Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Breng de Joden thuis

Terug naar overzicht

Breng de Joden thuis - India

Bnei Menashe

Ze noemen zich de 'Bnei Menashe', de zonen van Manasse. Eeuwenlang leefde deze groep Joden in Noordoost-India in afzondering: één van de verloren stammen van Israël. Ze bewaarden de Joodse tradities hielden eeuwenlang het verlangen in stand om op een dag terug te gaan naar Jeruzalem. Sinds enkele jaren keren de Bnei Menashe terug naar hun thuisland Israël. Christenen voor Israël helpt hen daarbij. Doet u mee?

Wat houdt het project 'Breng de Joden thuis' in?

Eeuwenlang had het Joodse volk geen thuisland. Maar het verlangen naar Jeruzalem bleef. Sinds de negentiende eeuw keert het Joodse volk terug naar hun thuisland Israël. Tot op vandaag keren duizenden Joden jaarlijks terug naar Israël. Alija maken heet dat.

Van over de hele wereld maken Joden Alija. Dit is voor velen een vervulling van een lang gekoesterde droom, maar het is geen gemakkelijke stap. Denk bijvoorbeeld aan armoede en een kloof in cultuur en taal. Christenen voor Israël helpt bij de terugkeer naar Israël. Op deze manier wordt de drempel voor Joden verlaagd om deze stap te maken.

Christenen voor Israël helpt in India

In het uiterste, en afgelegen noordoosten van India, in de provincies Mizoram en Manipur wonen de Bnei Menashe, de Indiase Joden. Ze leiden er een eenvoudig bestaan en verlangen al generaties lang om naar Israël te mogen gaan. Het grootste obstakel is het koopkrachtverschil tussen India en Israël. De kosten van een paspoort kunnen ze vaak maar met moeite opbrengen. Die negentig dollar voor een internationaal paspoort en de reis naar de ambassade is voor hen enkele maandsalarissen. Er zijn velen die hiervoor een lening afsluiten.

Zelf een vliegticket kopen van 900 euro om naar Israël te reizen is voor hen al helemáál onmogelijk. Daarom helpt Christenen voor Israël hierbij. De reis naar Israël bestaat uit een busrit, een binnenlandse vlucht en de vlucht naar Israël.

Waarom wilt u dit project steunen?

In Jesaja 43:5-6 staat geschreven: "Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde". Door dit project te steunen, geeft u hier direct gehoor aan. Er staan vele beloften in de Bijbel over de terugkeer van de Joden. Als Christenen voor Israël zijn we dankbaar dat we hier een actieve bijdrage aan kunnen leveren.

Voor € 900,- kunnen we een Jood in India helpen met de complete reis naar Israël. Maakt u precies het bedrag van € 900,- voor India over, dan krijgt u een certificaat opgestuurd. We doen dit, zodat u een blijvende herinnering heeft aan uw bijdrage. We weten dat velen deze certificaten ook gebruiken als gebedsherinnering.

Dankzij uw steun wordt Gods volk thuisgebracht!

Bekijk hier een video over de feestelijke aankomst van 250 Joden in Israël!
Doneren
Abonneren
Agenda