Sprekers uitnodigen

Op zoek naar een verdieping bij bijvoorbeeld een discussiebijeenkomst, catechisatie, bijbelstudie of vrouwenvereninging? Nodig een spreker uit!

Nodig een spreker uit!

Voor welk type bijeenkomst wilt u een spreker uitnodigen?

Welke spreker(s) zou u willen uitnodigen?

Heeft u een specifiek thema waarover u een lezing zou willen?

Contact gegevens

Adres gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam gebouw/centrum

Locatie adres

Datum (let op: Ds. Oscar Lohuis kunt u niet voor een zondagochtend uitnodigen, zondagavond kan wel. Marianne Glashouwer en Henriët Poot kunt u niet voor de zondag uitnodigen.)

Tijdstip van aanvang

Kerkelijke achtergrond

Aard van de groep

Hoeveel bezoekers verwacht u?

Israëlproductentafel

Boekentafel

Promotie

Kosten

Hoe wenst u deze gift te betalen?

Heeft u nog opmerkingen?

Christenen voor Israël gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten hoe deze worden verwerkt en beschermd? Kijk dan op www.christenenvoorisrael.nl/privacy