Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Wereldwijde explosie van antisemitisme in 2021

Door Yochanan Visser - 

29 april 2022

Pro-Palestina-demonstratie-DSC_0268

Ook in Nederland is er een aanzienlijke stijging van antisemitische incidenten. Zoals in mei 2021, tijdens het conflict tussen Hamas en Israël.

Deze week publiceerden onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv (TAU) een lijvig rapport over het schrikbarend toegenomen antisemitisme in de wereld. Waar komt deze toename vandaan en wat wordt er gedaan om het te bestrijden? Hoe staat Nederland er eigenlijk voor als het gaat om antisemitisme?

Het rapport van de TAU was gebaseerd op onderzoeken van organisaties die antisemitische incidenten monitoren. Hieronder leest u de belangrijkste bevindingen.

De auteurs schreven dat “het antisemitisme toeneemt ondanks de uitgebreide inspanningen en middelen die de afgelopen jaren zijn geïnvesteerd in de bestrijding van antisemitisme.  Meer fondsen, meer conferenties en meer wetten zullen niet noodzakelijk het verschil maken. We moeten de doeltreffendheid van bestaande strategieën heroverwegen”.

Het rapport liet een dramatische toename zien van antisemitische incidenten in bijna alle landen met een grote Joodse bevolking. In de meeste landen was de stijging ook aanzienlijk in vergelijking met 2019, voordat de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd.

De auteurs leggen vervolgens de link naar wat er in Israël gebeurt en vooral naar het escalerende conflict met de Palestijnse Arabieren. “Wanneer Israël zichzelf verdedigt, worden Joden over de hele wereld het doelwit van ophitsing en geweld. Het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza in mei 2021 leidde tot een sterke toename van antisemitische incidenten”, aldus de TAU wetenschappers.

Drie redenen

De auteurs melden een dramatische stijging van het aantal antisemitische incidenten in de Verenigde Stanen (VS), Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Australië, evenals in andere landen. Het rapport geeft drie verklaringen voor deze aanzienlijke toename.

Allereerst zou de stijging van antisemitische incidenten voortkomen uit de versterking van zowel radicaal rechtse als linkse politieke bewegingen. Ten tweede zorgt het enorme bereik van sociale media voor het sneller verspreiden van leugens en ophitsing. Ten derde veroorzaakten complottheorieën rondom het coronavirus en het conflict tussen Israël en Hamas in mei 2021 voor een acute golf van antisemitisme.

Verkeerde aanpak

Prof. Uriya Shavit, hoofd van het Centrum voor de Studie van Hedendaagse Europese Jodendom (CSCEJ), is ervan overtuigd dat de aanpak van de golf antisemitisme verkeerd is: "Er werkt gewoon iets niet. De afgelopen jaren heeft de strijd tegen antisemitisme wereldwijd uitgebreide middelen gekregen. Toch, ondanks talloze belangrijke programma's en initiatieven, is het aantal antisemitische incidenten, waaronder gewelddadige aanvallen, snel geëscaleerd. Het is gemakkelijk om te zeggen dat er meer wetten en meer financiering nodig zijn. Maar wat we echt nodig hebben, is een moedig en diepgaand onderzoek naar de doeltreffendheid van bestaande strategieën.”

De oprichter van het centrum, professor Dina Porat, schreef een analyse over de redenen voor de toename van antisemitische incidenten, waarbij zij de negatieve impact van sociale media op het versterken van antisemitisme onderstreepte. Volgens prof. Porat nam de blootstelling aan complottheorieën die rondgaan op internet toe tijdens de lockdowns. Veel mensen surften toen vele uren per dag op het internet.

“Deze giftige ideeën omvatten beweringen dat het coronavirus was ontwikkeld en verspreid door Israël en de Joden”, legde ze uit. Prof. Porat wees ook op de inspanningen van Iran om antisemitische propaganda te verspreiden via de sociale media en om specifieke radicale organisaties te financieren. Volgens de professor is het noodzakelijk om deze pogingen overal bekend te maken en aan de kaak te stellen.

