voor Rosj Hasjana. Sefardiem zeggen het al vanaf het begin van de maand Eloel.

De selichot zelf zijn een collage van Thora-verzen en poëtische Bijbels-Hebreeuwse werken, piejoetiem (enkelvoud: piejoet) genaamd; waarin we G-d vragen om ons te vergeven op zowel persoonlijk en gemeenschappelijk niveau.

Deze piejoetiem werden ongeveer tussen de 9e en 14e eeuw van de gewone jaartelling samengesteld. Tot hun auteurs behoren enkele van de grootste Joodse autoriteiten van die tijd, zoals de Babylonische (Abbasidische Kalifaat) Rav Saadia Gaon (882/892 – 942), rabeenoe Gersjom ben Judah (ca. 960-1040), Rasji (1040-1105), en leden van de Baalee Tosafot (Thorageleerden van Frankrijk en Duitsland, die voornamelijk in de twaalfde en dertiende eeuw leefden tijdens de kruistochten). De meesten van hen voegden hun naam toe door middel van acroniemen of acrostichons. Hun composities gebruiken trouw Bijbelse zinnen of parafrasen, en vaak ook verwijzingen naar -of parafrasen van- rabbijnse leringen. Een ander gemeenschappelijk kenmerk van piejoetiem is de poëtische structuur. De meeste volgen zelfs de volgorde van het Hebreeuwse alfabet; op zo’n manier dat elke zin begint met een nieuwe letter van het alfabet.

Er zijn veel meer piejoetiem dan die in een bepaalde selichot-dienst voorkomen. Verschillende gemeenschappen maakten hun eigen selecties om te zeggen. Zo ontwikkelde zich een verscheidenheid aan gebruiken van versies voor de selichot. Met dit artikel wil ik een muziekvideo van een gedeelte van een prachtige piejoet met jullie delen. En al kunnen de melodieën heel erg verschillen, deze woorden worden door alle Joodse gemeenschappen in de wereld gezegd.

Als een gevangene

De vertaling van de Aramese woorden is als volgt:

“Onze Heer in de Hemel, wij smeken U als een gevangene die zijn gevangennemers smeekt. Alle gevangenen [van de wereld] worden verlost voor geld, terwijl Uw volk Israël alleen wordt verlost wanneer zij hun verzoek voor U laten vallen. Sta ons daarom onze wensen en verzoeken toe, zodat we niet met lege handen van van U terugkeren.” De Midrasj (samenstelling van Joodse overleveringen) vertelt dat koning David gekweld was toen hij profetisch de verwoesting van de Heilige Tempel en de stopzetting van het brengen van de offers voorzag. "Hoe zullen de Joden boeten voor hun zonden?" vroeg hij zich af. G-d antwoordde hem: “Wanneer de Joden vanwege hun zonden lijden zullen ondergaan, moeten ze zich in volledige eenheid voor Mijn aangezicht verzamelen. Samen zullen ze dan hun zonden belijden, de orde van de selichot zeggen, en Ik zal hun gebeden beantwoorden.”

Mogen we allemaal oprecht terugkeren naar onze Vader in de Hemel en moge al onze gebeden worden vervuld in de komende heilige dagen.

Geef antwoord, Hasjem, antwoord ons.
Antwoord ons, onze G-d, antwoord ons.
Antwoord ons, onze Vader, antwoord ons.
Antwoord ons, onze Verlosser, antwoord ons.
Antwoord ons, U die ons zoekt, antwoord ons.
Antwoord ons, Hij die trouw is, antwoord ons.
Antwoord ons, Standvastig en Goedhartige, antwoord ons.
Antwoord ons, Hij die zuiver en oprecht is, antwoord ons.
Antwoord ons, Levende en Eeuwige [G-d], antwoord ons.
Antwoord ons, Goede en Welwillende, antwoord ons.
Antwoord ons, Hij die de jetser (onze neigingen) kent, antwoord ons.

- Een van de selichot, auteur onbekend

Ontwerp zonder titel

De auteur

Yoel Schukkmann

Yoel Schukkmann groeide op in Nederland, waar hij chassidisch werd, wat wij zouden noemen 'ultra-orthodox' Joods. Hij verhuisde daarom in zijn tienerjaren naar Israël om in een jesjiewa te leren....

Doneren
Abonneren
Agenda