Sluiten

Zoeken.

Aanvechting of bemoediging

Door ds. Kees Kant - 

5 januari 2023

jerusalem

(Foto: Pixabay)

Sommige nieuwsberichten kun je als een aanvechting van je geloof ervaren. Zoals de vele berichten over gruwelijke oorlogen, onrecht en honger. Andere berichten kunnen ook als een bemoediging binnenkomen.

Zoals het recente bericht van het Joods Agentschap dat er in 2022 een record aantal Joden van 70.000 naar Israël getrokken zijn om een nieuw bestaan op te bouwen in het thuisland van hun vaderen. Het aantal Joden dat de afgelopen decennia naar Israël is getrokken is een historisch uniek fenomeen. Israël is hiermee een duidelijk teken van hoop. God blijft trouw aan Zijn eeuwenoude beloften. Alles zal vervuld worden.

Zo zag ik op oudejaarsdag het bericht dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft besloten om het Internationaal Gerechtshof te verzoeken zich juridisch te buigen over de vermeende bezetting door Israël van Palestijnse gebieden. Eerder heeft de Mensenrechtenraad van diezelfde VN ook al een onderzoekscommissie ingesteld die de vermeende misdaden van Israël moet onderzoeken.

Op diezelfde oudejaarsdag publiceerde UN Watch, een organisatie die de VN kritisch volgt, een jaaroverzicht van alle resoluties van de VN. Israël heeft in 2022 opnieuw veruit de meeste veroordelende resoluties gekregen: 15 maar liefst. In schil contrast met Noord Korea, Syrië, Iran en Afghanistan, die elk maar een resolutie kregen. Pakistan, China en Qatar zelfs niet een. Rusland, dat een meedogenloze uitputtingsoorlog voert tegen Oekraïne kreeg slechts zes resoluties. Het is overduidelijk dat het democratische Israël door de VN gezien wordt als de grootste schurkenstaat op aarde. Met een ongekende ijver en haast hijgerige gedrevenheid trekt de VN al jaren alle registers open om Israël te demoniseren en haar bestaansrecht te delegitimeren.

Bij zo’n bericht dringt zich ineens de overtuiging op hoe waarachtig de Bijbelse profetieën zijn. Zacharia zegt: ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom (…) Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’ (Zacharia 12: 2-3)

Israël en in het bijzonder de stad Jeruzalem zijn voor de wereldleiders inderdaad een ‘bedwelmende beker’. In een blinde woede keren ze zich tegen Israël. Iedereen maakt weleens foute keuzes in het leven. Ook politici. Maar bij deze jarenlange trend in de VN is meer aan de hand. Hier gaat het niet zomaar om foute keuzes. We kunnen constateren dat hier sprake is van een door blindheid geslagen gedrevenheid van ongekende omvang. De bedwelmende beker doet zijn werk.

Jesaja zegt: ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad’ (Jesaja 60: 1-3). Donkere wolken bedekken de volken. En die duisternis maakt blijkbaar een gedrevenheid los om zich massaal tegen Israël te keren. Bij het zien van de huidige ontwikkelingen in de wereldpolitiek dringt zich de actualiteit van een dergelijke Bijbeltekst aan je op. Overweldigend.

Er is hoop. Want als de tragische passages in deze profetieën waarheid worden, dan worden ook de hoopvolle passages eens vervuld. De heidenvolken zullen naar het licht van Israël gaan en naar de glans van Israëls dageraad. De heerlijkheid van de Heere over Israël blijft niet onopgemerkt. Wat indrukwekkend. Het komt goed. Maar door welke donkerheid en zonde moet de wereld nog langer gaan, voordat de heerlijkheid over Israël door de wereldleiders zal worden opgemerkt?

Jesaja spreekt ook over het toekomstige bruiloftsmaal voor Israël en alle volken als het vrederijk aanbreekt: ‘En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken’ (Jesaja 25: 7-8).

Er is nog een bedekking die de naties en de wereldleiders het ware zicht op Israël ontneemt. Maar eens zal die weggenomen worden en zal de wereld zien wat Gods plan met Israël is. Dan zal God ook de ‘smaad’, die we met z’n allen door onze beschuldigingen en aanklachten op Israël en op het Joodse volk gelegd hebben, van Israël wegnemen. God Zelf zal het aanzien van Zijn volk in ere herstellen. Als de Messias zal komen en Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken.

CHR-v-ISRAEL-0005-HENK

De auteur

ds. Kees Kant

ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International.

Doneren
Abonneren
Agenda