Sluiten

Zoeken.

Spanning in Jeruzalem na Joodse gebeden op Tempelplein

Door Yochanan Visser - 

20 juli 2021

Spanning in Jeruzalem na Joodse gebeden op Tempelplein (1)

Een groep van 1800 Joden mochten tijdens Tisja Be'Av het Tempelplein op om te bidden. Foto: Jamal Awad/Flash90

Zondag 18 juli was het Tisja Be’av, de vastendag waarop de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem wordt herdacht. Zoals ieder jaar gebruikelijk, gingen groepen Joden naar het Tempelplein om te bidden. Daar staan nu twee Islamitische heiligdommen, namelijk de Rotskoepel en de al-Aqsa moskee.

Superioriteit

Deze twee moslimheiligdommen werden in de zevende eeuw gebouwd met het doel om de superioriteit van de islam over het christendom en Jodendom tot uiting te brengen. Arabische teksten op de muren en het plafond van de Rotskoepel getuigen daarvan.

In 2021 is de werkelijkheid niet anders. Moslims gedragen zich op de Tempelberg alsof zij meer recht hebben op de Tempelberg dan andere religieuze groepen. Vooral richting de Joden, die zij beschuldigen van het ‘bevuilen’ van de heiligste plaats in het Jodendom. Tijdens Tisja Be’av gingen 1800 Joden naar het Tempelplein. Zij werden opnieuw door verschillende moslimstaten aangeduid als ‘kolonisten’ die de al-Aqsa moskee zouden hebben ‘bestormd’. In werkelijkheid blijkt echter dat Joodse bezoekers geen enkele interesse in de al-Aqsa moskee hebben en daar dan ook niet naar binnen gaan.

Schending status-quo

Israël werd verder beticht van het schenden van de ‘status-quo’ die sinds 1967 bestaat. Premier Naftali Bennett droeg bij aan de verwarring die ontstond en de spanningen met moslim groeperingen- en landen. Hij maakte eerst bekend dat Joden het recht hadden om te ‘bidden’ op de voor hen heilige plaats. In Israël werd die boodschap terecht verwelkomd door de meerderheid van de Joden. Bennett trok zijn woorden later echter terug en liet via functionarissen in zijn kantoor weten dat Joden het recht hadden om de Tempelberg te ‘bezoeken’.

Hoe dan ook werden er op de Tempelberg groepjes van de verplichte tien Joodse mannen gevormd om de gebeden van Tisja Be’av te reciteren. De WAKF, de islamitische organisatie die de moslim-heiligdommen op de Tempelberg beheert, probeerde weliswaar de Joden af te houden van de gebeden, maar de Israёlische politie voorkwam dat. Er braken later gewelddadige rellen uit waarbij Palestijnse moslims met stenen gooiden naar de politie en de aanwezige Joden. Israëlische Arabieren sloten zichzelf op in de Al-Aqsa moskee en barricadeerden de ingang van het heiligdom. Daarna sloopten zij een muur in de moskee om stenen bij de hand te hebben in geval de politie zou proberen de blokkade op te heffen.

Regen van veroordelingen

De ommekeer bij Bennett had waarschijnlijk te maken met de regen van veroordelingen die uit de moslimwereld kwamen. Deze kwamen ook van Ra’am, de fanatieke islamitische politieke partij die nu deel uitmaakt van de nieuwe Israëlische regering.

“De al-Aqsa moskee en het terrein eromheen zijn het exclusieve eigendom van de moslims en niemand anders heeft er recht op”, zei Ra’am in een persbericht. Het was de eerste keer dat de islamitische coalitiepartner rechtstreeks tegen de eigen regering inging. Ook Ra’am gebruikte het woord ‘bestorming’ en ergerde zich aan het feit dat sommige groepen Joden het Israёlische volkslied hadden gezongen tijdens het bezoek aan de Tempelberg.

De al-Aqsa moskee en het terrein eromheen zijn het exclusieve eigendom van de moslims en niemand anders heeft er recht op.

— Ra'am, islamitische partij

Ra’am waarschuwde verder dat de gebeurtenissen op de Tempelberg de situatie in Jeruzalem en de gehele regio konden verhitten en zelfs tot een catastrofale religieuze oorlog konden leiden. Het gaf opnieuw aan dat de islamitische partij in de regering van Bennett en Yair Lapid niet te vertrouwen is.

Lapid oneens met Bennett

Bennett zelf zweeg in alle talen over zijn ommekeer en weigerde verder commentaar te geven. De media in Israёl berichtten later dat Lapid degene was die met Bennett had gesproken en hem dwong om de inhoud van zijn oorspronkelijke verklaring te veranderen. Het laat zien dat Lapid, die de leider van de grootste partij in de coalitie is, in werkelijkheid veel meer is dan waarnemend premier en minister van Buitenlandse Zaken. Hij is degene die aan de touwtjes trekt tot het moment dat hij over minder dan twee jaar Bennett aflost als premier.

Lapid nam ook contact op met koning Abdullah II van Jordanië, die de WAKF controleert. Hij heeft regelmatig kritiek op Israёl over de gang van zaken op het Tempelplein. De koning onthield zich verder van het uitgeven van de gebruikelijke scherpe veroordelingen aan het adres van Israël. Wel veroordeelde hij de Israëlische acties in Jeruzalem. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat de regering Bennett/Lapid hem vorige week de hand reikte en Jordanië een half miljard liter water leverde om de ernstige watercrisis in het koninkrijk te verlichten.

Bennett werd later beticht van het toegeven aan de extremistische islamitische partij in zijn regering en liet Omer Barlev, de minister van Interne Veiligheid, praten met Michael Ratney, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israël. Ratney wilde weten of de situatie op de Tempelberg onder controle was en Barlev antwoordde dat hij niet kon in schatten of de zaak niet verder uit de hand kon lopen.

Vrees voor nieuwe oorlog

De vrees bestond dat de Palestijnse terreurbewegingen in Gaza het wankele staakt-het-vuren zouden schenden en opnieuw raketten op Jeruzalem zouden afschieten. Dit gebeurde eerder in mei toen Hamas de elfdaagse oorlog met Israël begon met het lanceren van zeven raketten op Jeruzalem.

Uiteindelijk kwam de Palestijnse reactie uit Libanon, waar een tot nu toe onbekende Palestijnse groepering twee raketten op het noorden van Israël afschoot. Het Israëlische leger reageerde met artilleriebeschietingen op de plaatsen waar de raketten werden gelanceerd.

Op de Tempelberg heerst na de rellen op zondag nu een gespannen rust. Deze rust zal waarschijnlijk weer geschonden worden tijdens het aanstaande Eid al-Adcha, een islamitisch feest dat deze week begint.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda