Judea en Samaria

“En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël en één koning zal over hen allen koning zijn.”

— Ezechiël 37:22

De achtergrond

De Bijbel vertelt dat God ooit Zijn volk zal terughalen uit de verstrooiing en het zal verzamelen op de bergen van Israël, ook de tien ‘verloren stammen’. Wij leven in de tijd waarin dat gebeurt.

Het Bijbelse hartland ligt op de bergen van Israël. Het Bijbelse hartland ligt op de bergen van Israël. (Klik op de kaart voor een vergroting) De bergen van Israël lopen van het oude Sichem in het noorden tot aan Beersheba in het zuiden; het is het gebied van Efraïm, Manasse, Benjamin en Juda. Hier ligt de oude weg die de aartsvaders bereisden, hier liggen Shilo en Gilgal, Bethel en de Gerizim, hier is de plaats waar Abram het beloofde land binnenkwam en hier liggen Tekoa en Hebron, waar de graven van de aartsvaders liggen en waar David de eerste zeven jaar van zijn koningschap regeerde. En hier ligt ook Bethlehem. Er is geen deel van het land wat zo met de identiteit, met het wezen van Israël verbonden is als Judea en Samaria. Natuurlijk, het is ook strategisch belangrijk, de Jordaanvallei wordt wel de ruggengraat van de Israël genoemd en wie de bergen bewoont, ziet ook uit over het laagland met Tel Aviv, maar meer nog dan dat heeft het hartland van Israël een Bijbelse betekenis.

Betwiste gebieden

Tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 veroverde Israël Judea en Samaria op Jordanië die de streek sinds 1948 in bezit had en gebruikte als militair terrein. De Joodse staat bood het land aan in ruil voor vrede, maar dat aanbod werd geweigerd.

De Israëli’s keerden aanvankelijk alleen terug naar de oude dorpen en plaatsen die hun voorouders bewoond hadden, zoals Hebron en de dorpen van Gush Etzion net even ten zuiden van Jeruzalem. Na de Jom Kippoeroorlog van 1973 kwam de trek naar Judea en Samaria pas goed op gang. In de ‘donkere’ heuvels van Samaria verrezen dorpen en zelfs steden, en er werden nieuwe wegen aangelegd. In de Jordaanvallei kwamen plantages met dadelpalmen en in Judea werden weer wijngaarden geplant. Inmiddels wonen er meer dan 400.000 Joden.

Maar Judea en Samaria zijn ook betwist. Een groot deel van de wereld ziet de streek als het hart van een toekomstige Palestijnse staat, waarin geen ruimte meer zal zijn voor Joden en vooruitlopend op die staat, worden Judea en Samaria meestal aangeduid als de ‘bezette gebieden’ en worden de Joodse bewoners ‘kolonisten’ genoemd. Het is overigens goed om te vertellen dat een deel van Judea en Samaria, ook nu al onder het bestuur valt van de Palestijnse Autoriteit.

Waarom helpen?

Beveiliging

Buiten Jeruzalem om is er geen gebied in Israël wat zo getroffen is door de terreur van de Arabieren. Of je nu in Itamar komt, vlak bij Sichem of in Otniël, in Hebron of in Tekoa, overal is er het verdriet om de mensen, ouderen en jongeren, die in blinde woede in hun huis zijn neergestoken, onderweg zijn doodgeschoten of tijdens een wandeling in de natuur zijn aangevallen en gestenigd. Veel van onze hulp gaat dan ook naar de beveiliging van de dorpen. Dan gaat het om camera’s met nachtzicht of extra beveiliging van scholen.

Steun aan jongeren

Een groot aantal projecten betreft hulp aan jongeren. Het leven in de nederzettingen is niet altijd eenvoudig. Er is de sluimerde angst voor geweld, maar dorpen zijn ook vaak geïsoleerd. In de Jordaanvallei en in Judea steunen we speciale projecten voor jongeren in de knel, hulp die bestaat uit het betalen van psychologische begeleiding maar ook voorzieningen voor sport en ontspanning die het leven aangenamer maken.

Bemoediging en liefde

De Joodse bewoners lijken in veel opzichten op de twee verspieders, die dit deel van het beloofde land van God ontvingen: Jozua en Kaleb, de ene uit de stam Juda en de ander uit de stam Efraïm. Maar net zoals zij, worden ook de nieuwe bewoners van Judea en Samaria door veel mensen veroordeeld. De wereld vindt dat zij daar niet moeten zijn en dat er pas vrede kan komen als dit deel, met het oude Jeruzalem, wordt afgebroken van Israël. Onze hulp aan allerlei projecten, of het nu het verzorgen van warme maaltijden is voor scholieren, de hulp aan Ethiopische immigranten of extra zorg voor ouderen en overlevenden van de Shoah, heeft als belangrijkste doel de inwoners van het hartland te bemoedigen en hen te laten zien dat er overal in de wereld christenen zijn die hen liefhebben. Dat er ook in Nederland mensen zijn die hun geloof delen dat ook dit deel van het land door God aan Israël geschonken is. Met onze steun willen we zeggen: We laten jullie niet in de steek en wij versterken jullie aanwezigheid in het beloofde land.

Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar verzorgt ds. Henk Poot een nieuwsbrief over het werk dat wij doen in Judea en Samaria. Daarin wordt ook iets verteld over de talrijke projecten die er zijn. Vaak zijn die kleinschalig en veel minder groot dan de andere doelen die wij steunen. Maar de eerste opzet is dan ook om morele en geestelijke steun te geven.

Gebed

  • Bid om vertroosting voor alle nabestaanden van de slachtoffers van terreur.
  • Bid om bescherming en veiligheid voor de inwoners van Judea en Samaria.
  • Bid dat zij gezegend zullen worden in het land dat God hen gaf.
    Dank God dat Hij de kinderen van Israël terug brengt naar de bergen van Israël, een teken dat de komst van de Messias aanstaande is.
  • Dank God dat – en dit is de enige keer dat dit zo gezegd wordt in de Bijbel – Hij Zijn volk belooft het voorgoed met heel Zijn hart en heel Zijn ziel te planten in Zijn land (Jeremia 32:41).
  • Gebruik de beloften van God, onder andere in de profeten, als een kracht in de geestelijke strijd die woedt, een strijd die gaat om het erfdeel van de Heere en uiteindelijk om Jeruzalem.