Sluiten

Zoeken.

De kinderen van Israël

Terug naar overzicht

Am Yisrael Echad

ami1

Am Yisrael Echad ('Israël is één') is de grootste onderwijs-organisatie in Israël die seculiere kinderen laat kennismaken met hun Joodse identiteit. Het doel is dat de kinderen trots worden op het feit dat ze Joods zijn. Directeur Gideon Samuel: 'Per jaar doen zo'n 45.000 kinderen mee aan de programma's van Am Yisrael Echad. We willen dat seculiere kinderen in Israël meer gaan begrijpen van hun Joodse afkomst.'

Wat doet Am Yisrael Echad?

Het doel van deze organisatie is om seculiere kinderen te laten kennismaken met hun Joodse identiteit. Het is soms nog best lastig om de Bijbelse waarden over te brengen. Daarom wordt dat spelenderwijs gedaan. Kinderen leren bijvoorbeeld dat je met woorden mensen pijn kunt doen, maar dat je er bijvoorbeeld ook je ouders mee kunt eren.

Dertig keer per jaar neemt Am Yisrael Echad grote groepen jongeren mee naar de Kotel (de Westelijke Muur). Ze leren de kinderen daar over de geschiedenis en over het belang van de Joodse identiteit. De meeste inwoners van Israël voelen zich namelijk in de eerste plaats Israëli, en dan pas Joods.

Ook organiseert Am Yisrael Echad excursies naar een synagoge. Daar krijgen de kinderen workshops over bijvoorbeeld het belang van de Thora. Er worden lessen gegeven over de Joodse identiteit, over de synagoge en over Joodse feestdagen.

Christenen voor Israël helpt!

We vinden het belangrijk dat kinderen met een Joodse achtergrond leren over hun identiteit en over de God van Israël. Daarom steunen we het project Am Yisrael Echad. We dragen een financieel steentje bij aan het prachtige werk dat deze organisatie doet. Zo kunnen ze meer kinderen bereiken, excursies organiseren en kinderen spelenderwijs leren over hun Joodse wortels.

Waarom wilt u dit project steunen?

Ongeveer 20% van dit werk wordt gesubsidieerd door de overheid. Studenten en vrijwilligers dragen ook hun steentje bij. Een ander deel wordt bijgedragen door de scholen zelf. Dat betekent dat de helft gefinancierd moet worden met giften. Directeur Samuel: "Het is een grote uitdaging. Maar ik voel dat ik dit moet doen voor mijn volk Israël. De enige reden dat we in dit land wonen is omdat God ons het land heeft gegeven. daarom is het belangrijk dat de jongeren hun identiteit kennen en dat ze de geschiedenis kennen van het land. We leren ze om trots te zijn op wie ze zijn."

Door uw gift kan Am Yisrael Echad nog veel meer kinderen leren over hun Joodse identiteit. Zo leren ze over hun bijzondere geschiedenis en mogen ze kennismaken met de God van Israël. Dankzij uw steun leren kinderen trots te zijn op hun Joodse achtergrond en leren ze anderen te helpen en hun steentje bij te dragen aan de gemeenschap.

Bedankt voor uw steun!
Doneren
Abonneren
Agenda