Voedselpakketten voor minderbedeelden in Israël

We collecteren voor voedselpakketten die de Arabische voorgangers ds. Naïm Khoury (Bethlehem) en ds. Saleem Shalash (Nazareth) uitdelen. Eén pakket kost €50,-. Bedankt voor uw gift!