Bid voor Israel

Ondernemersplatform-13-november-1024x576

Gebedskalender

U kunt de gebedskalender zes keer per jaar gratis ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail met uw volledige adresgegevens naar: info@cvi.nl of bel 03...

Schermafbeelding 2020-05-26 om 11.55.27

Gebedspunten

Een van de belangrijkste pijlers van het werk van Christenen voor Israël is het gebed voor Israël. Allereerst omdat de Heere ons hiertoe zelf oproept in Zijn Woord:

“Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. ”

— Psalm 122:6

Christenen voor Israël moedigt u daarom aan om in gebed te gaan voor Israël. Dit kan persoonlijk, maar ook in groepsverband, als gebedsgroep voor Israël. Om u bij uw voorbede te helpen, geeft Christenen voor Israël tweemaandelijks een gebedskalender uit met actuele gebedspunten voor Israël. U kunt zich gratis abonneren op deze gebedsbrief via het formulier hieronder. Daarnaast vindt u soms gebedspunten bij artikelen op deze op deze website.

Bekijk onze

publicaties

Israëlnieuws

via WhatsApp