Sluiten

Zoeken.

Voedselhulp

Terug naar overzicht

Hineni - een humanitair restaurant

Hineni | Foto: Jaco Klamer

In Israël leeft tussen de 20 en 25 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Armoede in Israël betekent kinderen die alleen op school te eten krijgen. Daklozen die de vuilnisbakken doorzoeken op zoek naar iets eetbaars. Ouderen die zelf geen eten kunnen klaarmaken omdat hun elektriciteit is afgesloten omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen. Hineni verzorgt voedzame maaltijden voor de armste inwoners van Jeruzalem.

Wat doet Hineni?

In 1995 opende de Nederlands-Joodse Benjamin Philip de organisatie Hineni in Jeruzalem. Zijn doel is om een betere maatschappij te creëren, met de focus op maatschappelijke en geestelijke zorg. Hineni biedt hulp aan veel verschillende groepen zoals de armen en zwakkeren van de stad, weeskinderen en overlevenden van terreur.

Hineni staat in het hart van Jeruzalem en heeft onder meer een gaarkeuken, dat voor de bezoekers een humanitair restaurant wordt genoemd. Want niet alleen hebben de mensen een maaltijd nodig, ze moeten ook met respect en waardigheid behandeld worden. Daarom heeft het team van Hineni oog voor alle bezoekers en kunnen ze altijd terecht voor een luisterend oor.

Ook worden er therapieën aangeboden ter genezing en herstel voor Israëlische burgers en zorgt men voor de distributie van voedselhulppakketten naar getroffen gebieden van Israël. Daarnaast worden er jaarlijks verschillende evenementen, herdenkingen, culturele evenementen en culturele activiteiten georganiseerd. De focus hierbij ligt op een betere maatschappij met een betere maatschappelijke en geestelijke gezondheid.

Christenen voor Israël helpt!

Wij ondersteunen het werk van Benjamin Philip in Jeruzalem. Dit doen we financieel, maar we zijn ook persoonlijk betrokken bij het werk en de ontwikkelingen. Zo bezoeken we het centrum vaak tijdens onze reizen. Ook doen jongeren die in de zomer meegaan met één van de jongerenreizen een poosje vrijwilligerswerk bij Hineni.

Door zowel financieel als persoonlijk betrokken te zijn bij het werk van Benjamin Philip laten we zien dat we ons verbonden voelen. Zo voelt Hineni zich gesteund en bemoedigd!

Waarom Hineni steunen

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. (…) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” - Mattheüs 25: 35 en 40

Door uw steun kan Hineni nog veel meer maaltijden aan de allerarmsten van Jeruzalem geven. Vanuit de Bijbelse opdracht van de Heere Jezus kunt u hier een steentje bijdragen aan het belangrijke werk van Hineni. Bedankt voor uw steun!

Eén maaltijd bij Hineni kost €7,50, oftewel €45,- per persoon per week of €180,- per maand.

Bekijk hier een video over Hineni:

Doneren
Abonneren
Agenda