Voedselhulp

Israël staat bekend als een rijk en welvarend land. Maar wie verder kijkt, weet dat er veel nood is. Omdat de Israëlische overheid noodgedwongen veel geld moet investeren in bescherming tegen de vijanden rondom, blijft er niet veel over voor hulp aan de armen. Daarom zijn er in heel Israël allerlei initiatieven om mensen in nood te helpen. Het is een zegen en voorrecht om die te mogen steunen!


“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. (…) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

— Matteüs 25: 35, 40

De Nood

  • In Israël leeft tussen de 20 en 25 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Voor kinderen is dit percentage nog hoger.
  • Veel werkenden verdienen zelfs met twee salarissen minder dan het bestaansminimum.
  • Bevolkingsgroepen waaronder de armoede extra hoog is: kinderen, ultraorthodoxe Joden, Arabieren en ouderen, met name overlevenden van de Holocaust.
  • Armoede in Israël betekent onder andere: Kinderen die alleen op school een maaltijd krijgen; bejaarden die de vuilnisbakken doorzoeken op zoek naar iets eetbaars; soep in blik of diepvries kip kunnen de mensen in Israël niet bereiden omdat hun woning niet meer is aangesloten op de nutsvoorzieningen.