Bijbels onderwijs

“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken.”

— Deuteronomium 6:4-7

“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.”

— Psalm 32:8

De achtergrond

Onderwijs biedt perspectief. Het biedt een praktisch vooruitzicht op een toekomst met een beter welzijn, doordat een opleiding kansen biedt op de arbeidsmarkt en alles wat daarbij komt kijken. Maar belangrijker nog is dat onderwijs, Bijbels onderwijs, de mensen houvast geeft voor het leven.

In Oekraïne antwoordde een rabbijn op de vraag: waarom doet u hier moeite om een Joods weeshuis in stand te houden; waarom wilt u dat er meer actieve leden zijn van de Joodse gemeenschap; waarom hier in Oekraïne investeren en niet in een toekomst in Israël? De rabbijn legde uit: Zonder kennis en besef van je Joodse wortels, zonder die identiteit, is de reden en motivatie om naar Israël te gaan er ook niet.

Onderwijs in Gods Woord is pas echt toekomstperspectief!

De hulp

Am Israel Echad

Am Israel Echad, onder leiding van rabbijn Gideon Samuel, wil seculiere jongeren in contact te brengen met hun Joodse wortels. Samuel doet dit door onderwijsprogramma’s over Joodse onderwerpen op scholen te geven en door excursies te organiseren. De nadruk ligt op het helpen van de ander en je steentje bijdragen aan de gemeenschap.

Joods studiecentrum Savyon

In Savyon, in de buurt van Tel Aviv, heeft rabbijn David Brodman een centrum voor Joodse studies. Scholen, studenten en soldaten komen hier om te leren over het Jodendom: over hun identiteit en geschiedenis. De kinderen genieten van de manier waarop ze leren over hun eigen Joodse wortels. Rabbijn Brodman: “Wij laten zien hoe mooi het is als je die wortels kent. Het Joodse geloof is een positieve bron voor je leven. Het verandert de instelling waarmee je in het leven staat.”

Jaffa Instituut

Armoede is een groot probleem in Israël. Dat treft ook kinderen. Helaas blijkt het maar moeilijk om uit de armoede te ontsnappen als je er mee groot komt. Kinderen worden gedwongen voortijdig school te verlaten om te helpen geld te verdienen. Maar zonder afgeronde opleiding biedt het leven deze kinderen weinig keus dan in de armoede van hun ouders te volgen. Het Jaffa Instituut wil deze vicieuze cirkel doorbreken door onderwijs, wat extra aandacht en goede voeding. Directeur David Portowicz: “Dat doet we omdat al die kinderen de toekomst van de staat Israël zijn. Als ik kijk naar het succes dat we mochten ervaren in de afgelopen jaren, dan weet ik dat we op de juiste weg zitten, en dat geeft me de kracht om door te gaan met wat we doen.”

Steun

lke bijdrage voor de genoemde projecten is welkom.

Word lid van de Zion’s Club – voor de kinderen van Israël

Over de club: Kinderen zijn de meest kwetsbare bouwstenen van de samenleving. Helaas vangen zij vaak de zwaarste klappen op. Door projecten te steunen zoals omschreven op deze pagina bieden we de kinderen van Israël nieuwe kansen. Dit geeft bovendien u en ons de mogelijkheid onze verbondenheid met het volk van God in daden om te zetten. Doet u ook mee?

Lid worden: Om lid te zijn van de Zion’s Club geeft u een minimale bijdrage van 5 euro per maand (60 euro per jaar) voor de kinderen van Israël (meer mag natuurlijk ook!).

De Zion’s Club geeft enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit met nieuws uit de projecten die door de club worden ondersteund.

Hier moeten alle projecten van "Bijbels onderwijs"