Livestream Presentaties

Op deze pagina kunt u de presentaties terugvinden van de voorgaande lezingen.

ds. Kees Kant • Gespreksnotitie voor kerkenraad/oudstenraad

Mag je kritiek hebben op Israël? Zo ja, in welke mate? Moet je alles wat Israël doet goedkeuren? Of betekent het wat anders: achter Israël staan? Welke rol speelt jouw houding tegenover Israël in je relatie met God? Op websites, social media en vanaf de kansel zijn er veel dominees, christelijke sprekers en christenen van allerlei pluimage die Israël in meer of mindere mate veroordelen. Wat moet je als christen met Israël? Dominee Kees Kant geeft een toelichting.

Via de onderstaande link kunt u de gespreksnotitie voor kerkenraad/oudstenraad downloaden. Deze gespreksnotitie biedt handvaten om in gesprek te gaan met uw kerkenraad over Israël in uw kerk of gemeente.

Solidariteitsconcert voor Israël in Apeldoorn

Op 25 november hoopten we een prachtig slotconcert van 75 jaar Israël te geven in de Grote Kerk in Apeldoorn. Om 75 jaar Israël te vieren, dat voelt nu wel heel wrang. Israël verkeert in een diepe en intense oorlog. Een oorlog die zij zelf niet koos. Als christenen zijn we nu geroepen naast het Joodse volk te staan om hen te ondersteunen en bemoedigen.  We komen als christenen bij elkaar om te zingen tot eer van de God van Israël, maar ook om elkaar te bemoedigen en om te bidden voor Israël.

ds. Kees Kant • De profetieën van Israël en de christelijke gemeente

Veel profetieën vertellen over een grote toekomst voor Israël. Vaak zijn deze vergeestelijkt en toegepast op de christelijke kerk. In enkele unieke teksten maken Jesaja en Zacharia duidelijk dat met de komst van het christendom de rol van Israel zeker niet is uitgespeeld.

drs. Kees de Vreugd • Israël tussen de testamenten

Tussen het laatste boek van het Eerste Testament en het eerste boek van het Tweede Testament, Mattheüs, zit een tijdsbestek van zo'n vijfhonderd jaar. In die jaren waren er geen profeten die Gods woorden doorgaven aan het volk. Wat gebeurde er in deze periode tussen de twee testamenten? Zweeg God? Hoe heeft het Jodendom zich in die tijd ontwikkeld?

Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

Constant van den Heuvel • Israël: door het oog van de naald?

In deze livestream spreekt Constant van den Heuvel over het VN-verdelingsplan. Israël is niet zomaar ontstaan. In deze livestream ontdekt u de ingewikkelde, maar ook spannende voorgeschiedenis van het ontstaan van de Joodse staat. Ook laat Constant zien hoe Gods hand toch aanwezig was in dit alles.

Constant van den Heuvel is geschiedenisdocent op het Ichthuscollege in Veenendaal

uitgezonden op woensdag 28 november 2022

Peter Pellemans • Psalm 83: strijd tegen Israël en Gods bescherming

We leven in een tijd waarin de profetische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Het Joodse volk is terug in hun land, na negentien eeuwen verstrooid te zijn geweest over de hele wereld. Israël heeft sinds 1948 helaas vele oorlogen moeten voeren tegen vijanden rondom en deze oorlogen hebben zij allemaal gewonnen door Gods bescherming. Maar hoe zit het eigenlijk met het samenspannen van de vijanden tegen Israël in Psalm 83? Is deze oorlog aanstaande? Wat zijn daarvoor dan de bewijzen?

Peter Pellemans is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 23 september 2022

ds. Kees Kant • Het hartzeer van Paulus

uitgezonden op woensdag 27 juli 2022

Otto de Bruijne • Leren van Israël: geloven (deel 1 en 2)

uitgezonden op woensdag 13 juli en maandag 18 juli 2022

drs. Kees de Vreugd • Israël en de zaligsprekingen

uitgezonden op woensdag 29 juni 2022

drs. Kees de Vreugd • Wat heeft Elia met Pesach te maken?

uitgezonden op vrijdag 8 april 2022

drs. Kees de Vreugd • Vijf broden en twee vissen - een veelbetekenende geschiedenis

uitgezonden op donderdag 17 februari 2022

Klaas de Jong • de enige rabbijn die terugkwam

uitgezonden op woensdag 26 januari 2022

online verootmoedigingsbijeenkomst

uitgezonden op zaterdag 8 januari 2022

drs. ing. Wim Nieuwenhuis over 'De Boom des Levens, in de hele Bijbel'

uitgezonden op maandag 20 december 2021

drs. Kees de Vreugd over 'Een stem roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed!'

uitgezonden op vrijdag 10 december 2021

Roger van Oordt over 'Koning der Koningen en Heere der heren'

uitgezonden op donderdag 9 december 2021

rabbijn Shimon Evers over 'Psalm 23'

uitgezonden op woensdag 8 december 2021

link naar de Hebreeuwse versie: klik hier