Holocaust overlevenden

“De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, troost ons in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.”

— 2 Korintiërs 1:3,4

De nood

Reden 1: Helemaal alleen

De Shoahoverlevenden kwamen na de oorlog met niets in Israël aan: geen geld en geen eigendommen. Het is moeilijk voor immigranten een leven op te bouwen in nieuw land, maar voor de Shoahoverlevenden was het nog moeilijker. Ze kwamen alleen, zonder familie of vrienden voor morele steun, en ze hadden een enorm trauma opgelopen. In de begindagen van de Joodse staat zetten ze zich in om het land op te bouwen, maar nu moeten ze hun oude dag in eenzaamheid en armoede slijten. Velen hebben geen familie die hen financieel kan ondersteunen.

Reden 2: Medische noodzaak

De tweede reden is medische noodzaak. Ouderdom komt met gebreken. Voor de Shoahoverlevenden geldt dit net zo goed, maar zij hebben ook nog steeds te kampen met de geestelijke en fysieke gevolgen van de oorlog. Daarom moeten zij vaker een beroep doen op medische voorzieningen dan andere ouderen. Zonder financiële steun redden deze mensen het niet.

De hulp

Praktische noden

We kunnen helpen bij praktische noden, door te zorgen dat er betaalbare huisvestiging is en dat de overlevenden te eten hebben.

Therapie

Met het ouder worden komen lang weggestopte trauma’s naar boven. En ook de eenzaamheid groeit: vrienden en familie ontvallen en wie kan echt begrijpen wat deze mensen ooit meemaakten? Professionele therapie en ruimte voor ontmoeting en aandacht kunnen verlichting brengen.

Holocaustmonumenten

Overal in Oekraïne liggen massagraven, waar de Joden tijdens de Shoah werden heengevoerd en neergeschoten. In de jaren na de oorlog zijn deze massagraven in vergetelheid geraakt. Slechts de ouderen die de oorlog meemaakten, weten van het bestaan. Om de herinnering aan het lot van de Joden in ere te houden plaatst Koen Carlier in Oekraïne namens Christenen voor Israël monumenten bij vergeten massagraven, om Joden een plaats te geven om te rouwen en om te tonen dat wij de geschiedenis niet vergeten.

Gebed

Genezing van trauma

Bid voor de overlevenden van de Shoah, om genezing van hun trauma’s. Velen ervaren een herbeleving van deze tijd door het antizionisme en de oorlogsdreiging in Israël.

Bewarende hand

Dank God voor Zijn bewarende hand over hen. Toen waren ze weerloos en hadden geen uitzicht. Nu worden de profetieën vervuld, is er een Joodse staat en keren Joden terug.

Aandacht en liefde

Bid om voldoende aandacht en liefde voor de overlevenden vanuit de maatschappij. De maatschappij is modern en de inwoners van Israël leven met veel vaart. Ze hebben daardoor niet altijd geduld om met deze overlevenden om te gaan.

De overheid

Bid ook voor de overheid, dat er meer maatregelen genomen zullen worden om de armoede en de eenzaamheid voor deze kwetsbare groep te bestrijden.

Financieel bijdragen

Uw gift kan iets van troost betekenen in het leven van een overlevende van de Holocaust. “Troost, troost Mijn volk”, zegt de Heere in het Bijbelboek Jesaja (40:1). Financiële hulp en gebed voor de overlevenden zijn misschien wel de meest praktische en dringende manieren om dit in praktijk te brengen.

Hier moeten alle projecten van "Holocaustoverlevenden"