Sluiten

Zoeken.

Kijktip: Jozef, het verhaal van de Messias

5 oktober 2017

Jozef-op-Family7-270x155

De geschiedenis van Jozef in de Bijbel is vaak gelezen als het verhaal van een vrome jongen die ondanks alles wat hij meemaakt in zijn leven blijft geloven. Jozef als een voorbeeld voor ons. En terecht, want die boodschap spreekt uit deze geschiedenis. Maar het is meer, het is veel meer dan dat.

In de Joodse traditie is sprake van meerdere personen die Messias zijn. Zo kom je de zoon van David tegen en de Messias uit de stam van Juda, maar ook de Messias, de zoon van Jozef. De zoon van Juda is de koning van de eindtijd die Israël zal verlossen, maar de zoon van Jozef is degene die lijdt en zelfs sterft. De gedachte van de lijdende Messias zou wel eens de echte sleutel kunnen zijn voor het begrijpen van de geschiedenis van Jozef. Het leven van Jozef als een profetie van het leven en de roeping van de Here Jezus. Als je eenmaal op dat spoor zit en gaat lezen, opnieuw gaat lezen, dan komt de weg van Jozef in een heel ander en nieuw licht te staan.

Jozef en Jezus

Net zoals Jozef, wordt ook Jezus verkocht en overgeleverd door Juda(s). Buiten het zicht van zijn broers, die niet in zijn dromen geloven, wordt hij de onderkoning van Egypte en gaat hij heel de wereld redden van de dood. Zo lezen we dat. Ondertussen is Juda zelf weggetrokken en in ballingschap gegaan, maar als hij terug is, dan is het alsof er een knop omgaat en de hele geschiedenis in het teken komt te staan van de ontmoeting tussen Jozef en zijn broers.

Verbazingwekkende dingen

Verbazingwekkende dingen komen voorbij: Aan wie wordt Jozef nu eigenlijk verkocht, aan de Ismaëlieten of aan de Midianieten en waarom kiest Potifar niet openlijk de kant van Jozef, hij weet toch hoe het zit?! Wat laten de schenker en de bakker zien, profetisch over het leven van Jezus en waarom duurt het allemaal zo lang voordat het tot een ontmoeting komt tussen Jozef en zijn broers, waarom wordt er zo gedraald en getalmd? Wat is de betekenis van dat vreemde verhaal over Juda en Tamar. Tamar die slaapt met haar schoonvader en een tweeling krijgt met die bijzondere namen: Zerach en Peres. Waarom wordt de jongste toch als de oudste geboren? Wat is de rol van Benjamin en wat zegt Jozef eigenlijk tegen zijn broers als hij zich bekendgemaakt heeft en… hoe eindigt de geschiedenis?

Het verhaal loopt door

Het verhaal stopt trouwens niet met Genesis 50, het loopt door. In het boek Exodus komen we Juda en Jozef weer tegen in de gedaante van de twee verspieders die God vertrouwen en later ook elkaar, al gaan ze uiteindelijk na veel strijd weer uit elkaar. Nog sterker: eeuwenlang zullen de Jozefstammen verdwijnen in de wereld en daar verborgen blijven en ook Juda gaat opnieuw in ballingschap. Totdat de geschiedenis uitkomt in onze tijd. We zien dat Juda en Jozef weer op de kaart staan in het Beloofde Land. Zij vormen het hartland van Israël en zoals de profeten beloofden, is de onderlinge strijd en jaloezie tussen Juda en Jozef voorbij.

Komst van de Messias

Zou de terugkeer van het Joodse volk (Juda) en de verloren stammen (Jozef) de opmaat zijn voor de komst van de Messias, die zowel de uitverkorene onder zijn broeders blijkt te zijn – zo wordt Jozef genoemd door zijn vader Jakob – als de Leeuw uit de stam van Juda? In dertien afleveringen gaat de weg van de aartsvader Jozef open als een profetie die tot in onze dagen vervuld wordt.

Jozef: Vanaf 7 oktober elke zaterdag om 19.30 uur op Family 7

Doneren
Abonneren
Agenda