Westerse landen en antisemitisme

De onderzoekers van het CSCJE onthulden verontrustende verschijnselen in een groot aantal landen, zoals de opkomst van het door de staat gesteunde antisemitisme in Wit-Rusland. Het CSCJE beschrijft verder hoe antisemitische extremisten het reguliere Amerikaanse conservatisme binnendringen. Ook beschrijft de organisatie hoe elementen in de Arabische wereld de zogenaamde Abraham Akkoorden afschilderen met “onmiskenbaar antisemitische kleuren”. CSCJE beschrijft verder de weigering van Franse rechtbanken om islamitisch antisemitisme te erkennen voor wat het is.

Een ander rapport over antisemitische incidenten in 2021 laat een significante toename zien in de meeste landen met een grote Joodse bevolking.

Bijvoorbeeld in de VS, waar meer dan 6 miljoen Joden wonen. Daar registreerde de politie van New York (NYPD) 214 anti-Joodse incidenten in 2021, vergeleken met 126 incidenten in 2020. De politie in Los Angeles registreerde 79 van dergelijke misdaden, vergeleken met 40 in 2020. In de VS werden in slechts drie weken tijd 251 antisemitische incidenten geregistreerd tijdens het conflict tussen Israël en Hamas in mei 2021.

Volgens het jaarlijkse onderzoek van het Amerikaans-Joodse Comité (AJC) zei 2,6% van de Amerikaanse Joden dat ze de afgelopen vijf jaar het slachtoffer waren geworden van antisemitische fysieke aanvallen.

Ook in Frankrijk, Canada, Engeland, Duitsland en Australië zijn schrikbarende cijfers bekendgemaakt als het gaat over het toenemend antisemitisme.

Situatie in Nederland

Ook in Nederland was een sterke stijging in antisemitische incidenten waarneembaar in 2021. Het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) rapporteerde 183 incidenten over het jaar 2021. Dat was het hoogste aantal in de laatste tien jaar. Het CIDI rapporteerde verder dat 72 van de 183 incidenten plaatsvonden in de openbare ruimte en niet online. Het betrof in de meeste gevallen Joodse kinderen die op school worden getreiterd vanwege hun Joodse identiteit.

De sterke stijging van antisemitische incidenten in de wereld wordt ook verweten aan de opkomst van het zogenaamde Dark Web. Dit is een platform dat wordt gebruikt voor antisemitische propaganda die door extremisten wordt verspreid.

Een van de complottheorieën die op Dark Web te zien was, was dat de Joden hetzelfde deden als nazi-arts Joseph Mengele, die experimenten uitvoerde op Joden die gevangen werden gehouden in concentratiekampen. Volgens deze theorie zaten de Joden achter de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Ook zouden zij verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van het virus.

Iran

Iran heeft de titel ‘meest antisemitische land ter wereld’ overgenomen van Egypte, waar Adolf Hitlers boek ‘Mein Kampf’ nog steeds wordt verkocht in boekwinkels. Iran ontkent officieel de Holocaust en organiseert jaarlijks een conferentie over het vermeende niet-bestaan van de moord op zes miljoen Joden. Ter gelegenheid van de Holocaust Herdenkingsdag publiceerde de Iranese krant Kayhan een artikel waarin Hitler werd geprezen voor het uitwijzen van de Joden uit Duitsland in de jaren voordat de genocide op hen begon.

Het Joodse volk wordt in de krant koppig genoemd en wordt beticht van misdaden tegen islam en de mensheid. De Joden zouden volgens Kayhan de wereld vervuilen met corruptie en beschouwen hun medemens als bezit. Joden zouden verder de profeet Mohammed en een aantal imams hebben vermoord.

Het “zionistische regime” zou het land van de moslims hebben opgeslorpt en de Joden uit de straten van Europa en de voormalige Sovjet-Unie hebben gehaald en naar het land van de moslims hebben gebracht, volgens Kayhan. Dit is slechts één voorbeeld van de bijna dagelijkse antisemitische propaganda die het extremistische regime van Khamenei verspreidt.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda